30.03.2022 | Nieuwe producten

Valbeveiligingen voor fotovoltaïsche installaties

nze nieuwe bevestigingsmiddelen maken montage van de valbeveiliging direct aan de bestaande onderconstructie van een fotovoltaïsche installatie op een plat dak mogelijk.

1 Beoordelingen

Nieuwe bevestigingsmogelijkheden.

De markt is altijd onderhevig aan veranderingen. In de toekomst wordt steeds meer ingezet op groene energie. Als gevolg daarvan ontstaat er ook een sterke groei van het aantal fotovoltaïsche installaties op daken. Personen die op een dak werkzaamheden uitvoeren aan fotovoltaïsche installaties, bevinden zich in een omgeving waar gevaar voor vallen bestaat. Wij hebben daarom onze valbeveiligingen verder ontwikkeld. 

 

Onze nieuwe bevestigingsmiddelen maken montage van de valbeveiliging direct aan de bestaande onderconstructie van een fotovoltaïsche installatie op een plat dak mogelijk. Op dit moment hebben we oplossingen voor K2 Systems en novotegra in het programma. Het betreft de onderstaande systemen resp. systeemvarianten ENKEL-VERANKERINGSPUNTEN (SOPV-K2-EAP, SOPV-NOVO-EAP), AIO-KABELSYSTEMEM OVERRIJDBAAR. (SOPV-K2-AIO, SOPV-NOVO-AIO), Railsysteem TAURUS-HORIZONTAAL (SOPV-K2-TAURUS, SOPV-NOVO-TAURUS).

 

Alle voordelen in één oogopslag:

  • Volledig gebruik van het dakoppervlak door de geringe ruimtebehoefte van de valbeveiliging
  • Geen doordringen van het dakoppervlak dankzij de directe verbinding met de onderconstructie van de fotovoltaïsche installatie
  • Gebruikersvriendelijkheid door de beveiliging van het volledige dakoppervlak met slechts één systeem
  • Geen schaduwvorming en daardoor geen aantasting van het rendement van de fotovoltaïsche installatie dankzij de lage bevestiging

 

 

Productdetails