23.12.2022 | Nieuws over INNOTECH

2023 in het teken van “Green Energy - Orange Safety”

2022 is bijna voorbij en in het vorige blogartikel keken we al terug naar wat ons het afgelopen jaar in de wereld van de valbeveiliging heeft beziggehouden.We brachten onder andere het onderwerp “Green Energy - Orange Safety” onder de aandacht en daarmee het verband tussen groene energie, opgewekt met behulp van fotovoltaïsche installaties op platte en schuine daken en daarbij de beveiliging van personen in deze omgevingen waar gevaar voor vallen bestaat. Ontdek wat u te wachten staat op INNOTECH in 2023.

1 Beoordelingen

Specialistische series:

In 2023 zal valbeveiliging voor fotovoltaïsche systemen op platte en hellende daken een dominante rol blijven spelen.

Christoph Reiter

Wordt vervolgd…

In 2023 zal het onderwerp valbeveiliging voor fotovoltaïsche installaties op platte en schuine daken opnieuw een dominante rol spelen. Er wordt een hernieuwde en nog scherpere blik geworpen op de beveiliging van personen in combinatie met wind- en waterenergie. We laten de samenhang zien van een valbeveiliging in deze omgevingen en hoe belangrijk een professionele persoonlijke veiligheidsuitrusting (PVU) op dit gebied is. In het eerste kwartaal van het nieuwe jaar zetten we de voordelen voor installateurs van zonne-energie installaties bij de integratie van valbeveiligingen voor de fotovoltaïsche installatie op de voorgrond. Ook het veiligheidsconcept voor fotovoltaïsche installatie en de verschillen tussen collectieve beveiliging en individuele beveiliging worden in combinatie met de "groene energie" door fotovoltaïsche installaties op het dak nader bekeken. 

Wat heeft dit te maken met de strijd om het oppervlak op een plat dak? Waarom is er een beveiliging tegen vallen langs de wand en binnenin een stuwdam nodig? Hoe kunnen de bestaande gevarenzones met betrekking tot waterkracht(stuwdammen) tegen vallen worden beveiligd? Wat is de samenhang met een valbeveiliging in het segment windenergie? Deze vragen zullen we in de loop van 2023 proberen te beantwoorden. Vanzelfsprekend staan hiervoor behulpzame en kosteloze checklists, factsheets en richtlijnen voor u klaar.

New call-to-action

Esthetische en (be)veilig(d)e gevels

Naast het hoofdonderwerp “Green Energy - Orange Safety” zal de gevelbeveiliging met name in de tweede helft van het jaar een hoofdrol gaan spelen. Op dit gebied staan er al twee informatieve artikelen op onze blog “Groot overzicht van valbeveiliging aan gevels” en “Kabeltoegangstechniek (KTT) aan gevels - alle informatie in één oogopslag” waarin deze onderwerpen compact worden samengevat. In deze artikelen wordt duidelijk gemaakt hoe belangrijk de tijdige planning van een valbeveiliging aan de gevel is. U kunt gespannen uitzien naar de informatie waarmee we u het komende jaar met betrekking tot gevelbeveiliging gaan verrassen en welke Best Practice voorbeelden gerealiseerd gaan worden. Ook regelmatige updates over nieuwe referentieprojecten die onder de rubriek “Speciale projecten” op onze website te vinden zijn en de nieuwste toepassingsgebieden in onze Productzoeker staan klaar om met nieuwe content te worden aangevuld. 

 

Uit de school geklapt

In het algemeen zal de digitalisering en automatisering in 2023 een belangrijke en onmiskenbare positie innemen, maar op dit gebied willen we nog niet teveel verklappen. Op het gebied van “Green Energy” zal de fotovoltaïsche installatie op ons eigen gebouw in Kirchham verder worden gerealiseerd. Het komende jaar zullen we weer vertegenwoordigd zijn op de A+A van 24-10-2023 tot en met 27-10-2023. Noteer deze data meteen in uw agenda want we zullen onze veiligheidsoplossingen tegen vallen weer op locatie presenteren en we staan daarbij ook weer klaar om al uw vragen op het gebied van valbeveiliging te beantwoorden. De INNO|fair zal dan voor één jaar worden overgeslagen en pas weer in 2024 plaatsvinden. Dat zijn zo ongeveer de hoogtepunten voor 2023. Let op welke spannende content op u wacht en welke nieuwe producten we het komende jaar gaan introduceren. Een ding is zeker, we optimaliseren en ontwikkelen onze valbeveiligingen steeds verder. Laat u verrassen wat 2023 voor u in petto heeft.

Guide for safe facades