18.10.2023 | Waterkrachtcentrales

Pompcentrale Limmern - Aandacht voor veiligheid

In 2009 hebben de exploitanten van de energiecentrales Linth-Limmern AG, met een 1054 meter lange stuwdam op een hoogte van ca. 2.500 meter boven zeeniveau, de installatie uitgebreid met een pompcentrale. Het onderwerp veiligheid werd bij dit project al tijdens de ontwerpfase integraal in acht genomen. Hoe deze energiecentrale tegen vallen beveiligd werd en welke uitdagingen daarbij overwonnen moesten worden leest u hieronder.

2 Beoordelingen

De beveiliging door het railsysteem langs de handreling aan de trappen voorkomen een val, ook een val in het naastgelegen afvoerkanaal.

Curdin Erne
Pompaccumulatiecentrale Limmern - valbeveiliging van Innotech zorgt voor veiligheid

Op deze manier konden de tijdens perioden van lage belasting ontstaande stroomoverschotten worden opgeslagen resp. omgezet in waardevolle energie voor piekbelasting. Axpo kreeg de opdracht voor de planning en de bouw van deze installatie. Axpo is met meer dan 6.000 medewerkers de grootste producent van hernieuwbare energie in Zwitserland en internationaal koploper bij de handel in energie en de marketing van zonne-energie en waterkracht.

De pompcentrale Limmern, eigendom van Kraftwerke Linth-Limmern AG, werd voor de onderneming één van de belangrijkste uitbouwprojecten van de afgelopen jaren op het gebied van hernieuwbare energie. In totaal werd er voor 2,1 miljard Zwitserse Frank geïnvesteerd. Het vermogen van de pompcentrale bedraagt ca. 1.000 MW en functioneert zogezegd als reusachtige accu, midden in de Zwitserse Alpen. Het onderwerp veiligheid werd bij dit project al tijdens de ontwerpfase integraal in acht genomen. Hoe deze energiecentrale tegen vallen beveiligd werd en welke uitdagingen daarbij overwonnen moesten worden leest u hieronder.

 

De uitdagingen

De pompcentrale Limmern is ondergronds in de rotsen aangelegd is nu in staat het water uit de Limmersee in de 630 meter hoger gelegen Muttsee terug te pompen om het zo nodig weer te kunnen gebruiken voor het opwekken van stroom. De Muttsee, waarbij voor de aanleg van de stuwdam 250.000 m3 beton nodig was, kan 23 miljoen m3 water bevatten. Zowel in de stuwdam Muttsee als ook in de daaronder gelegen stuwdam Limmernboden, moeten regelmatig inspecties worden uitgevoerd om eventuele scheuren en overige veranderingen aan het bouwwerk vast te stellen.

Daarnaast moeten ook de andere meetinstrumenten aan de stuwdam regelmatig worden uitgelezen. Deze instrumenten registreren eventuele bewegingen en geven deze gegevens door aan de centrale in het dal. Wanneer de uitslagen te groot zijn, wordt in het meest ernstige geval alarm geslagen en wordt eventueel zelfs de evacuatie van de bevolking in het dal in gang gezet. Voor deze routinematige veiligheidscontroles moet het inwendige deel van de stuwdammen worden betreden. In hoge stuwdammen zoals de stuwdam Limmernboden (kruinshoogte 146 m) bevinden zich enkele gevarenzondes die tegen vallen moeten worden beveiligd.

Dit geldt met name voor schuine paden. In de stuwdam Limmernboden bevinden zich trappen met een helling tot 52 graden. Deels zijn deze slechts aan één kant voorzien van een handreling voor extra veiligheid. Het gevaar bij weg- of uitglijden wordt hier ook nog eens vergroot door een afvoerkanaal voor doorsijpelend water. Een bijkomende uitdaging is dat een trapsegment ca. 20 meter lang is waarna een platform van slechts enkele meters lang volgt voordat het volgende trapsegment begint. Wanneer het hier tot een val komt, heeft dit ernstige gevolgen voor de persoon in de gevarenzone.  Een diepe val zou onvermijdelijk zijn.

Daarom is een valbeveiliging hier absoluut noodzakelijk. Deze veiligheidsoplossingen moeten de servicemonteurs en de andere medewerkers tijdens de inspectieronde langs deze sterk hellende controlegangen beschermen. Last but not least werd de aanvoer van de materialen voor de bouw en het aanleggen van de veiligheidsoplossing bemoeilijkt door de ligging van de stuwdam op een hoogte van ca. 1800 meter boven zeeniveau en de bereikbaarheid via een 3 km lange gang.

TAURUS als valbeveiliging in de stuwdam Limmernboden

Om de servicemonteurs resp. het onderhoudspersoneel de mogelijkheid te bieden veilig door de steile controlegangen te kunnen bewegen, werd een TAURUS railbeveiliging aangebracht. Vooraf werd er echter als eerste prioriteit een betrouwbaar beveiligingsconcept opgesteld. De beveiliging door het railsysteem langs de handreling aan de trappen voorkomen een val, ook een val in het naastgelegen afvoerkanaal. Het speciaal voor de TAURUS-ALLROUND ontwikkelde glijanker TAURUS-GLEIT-A31 waarborgt een veilige en ongehinderde beweging langs het volledige systeem.

In het algemeen zorgt de TAURUS-ALLROUND voor een veilige opgang en afdaling in deze omgeving en ook overgangen zijn geen probleem voor het beveiligingssysteem van aluminiumrails. Dankzij het korte verbindingsmiddel en de ruimtebesparende geïntegreerde valdemper van het glijanker, bevindt het verankeringspunt zich altijd in de directe omgeving van de persoon in de gevarenzone. Dit voorkomt onder andere het gevaar van een val. De valbeveiliging tussen de controlegangen van de stuwdam werd gemonteerd met behulp van standaardcomponenten, de TAURUS-RAIL-10, BEF-21, 2-componenten mortel en 16 mm draadeinden. Met behulp van de TAURUS-BEND konden de rails eenvoudig en efficiënt op locatie worden aangepast aan de bestaande vormen van de stuwdam.

 

4 voordelen die voor TAURUS spreken

  • Een val wordt betrouwbaar voorkomen dankzij de montage van de valbeveiliging met korte verbindingsmiddelen langs de handreling van de trap.
  • Veilige verplaatsing langs de steile opgangen en afdalingen dankzij het robuuste railsysteem.
  • Doorlopende beveiliging omdat het railsysteem ook de overgang van een verticaal naar een horizontaal niveau beveiligt.
  • Grote flexibiliteit dankzij de op locatie aanpasbare aluminium rails.

 

Conclusie

De veiligheid van de servicetechnici en onderhoudspersoneel van de pompcentrale Limmern kon en kan in de toekomst door het TAURUS-ALLROUND railsysteem worden gewaarborgd. Terwijl de energievoorziening in Zwitserland door de pompcentrale duurzaam wordt verbeterd, zorgt de valbeveiliging TAURUS voor eliminatie van het valgevaar en daarmee voor de veiligheid van de medewerkers op locatie. 

 

Voor meer informatie over valbeveiligingen voor waterkrachtcentrales, kunt u eenvoudig contact met ons opnemen. Onze experts staan met raad en daad voor u klaar.

 

Fotorechten: Axpo Holding AG

New call-to-action