Your Opinion Counts!

Customer satisfaction is our highest priority, so we would like to invite you to take part in our customer survey.
Please take a moment to help us improve our processes and services.

Click here for the survey

26.03.2020

Stopt Corona de bouwbranche?

Wij leggen uit onder welke voorwaarden verder werken op bouwplaatsen mogelijk is!

Mag er in de huidige situatie rondom Corona nog worden gebouwd, vragen opdrachtgevers, ondernemers en medewerkers zich af en zo ja, hoe precies?

 

De Oostenrijkse kamer van koophandel WKO heeft duidelijk gesteld dat de bouwbranche een cruciale functie heeft in de binnenlandse economie met een grote invloed op andere bedrijfstakken. Om de economie in stand te houden, mag daarom op alle bouwplaatsen in Oostenrijk  verder worden gewerkt. 

 

Daarnaast heeft de WKO concreet aangegeven dat het “betredingsverbod” uitsluitend geldt voor de etalage- en verkoopruimten van winkels en ambachtelijke bedrijven maar niet wanneer dakdekkers, elektriciens, hoveniers of timmerlieden de klant op een bouwplaats bezoeken. Ondernemingen kunnen hun werkzaamheden daarom ook normaal uitvoeren - ook bij particuliere klanten.

 

Onze regering reageert gelukkig zeer snel en flexibel op de dagelijks veranderende eisen en steeds groter wordende  uitdagingen als gevolg van de duur van de Coronacrisis. De geldende verordeningen rondom veiligheidsmaatregelen en regelingen voor de arbeidsveiligheid veranderen daarom vrijwel dagelijks waardoor veel onzekerheid ontstaat bij ondernemers en de medewerkers.

 

Wij hebben daarom de belangrijkste regels en maatregelen op basis van de momenteel geldige informatie voor u samengevat (stand van 26-03-2020).

 

Werken op bouwplaatsen is nog steeds mogelijk

Volgens de momenteel geldende verordening conform §2 Z1 van de COVID-19 wetgeving (BGBl II 2020/107) van 19-03-2020 zijn werkzaamheden op bouwplaatsen onder twee voorwaarden toegestaan waarbij het voldoen aan één van beide al voldoende is:

  • Wanneer een minimale afstand van 1 meter kan worden aangehouden, zijn de werkzaamheden toegestaan.

  • Wanneer een minimale afstand van 1 meter niet kan worden aangehouden, zijn de werkzaamheden alleen toegestaan wanneer de juiste veiligheidsmaatregelen worden genomen.

Welke veiligheidsmaatregelen zijn dat concreet? Wat er precies moet worden verstaan onder “de juiste veiligheidsmaatregelen” is op dit moment nog niet exact door de overheden vastgelegd. De WKO verstaat hieronder bijvoorbeeld ademmaskers, veiligheidsbrillen en werkhandschoenen. Deze beschermingsmiddelen hoeven met betrekken tot deze verordening echter alleen te worden gedragen bij werkzaamheden waarbij een minimale afstand van een meter niet kan worden aangehouden.

 

Werkgevers hebben de verplichting om toe te zien op naleving van de hygiënevoorschriften

Veel bedrijven in de bouwbranche garanderen dat ze hun medewerkers in dienst houden en de opdrachten naar wens van de klanten en de hele economie willen blijven uitvoeren. In economisch opzicht is daarom elke beperking of beëindiging van bouwwerkzaamheden contraproductief en zou een negatieve invloed hebben op de totale economie. De veiligheidsmaatregelen dienen daarom niet alleen de veiligheid van de werknemers maar hebben ook voor de bouwbranche de hoogste economische prioriteit.

 

Naast de wettelijk voorgeschreven regelingen worden de werkgevers opgeroepen om te zorgen voor verbeteringen in de arbeidshygiëne op bouwplaatsen. Met name in gevoelige omgevingen zoals de sanitaire voorzieningen, bouwketen en mobiele toiletten moet op de hygiëne worden gelet en moeten de reinigingsintervallen en frequentie van desinfecteren voor deze omgeving worden aangepast. Daarnaast moeten de pauzetijden in verband met aanhouden van de veiligheidsafstanden worden ingedeeld en moet de medewerkers voldoende zeep en materialen voor reiniging van de handen beschikbaar worden gesteld. Verdere concrete aanbevelingen voor verbetering van de arbeidshygiëne vindt u hier.

 

Wanneer er op grond van de huidige onderhandelingen tussen het ministerie van gezondheid en de sociale partners veranderingen ontstaan, vindt u op de website van de WKO dagelijks de belangrijkste informatie. 

 

Vanzelfsprekend zullen wij u ook op de hoogte houden.

 

Bronnen:

www.wko.at

www.arbeitsinspektion.gv.at

 

Vindt u onze artikelen waardevol?
Wij zien uit naar uw advies:

Contact

voor de pers

Mail sturenOver Innotech

INNOTECH Arbeitsschutz GmbH is in 2001 opgericht als familiebedrijf met hoofdvestiging in Kirchham, ca. 60 km ten zuiden van Linz, Oostenrijk. De onderneming heeft zich van begin af aan gericht op internationale normen op het gebied van industriële veiligheid en heeft zich ten doel gesteld, de doorontwikkeling van innovatieve producten voor verschillende markten door te zetten. INNOTECH is als een van de grootste fabrikanten in Europa, gespecialiseerd in de productie van verankeringsvoorzieningen.

Op het gebied van industriële veiligheid wordt INNOTECH gezien als medegrondlegger van de planningsdocumentatie bij ÖNORM en is medeoprichter van de internationale werkgroep D.A.CH.S. Deze werkgroep bestaat uit specialisten uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Zuid-Tirol die zich ten doel hebben gesteld om voor meerdere landen vergelijkbare voorschriften voor industriële veiligheid op te stellen.

ontdek meer

Hartelijk dank voor uw like!

close