Your Opinion Counts!

Customer satisfaction is our highest priority, so we would like to invite you to take part in our customer survey.
Please take a moment to help us improve our processes and services.

Click here for the survey

05.01.2022

Bewustwording voor het onderwerp valbeveiliging al tijdens de opleiding

Het boek met tabellen en informatie voor de zgn. Building Information Modeling (BIM) dient als basis voor het vak bouwtechniek.

Het waren toch mooie tijden, toen we zelf nog in de schoolbanken zaten. Het gevoel en de zenuwen voor een toets en daarna gespannen wachten op de uitslag om erachter te komen wat er goed en wat er minder goed was gegaan vergeet je nooit meer.

 

Bij het leren komt het aan de ene kant aan op een goede leraar en aan de andere kant op een kwalitatief hoogwaardig lesboek resp. basisboek waarin de actuele kennis van een vakgebied uitgebreid wordt behandeld.

 

Wij ondersteunen dit door onze knowhow beschikbaar te stellen aan de schrijver van het hoofdstuk over valbeveiliging voor het boek Krapfenbauer BAUTABELLEN.

 

 

Een basisboek waarin valbeveiliging wordt behandeld

Dit leerboek gaat uit van de Oostenrijkse bouwnormen en de bijbehorende Eurocodes. Het boek is bedoeld als lesmateriaal resp. ter ondersteuning voor het vak bouwtechniek bij hogere technische, bedrijfskundige en ambachtsopleidingen.

 

Het bevat naast een algemeen deel over wiskunde, materiaalconstanten, statica en sterkteleer ook een vaktechnisch deel (bouwkunde).

 

In deze bouwtechnische hoofdstukken worden onderwerpen als ontwerp van dragende constructies volgens Eurocode, grondwerk en funderingen, staalbouw, warmte en geluidsbescherming en beveiligingssystemen tegen vallen behandeld.

 

Op dit gebied konden we de schrijver van dit hoofdstuk met onze expertise bijstaan en onze kennis en knowhow delen.

 

 

Belangrijke begrippen beperkt tot de kern

De lezer resp. de student krijgt onder andere informatie over de beveiliging van platte en hellende daken. Begrippen zoals dakrand en slingerende val worden zowel in tekstvorm als grafisch uitgelegd. Men leert in het kort wat een verbindingsmiddel, een bandvaldemper, een opvanggordel en een valstopapparaat is.

 

Wat er verder nog te ontdekken is, wordt duidelijk met een blik in het boek Krapfenbauer BAUTABELLEN  zelf, dat na aanschaf ook leverbaar is als E-book.

 

Doel van opname van valbeveiliging in het boek was en is om de student tijdens de opleiding op het onderwerp te wijzen en bewust te maken van het belang.

 

 

Vindt u onze artikelen waardevol?
Wij zien uit naar uw advies:

Contact

voor de pers

Mail sturenOver Innotech

INNOTECH Arbeitsschutz GmbH is in 2001 opgericht als familiebedrijf met hoofdvestiging in Kirchham, ca. 60 km ten zuiden van Linz, Oostenrijk. De onderneming heeft zich van begin af aan gericht op internationale normen op het gebied van industriële veiligheid en heeft zich ten doel gesteld, de doorontwikkeling van innovatieve producten voor verschillende markten door te zetten. INNOTECH is als een van de grootste fabrikanten in Europa, gespecialiseerd in de productie van verankeringsvoorzieningen.

Op het gebied van industriële veiligheid wordt INNOTECH gezien als medegrondlegger van de planningsdocumentatie bij ÖNORM en is medeoprichter van de internationale werkgroep D.A.CH.S. Deze werkgroep bestaat uit specialisten uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Zuid-Tirol die zich ten doel hebben gesteld om voor meerdere landen vergelijkbare voorschriften voor industriële veiligheid op te stellen.

ontdek meer

Hartelijk dank voor uw like!

close