Your Opinion Counts!

Customer satisfaction is our highest priority, so we would like to invite you to take part in our customer survey.
Please take a moment to help us improve our processes and services.

Click here for the survey

15.09.2022 / CEO Christoph Reiter, MSC

Optimaliseren in plaats van nieuwbouw

De waardestroomanalyse zorgt voor duidelijkheid

We bestaan inmiddels 21 jaar... nieuwe producten, maar vooral de groei in aantallen zorgen ervoor dat we afgelopen jaren niet alleen aan de ruimtelijke grenzen maar ook aan onze grenzen qua productiecapaciteit komen.

 

Nieuwbouw is echter niet nodig want door de toename van de effectiviteit en de efficiëntie van het productieproces kan deze investering nog een flink eind in de toekomst worden geschoven.

 

Hoe een dergelijke optimalisatie mogelijk is, liet een door het Fraunhofer-Instituut uitgevoerde waardestroomanalyse zien. Het uitgangspunt van deze analyse was, hoe we het productieproces in de toekomst zo kunnen optimaliseren dat we de benodigde aantallen kunnen produceren zonder dat een nieuwbouw noodzakelijk wordt.

 

De stijgende productie-aantallen zijn onder andere een gevolg van de vraag vanuit nieuwe marktsegmenten. 

 

 

Er moest een plan op tafel komen

Hoe verloopt een waardestroomanalyse nu eigenlijk in de praktijk? Er zijn in de eerste plaats heel veel cijfers nodig en een vergelijking tussen de gewenste en de bestaande situatie. Hiervoor vond er 3 x 2 dagen op locatie een controle exclusief gegevensanalyse plaats met ondersteuning van het Fraunhofer Instituut. 

 

De benodigde stappen voor de analyse:

 

  1. Selectie van een referentieproductgroep
  1. Beoordeling van de waardenstroom d.w.z. het volledige proces van de bestelling tot en met de goederenontvangst
  1. Vaststellen van waardeverliezen (waar is inefficiëntie zichtbaar?)

 

Op grond van de gewenste situatie werd vervolgens een plan met maatregelen opgesteld dat minimaal tot het einde van het jaar wordt uitgevoerd. Dit plan geeft aan hoe een onderneming zich waar en wanneer kan verbeteren. Pas na uitvoering van deze maatregelen kan er worden gesproken van een zgn. Lean Production.

 

Met behulp van een verbeterde waardecreatieketen wordt het mogelijk om overbodige handelingen in de toekomst te vermijden. Op deze manier kan een spaarzame en vooral efficiënte productie worden gerealiseerd.

 

 

In de loop van de tijd gegroeide uitdagingen

Er is een nieuwe positie intralogistiek medewerker gecreëerd en door definitie en aanleg van nieuwe interfaces tussen de vakafdelingen konden de interne procedures duidelijk worden geoptimaliseerd en kon er tijd worden bespaard.

 

Daarnaast werden er verdere stappen gezet bij de papierloze productie. Opdrachten worden niet langer afgedrukt maar via ABAS direct aan de betreffende afdeling toegewezen.

 

Daarnaast kon door extra focus op onze kernprocessen, de batchomvang en de afgestemde uitvoeringsplannen worden opgesteld en gerealiseerd.

Dit zijn slechts enkele punten uit het waardecreatieproces dat we dankzij de waardestroomanalyse in de toekomst gaan verbeteren.

 

Door de nieuwe inzichten die we met de waardestroomanalyse hebben gekregen, is nieuwbouw op het moment niet nodig. We concentreren ons in de toekomst op onze sterke punten.

 

Dat zorgt niet alleen voor een hogere efficiëntie maar zorgt er bovendien voor dat we sneller op de wensen van de klant kunnen reageren. Het nieuwe proces heeft bovendien een positieve invloed op de voorraadvolumes want de productie van kleinere aantallen betekent meteen ook minder voorraad.

 

 

Über den Autor

CEO Christoph Reiter, MSC

CEO Christoph Reiter, MSC

Ich bin seit 2008 bei INNOTECH beschäftigt und seit 2020 für die Geschäftsführung verantwortlich. Um sich für die äußeren Umwelteinflüsse gut zu rüsten, ist es für mich enorm wichtig, dass sich jeder im INNOTECH Team auf der INNOTECH Plattform wohlfühlen und weiterentwickeln kann. Ich biete im Bereich Absturzsicherungen ein langjähriges Know-how über die gesamte Wertschöpfungskette. Beginnend von der Entwicklung über die Planung von Sicherungssystemen und Fertigung, bis hin zur normgerechten Dokumentation und Abnahme.

Vindt u onze artikelen waardevol?
Wij zien uit naar uw advies:

Contact

voor de pers

Mail sturenOver Innotech

INNOTECH Arbeitsschutz GmbH is in 2001 opgericht als familiebedrijf met hoofdvestiging in Kirchham, ca. 60 km ten zuiden van Linz, Oostenrijk. De onderneming heeft zich van begin af aan gericht op internationale normen op het gebied van industriële veiligheid en heeft zich ten doel gesteld, de doorontwikkeling van innovatieve producten voor verschillende markten door te zetten. INNOTECH is als een van de grootste fabrikanten in Europa, gespecialiseerd in de productie van verankeringsvoorzieningen.

Op het gebied van industriële veiligheid wordt INNOTECH gezien als medegrondlegger van de planningsdocumentatie bij ÖNORM en is medeoprichter van de internationale werkgroep D.A.CH.S. Deze werkgroep bestaat uit specialisten uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Zuid-Tirol die zich ten doel hebben gesteld om voor meerdere landen vergelijkbare voorschriften voor industriële veiligheid op te stellen.

ontdek meer

Hartelijk dank voor uw like!

close