13.12.2023 | Gevel

Ook aan zeer moderne gevels is een valbeveiliging nodig

Tijd om nieuwe wegen in te slaan. Dat is het motto van Lobster Data GmbH in Tutzing (Beieren). Lobster richt zich als softwareleverancier echter niet alleen op de ontwikkeling en marketing van zeer innovatieve IT-oplossingen. Onlangs heeft het management besloten ook op het gebied van veiligheid nieuwe wegen in te slaan.

2 Beoordelingen

Specialistische series:

Voor Lobster in Tutzing was AIO de enige passende oplossing.

Manuel Silbermayr
Valbeveiliging voor de gevel van Lobster

Het ging hierbij concreet om de installatie van een nieuwe, professionele en gecertificeerde valbeveiliging aan het bedrijfspand in Tutzing (Opper-Beieren) voor de zeer modern vormgegeven gevel die regelmatig moet worden gereinigd en onderhouden.

In dit geval werd opnieuw duidelijk: niet alle gevelprojecten zijn hetzelfde. De eisen aan het beveiligingssysteem verschillen vanzelfsprekend per type gevel. Lobster Data GmbH koos voor een intelligent glas-gevelsysteem met lamellen die reageren op het zonlicht en binnen een vastgelegde begin- en eindpositie automatisch in de juiste stand worden gebracht.

Om de toch al "gevaarlijke" werkzaamheden bij het reinigen van de gevel van het gebouw in Tutzing zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren, was een net zo intelligente en moderne veiligheidsoplossing nodig. De verantwoordelijke specialisten van Lobster zijn uitgekomen bij het kabelsysteem AIO van INNOTECH.

 

De uitdagingen in detail

Niet alleen de speciale lamellen in het pand van Lobster Data GmbH, ook de speciale onderconstructie en de plaatsing vormde met het oog op alle reinigings- en onderhoudswerkzaamheden een enorme uitdaging. Daarnaast kunnen er bij een High-Tech gevel altijd weer storingen optreden die dan zo snel mogelijk moeten worden opgelost. Vanzelfsprekend moet ook het glas achter de geanodiseerde metalen lamellen schoon worden gehouden.

Bij de planning van deze veiligheidsoplossing moest met name rekening worden gehouden met de automatische beweging van de lamellen die de binnenruimte beschermen tegen te sterk zonlicht zodat de temperatuur in de ruimte niet onnodig oploopt. De begin- en eindpositie waren hierbij van doorslaggevend belang.

Het was essentieel dat het AIO-KABELSYSTEEM-OVERRIJDBAAR-BOVENLOOP zodanig werd gemonteerd dat het in geen geval in contact kon komen met de bewegende lamellen om te voorkomen dat de werking van intelligente constructie van de gevel zou worden aangetast.

Daarnaast zitten er in de gevel in Tutzing ook enkele vrije delen zonder lamellen die alleen voor de glazen gevel zijn aangebracht. De valbeveiliging moest bovendien zo goed mogelijk worden verborgen om de esthetische vormgeving en de volledige uitstraling van het gebouw niet aan te tasten.

New call-to-action

De oplossing in detail

In verband met de bijzondere omstandigheden op de locatie, kwam voor Lobster Data GmbH alleen het bovenloop kabelsysteem AIO van INNOTECH in aanmerking – om precies te zijn, de uitvoering met het nieuwe glijanker AIO-GLEIT-22. Voor de gevel van het bedrijfspand werd een kabelsysteem van in totaal ca. 240 strekkende meter op de metalen onderconstructie bevestigd.

Het systeem kon perfect aan de bestaande gevelstructuur worden aangepast. Op grond van de exacte afspraken en de voorgefabriceerde gevelelementen, hoefde er op de locatie niet meer te worden geboord. Hierdoor werd de montage vereenvoudigd en was het vraagstuk m.b.t. corrosie van de metalen constructie opgelost.

Door gebruik van het AIO-kabelsysteem is de volledige gevel 100% en veilig bereikbaar zonder steeds te moeten uit- en omhangen. Dit zorgt niet alleen voor meer veiligheid bij alle onderhouds- en reinigingswerkzaamheden maar er wordt ook bespaard op de kosten omdat er altijd snel gereageerd kan worden om eventuele storingen direct te verhelpen.

 

Waarom INNOTECH

De aandacht van de verantwoordelijke medewerkers bij Lobster werd meteen getrokken door het AIO-kabelsysteem van INNOTECH omdat het gebouw zeer veel uitdagingen kende en deze oplossing bijzonder goed kan worden aangepast. Maar ook over de volledige afwikkeling en de montage was men zeer tevreden. Bijvoorbeeld werd onder andere de metalen onderconstructie vooraf samen met Lobster nauwkeurig onder de loep genomen, inclusief alle systeem- en randafstanden.

Ook de invoer van alle krachten werd in detail besproken met de installateur van de stalen constructie. Alleen op deze manier was het mogelijk dat er geen boringen in de gevel vereist waren om de veiligheidsoplossing te bevestigen. Alle delen werden door INNOTECH zodanig vooraf gefabriceerd dat dit niet nodig was.

Vervolgens werd niet alleen de klant op het systeem geschoold maar werden ook alle anderen die zijn betrokken bij reiniging en onderhoud van de gevel vertrouwd gemaakt met alle relevante details en de omgang met het systeem. Last but not least werd er een scholingsvideo geproduceerd waarin alle belangrijke handelingen vanaf het aanleggen van de gordel tot en met het inhangen in het systeem in detail worden getoond.

 

Conclusie

Het project gevelbeveiliging aan het bedrijfspand van Lobster Data GmbH in Tutzing heeft opnieuw duidelijk gemaakt welke uitdagingen vooral zeer moderne gevels met het oog op het optimaal geschikte beveiligingssysteem met zich mee brengen. Ook zeer complexe gevels moeten regelmatig worden gereinigd en onderhouden - en wel zo veilig mogelijk. In het belang van alle betrokkenen.

Om hier werkelijk op veilig te spelen is het verstandig om contact op te nemen met een professionele en gecertificeerde fabrikant van valbeveiligingen. Alleen op die manier is gewaarborgd dat een val met ernstige gevolgen kan worden voorkomen. En, zoals in het voorbeeld uit Tutzing duidelijk wordt, is het hiervoor absoluut niet nodig om de esthetische uitstraling van het gebouw aan te tasten.

Wanneer u op dit moment op zoek bent naar een professionele valbeveiliging voor de gevel van uw bedrijfspand, neem dan eens contact met ons op. Onze experts vinden voor elke uitdaging de beste oplossing. Verdere informatie over dit onderwerp vindt u in onze brochure Richtlijnen voor veilige gevels.

Guide for safe facades