25.11.2022 | Hellend dak

Volkshaus - Zürich, Zwitserland

Vorig jaar werd het als monument beschermde gebouw gedurende 3 tot 4 maanden uitgebreid gerenoveerd waarbij ook het dak en de gevel werden meegenomen. Hierbij was een betrouwbare en professionele valbeveiliging noodzakelijk.

1 Beoordelingen

Specialistische series:

Zonder betrouwbare valbeveiliging is een dergelijk toepassingsgebied niet begaanbaar. Alleen al de weg naar het schuine dak is een uitdaging omdat ook de opgang en de overstap veilig moeten kunnen plaatsvinden.

Curdin Erne
Beveiliging van het steile dak en de rand van de val bij het Volkshaus Zürich

Het Züricher Volkshaus is een huis met geschiedenis. Het in 1910 geopende gebouw is tegenwoordig vooral bekend als locatie voor concerten en evenementen en bood bands als AC/DC en Metallica Platz al gelegenheid voor muzikaal spektakel. Het gebouw diende oorspronkelijk als omgeving voor politieke bijeenkomsten en gezellige samenkomsten. 

Vorig jaar werd het als monument beschermde gebouw gedurende 3 tot 4 maanden uitgebreid gerenoveerd waarbij ook het dak en de gevel werden meegenomen. Alle dakdekkers- en loodgieterswerkzaamheden bij de renovatie van het dak en de gevel werden uitgevoerd onder leiding van Rolf Steger van de firma Preisig AG. Hierbij was een betrouwbare en professionele valbeveiliging noodzakelijk. In deze blogbijdrage concentreren we ons op het waarom en op de uitdagingen die moesten worden overwonnen.

 

Uitdagingen

het totale dakoppervlak van het Volkshaus Zürich dat gerenoveerd moest worden heeft een omvang van 1.850 vierkante meter. Met name het hoofdvlak van het dak vormde vanwege de helling van 46° een bijzondere uitdaging, ook voor professionals.

Zonder betrouwbare valbeveiliging is een dergelijk toepassingsgebied niet begaanbaar. Alleen al de weg naar het schuine dak is een uitdaging omdat ook de opgang en de overstap veilig moeten kunnen plaatsvinden. Meer informatie over gevaarlijke omgevingen op het dak en de weg ernaartoe vindt u hier.   

De rest van het dak had aan helling van "slechts" 26° tot 28°. Nog steeds aanzienlijk maar niet te vergelijken met werken bij een helling van 46°. Een bijkomende uitdaging was bovendien dat het gebouw onder monumentenzorg viel zodat niet alleen de nieuwe pannen moesten aansluiten bij de beverstaartpannen van 1910 maar ook de hoogte, de vorm en de constructie van het dak niet mochten worden gewijzigd. 

Niet alle renovatiewerkzaamheden konden echter worden uitgevoerd met de kennis van toen. Vooral op het gebied van valbeveiliging moesten "oud" en "nieuw" met elkaar worden gecombineerd om een moderne oplossing voor het beschermde gebouw te vinden. 

De vroeger gebruikelijke markante bliksemafleiders met de daartussen gespannen vangdraden maakten ook deel uit van de uitdagingen met betrekking tot de optische uitstraling. Daarom werden deze elementen vervangen door onze stalen steunen resp. de daartussen gespannen kabels zodat de verschijning van het Volkshaus Zürich behouden kon blijden. Bovendien moest de grotendeels ontbrekende baan onder het dak eerst nog worden aangebracht. Tot besluit moest een krappe tijdsplanning in acht worden genomen.

Oplossingen

vanwege de genoemde uitdagingen, met name de helling van het dak, werd gekozen voor bevestiging van een AIO-kabelsysteem. In totaal werden 177 m AIO-kabelsysteem en 22 STA-10 steunen bevestigd die ook in de toekomst zullen zorgen voor voldoende veiligheid op het schuine dak van het Volkshaus Zürich. Om een slingerende val op de hoeken van het schuine dak te voorkomen, werden 34 SDH-31 dakbeveiligingshaken gemonteerd. 

Dankzij onze jarenlange ervaring op het gebied van planning en uitvoering van valbeveiligingen zijn we erin geslaagd om de beveiligingsoplossing onopvallend in het dakoppervlak te integreren zodat deze niet meer als zodanig te herkennen is. De vroeger markante bliksemafleiders zijn vervangen door onze stalen steunen met daartussen gespannen RVS kabels.

Elke steun bestaat uit 48 mm dik geïsoleerd rond staal en heeft een hoogte van 400 resp. 600 mm. Tussen de steunen is een 8 mm dikke RVS-kabel gespannen. Uitgerust met een PVU en een voor het AIO-kabelsysteem geschikt glijanker, kunnen reinigings-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden op het schuine dak van het Volkshaus veilig worden uitgevoerd. In totaal werd er 198 meter RVS-kabel bevestigd. De krappe tijdsplanning kon dankzij de jarenlange samenwerking tussen Preisig AG en ons team van experts optimaal worden aangehouden. 

 

Voordelen

  • Optimale veiligheid op het schuine dankzij ons AIO-kabelsysteem

 

  • Voorkomen van een slingerende val dankzij de dakbeveiligingshaak aan de hoeken van het schuine dak

 

  • De universele componenten waarborgen een optimale aanpassing aan de complexe constructie

 

Wanneer u vragen heeft over valbeveiliging bij uw project, kunt hier contact met ons opnemen. Bovendien kunt u in deze checklist lezen waarom gevels niet tegen vallen mogen worden beveiligd.

Checkliste facades fall protection