20.03.2023 | Plat dak fotovoltaïsche systemen

Beste prestaties van een fotovoltaïsche installatie door vroegtijdige planning van de valbeveiliging

Op bouwplaatsen wordt elke dag duidelijk hoe belangrijk een professionele planning van de valbeveiliging aan fotovoltaïsche installaties op een dak is. Het is vaak van belang om de juiste balans tussen de optimale output en de vereiste veiligheid vast te stellen. Alleen wanneer van begin af aan rekening wordt gehouden met deze factoren is het mogelijk dat de fotovoltaïsche installatie de maximale zonnestroom produceert en tegelijkertijd alle op het dak werkzame personen hun werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren.

2 Beoordelingen

Specialistische series:

Het tijdig plannen van valbeveiliging is altijd een goede beslissing. Natuurlijk moet je vertrouwen op professionals met uitgebreide expertise en de nodige knowhow.

Selina Bauchinger
PV-systeem met valbeveiliging

In de herfst van 2022 werd het INNOTECH-team van Selina Bauchinger en Jürgen Silmbroth ingezet voor de Teccon GmbH in Spittal aan de Drau bij de Millstätter See. De klant had besloten om het ca. 1300 m2 grote dakoppervlak van het bedrijfspand uit te rusten met zonnepanelen en in elk geval een deel van de eigen energievraag in de toekomst zelf te produceren.

Daarom moesten en 424 fotovoltaïsche modules met een vermogen van in totaal 171.72 kWp op het rechthoekige platte dak met een helling van 2° worden geïnstalleerd. De verantwoordelijke personen binnen de onderneming hechtten ook grote waarde aan de veiligheid van de medewerkers tijdens de uitvoering van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden op het dak. Zij kozen daarom voor een professionele en omvangrijke planning voor de solarinstallatie inclusief valbeveiliging van INNOTECH. 

 

Het project – het plan …

Medio november van het afgelopen jaar ging INNOTECH aan het werk en werd een begin gemaakt met de opstelling van een uitgebreid veiligheidsconcept voor Teccon. Na een bezichtiging van de locatie en beoordeling van alle relevante parameters werd al snel duidelijk dat een optimale valbeveiliging voor deze fotovoltaïsche installatie zou bestaan uit het kabelsysteem AIO met een aantal enkele aanslagpunten.

In het kader van de planning werd namelijk duidelijk dat voor Teccon een oplossing nodig was die direct op de onderconstructie van de fotovoltaïsche installatie gemonteerd kan worden. Deze biedt alle medewerkers op het dak niet alleen 100% veiligheid tijdens de uitvoering van de werkzaamheden maar waarborgt daarnaast ook dat er geen schaduwen ontstaan die de prestaties van de solarinstallatie zouden kunnen aantasten.

Bovendien kon het dakoppervlak op deze manier optimaal worden gebruikt voor fotovoltaïsche modules, inclusief voldoende ruimte voor alle benodigde looppaden, die ook vereist zijn voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. Dit was alleen mogelijk omdat Teccon van begin af aan rekening had gehouden met het aspect veiligheid aan de fotovoltaïsche installatie op het dak.

Op deze manier kon er nog vóór de montage van de modules voor worden gezorgd dat de installatie als geheel ook volledig zou voldoen aan alle juridische vereisten omdat de huidige wetgeving bij het veiligheidsconcept in elk opzicht in acht wordt genomen en daarmee zo volledig mogelijk wordt voldaan aan de nieuwste normen (conform ÖNORM B3417). 

Montage van AIO op PV-onderconstructie
Valbeveiliging en PV-systeem op het platte dak

Naadloze documentatiemap al tijdens de planningsfase

Ook dit project werd naadloos gedocumenteerd en in de database van INNOTECH opgeslagen. Op deze manier kan elke valbeveiliging op elk moment tot in het kleinste detail worden getraceerd en kan zonder veel moeite onderhoud en service worden gepland en uitgevoerd. Dit geldt ook voor alle gebruikte materialen, werkstukken en onderdelen die overigens ook in dit geval binnen slechts enkele werkdagen aan de bouwlocatie kunnen worden geleverd zodat de montage van de installatie snel kan beginnen. 

Voor Teccon werden in totaal 2 kabelsystemen van elk 67 meter en 2 enkele verankeringspunten gepland en geleverd. Zie hiervoor ook het artikel over de montage van de fotovoltaïsche installatie voor Teccon. Jürgen Silmbroth, Training Manager en Applications Engineer bei INNOTECH, werkte al tijdens de planningsfase niet alleen nauw samen met de leverancier BayWa r.e Solar AT die voor dit project de Novotegra onderconstructie adviseerde maar ook met de profi's van MET Elektro Unterlerchner GmbH, dat tekende voor de montage van de fotovoltaïsche installatie, werd van begin af aan, dus ook al tijdens de planningsfase, nauw samengewerkt. 

Selina Bauchinger van de afdeling productmanagement van INNOTECH werd door BayWa r.e. Solar AT op de hoogte gebracht over de details van de fotovoltaïsche installatie. Selina ontving de details via het ontwerpprogramma Solar-Planit zoals het bovenaanzicht resp. de plattegrond van het dak en de fotovoltaïsche installatie. Op deze manier kon al vooraf de beste en de meest efficiënte oplossing worden vastgesteld – zeer eenvoudig en professioneel en conform de AUVA-ontwerprichtlijnen voor uitrustingsklasse II. BayWa r.e. liet het zich dan ook niet ontnemen om de montage op locatie bij te wonen om de valbeveiliging zogezegd live te ervaren.  

Door deze vroegtijdige en gecoördineerde werkwijze en de keuze voor het AIO-kabelsysteem was het bovendien mogelijk om doordringen van het dak voor de montage van de valbeveiliging tijdens de bouw te voorkomen omdat het systeem door de montage op de onderconstructie van de fotovoltaïsche installatie zelfdragend is. Dat had niet alleen als voordeel dat het dak van het gebouw niet geschonden hoefde te worden maar ook dat de solateur geen dakdekker voor de montage van de fotovoltaïsche installatie hoefde in te schakelen.

Dit betekende voor de klant een aanzienlijke kostenbesparing omdat er geen opdrachten voor andere werkzaamheden nodig waren. Daarnaast kan het openen van het dak op de middellange en langere termijn altijd leiden tot lekkage waardoor na verloop van tijd problemen kunnen ontstaan. Het dak blijft op die manier zonder doordringen geheel in stand. Een tijdige planning van de valbeveiliging is dus altijd een goede beslissing.

Vanzelfsprekend moet de opdrachtgever altijd kunnen vertrouwen op de omvangrijke expertise en de know-how van professionals. Hierdoor hebben de exploitanten van de fotovoltaïsche installatie de garantie dat ze kunnen beschikken over een moderne en gecertificeerde valbeveiliging die aan alle eisen voldoet.

 

Van begin af aan de optimale oplossing

De klant toonde zich direct enthousiast door de eerste voorstellen en gaf INNOTECH de opdracht om het veiligheidsconcept uit te voeren.

Ze hadden de passende oplossing voor onze fotovoltaïsche installatie,

aldus de verantwoordelijke medewerkers van de opdrachtgever, die tevreden waren dat nu niet alleen de zonnepanelen absoluut veilig gereinigd en onderhouden konden worden maar ook alle andere elementen en modules op het dak, bv. de airconditioning, de rookafzuiging, de lichtkoepels en het dak zelf.

Als u meer wilt weten over het onderwerp "Valbeveiliging op PV-systemen op platte en hellende daken", mis dan niet onze gids.

New call-to-action