30.03.2023 | Speciale projecten

Teccon vertrouwt op het kabelsysteem voor installatie

Teccon GmbH in Spittal aan de Drau heeft laten zien hoe het moet! In november 2022 heeft de onderneming aan de Millstätter See besloten om een fotovoltaïsche installatie op het dak van het bedrijfspand de plaatsen. Om deze "nieuwe"werkplek zo veilig mogelijk vorm te geven, werd besloten om in de planning van de solarinstallatie meteen een optimaal passende en gecertificeerde valbeveiliging op te nemen.

1 Beoordelingen

Specialistische series:

Fouten tijdens de installatie kunnen niet alleen fatale gevolgen hebben voor de veiligheid van onderhouds- en schoonmaakpersoneel, maar ook juridische gevolgen.

Jürgen Silmbroth
Kabelsysteem in gebruik bij Teccon

Teccon GmbH in Spittal aan de Drau heeft laten zien hoe het moet! In november 2022 heeft de onderneming aan de Millstätter See besloten om een fotovoltaïsche installatie op het dak van het bedrijfspand de plaatsen.

Om deze "nieuwe"werkplek zo veilig mogelijk vorm te geven, werd besloten om in de planning van de solarinstallatie meteen een optimaal passende en gecertificeerde valbeveiliging op te nemen.

Jürgen Silmbroth en Selina Bauchinger van INNOTECH hebben vervolgens vastgesteld dat het AIO-kabelsysteem in combinatie met de bijbehorende enkele aanslagpunten (EAP) voor Teccon de beste optie is. Zie hiervoor ook het artikel over de planning van de fotovoltaïsche installatie voor Teccon.

Uiteindelijk ging men medio november aan de slag met de montage van de fotovoltaïsche installatie resp. de veiligheidsoplossing. Op grond van onze jarenlange ervaring weten we dat een vakkundige en correcte montage van de valbeveiliging van het hoogste belang is voor de veiligheid bij de uitvoering van de reinigings- en onderhoudswerkzaamheden op uw dak.

Dit bespaart de opdrachtgevers ook nog eens veel tijd en geld. 

 

De kerngegevens van het project

Op het platte dak met een oppervlak van ca. 1300 m² en een helling van 2° moesten 424 fotovoltaïsche modules worden aangebracht die een totaal vermogen leveren van 171.71 kWp. 

Hiervoor werden twee AIO-kabelsystemen met elk een lengte van 67 meter en twee enkele aanslagpunten aangebracht. Deze INNOTECH valbeveiliging wordt onder andere gekenmerkt doordat het systeem direct op de onderconstructie van de fotovoltaïsche installatie – in dit geval de onderconstructie van Novotegra, die wordt geleverd en gemonteerd door BayWa r.e. – kan worden gemonteerd.

En dat werd ook in dit geval zo gerealiseerd om het volledige rechthoekige dak voor de zonnepanelen te kunnen gebruiken en bovendien het totale oppervlak professioneel en volgens de geldende wettelijke voorschriften te kunnen beveiligen zonder gevaar voor schaduwvorming door de veiligheidsoplossing.

 

De montage van de valbeveiliging

Terwijl MET Elektro Unterlerchner de onderconstructie van Novotegra op het dak van Teccon installeerde, waren Jürgen Silmbroth en zijn vierkoppige team van monteurs bezig met de montage van de grondplaten van de valbeveiliging direct op de onderconstructie van de fotovoltaïsche installatie.

Vooraf werd zoals altijd gecontroleerd of de aanwezige ballastconstructie ook voldoende is om de krachten die ontstaan bij een val ook daadwerkelijk te kunnen opvangen. Met name de tussenankers tussen het begin en einde van de kabel werden hierbij nauwkeurig onderzocht. 

Jürgen Silmbroth verzorgde de scholing van de vier monteurs voor het AIO-kabelsysteem van INNOTECH en de bijbehorende EAP. Hierdoor kon de installatie voor Teccon zonder problemen worden geplaatst. De monteurs waren door de scholing ook in staat om alle toekomstige onderhouds- en reparatiewerkzaamheden en verdere AIO-projecten zelfstandig uit te voeren.

Alle betrokkenen gingen professioneel en goed op elkaar ingespeeld aan het werk zodat de montage in slechts enkele dagen, namelijk op 15 november 2022, werd afgerond en de fotovoltaïsche installatie compleet met valbeveiliging kon worden overgedragen. 

Geen grote uitdagingen...

"Door de jarenlange expertise van Jürgen Silmbroth waren er met betrekking tot de montage van de toegepaste valbeveiliging geen grote obstakels“ aldus de tevreden opdrachtgevers bij Teccon.

Dit was met name van belang omdat "er sprake was van de eerste montagevariant met dit product hetgeen ook meteen de grootste uitdaging vormde". Deze kon door de gedegen know-how van de INNOTECH experts zonder problemen worden opgelost.

 

 

De valbeveiliging – de AIO-OVERRIJDBAAR

Dit kabelsysteem is perfect geschikt voor de beveiliging van horizontale oppervlakken tot een helling van 10° en biedt 100% veiligheid tegen vallen. Daarnaast is het AIO-kabelsysteem zeer flexibel een eenvoudig aan te passen.

 

Een ander voordeel: het systeem kan direct op de onderconstructie van een fotovoltaïsche installatie worden bevestigd. Omslachtig in- en uitkoppelen komt te vervallen – dat betekent dat alle medewerkers zich op elk moment volledig veilig op het dak kunnen verplaatsen. 

 

De individuele elementen van het kabelsysteem zijn voor Teccon op een afstand van 15 meter gemonteerd. Aan de uiteinden van het kabelsysteem wordt de kabelvoorspanning met behulp van een veer constant gehouden – ook bij temperatuurschommelingen.

 

Het AIO-kabelsysteem voldoet aan de laatste stand van de techniek en is zowel gecertificeerd volgens EN 795:2012 KLASSE C en E als CEN/TS 16415.

 

Terzijde: 

Het systeem wordt direct op de bouwlocatie afgeleverd. Bij de levering zijn ook uitgebreid informatiemateriaal en gedetailleerde producthandleidingen inbegrepen. Verdere informatie over valbeveiliging en fotovoltaïsche installaties vindt u hier.  

 

Een bijzonder praktisch detail bij dit project was de scholing op de valbeveiliging direct op locatie door een expert van INNOTECH. Op deze manier kunnen de monteurs via "Learning by doing" ook toekomstige projecten met het AIO-kabelsysteem beveiligen.

 

 

Conclusie

Ook de montage van de valbeveiliging voor fotovoltaïsche installaties op het dak moet uitsluitend worden uitgevoerd door correct geschoolde medewerkers.

 

Fouten kunnen namelijk niet alleen fatale gevolgen hebben voor de veiligheid tijdens de uitvoering van onderhoud- en reinigingswerkzaamheden maar kunnen ook juridische implicaties hebben.

 

Voor Teccon was Jürgen Silmbroth op locatie actief, om te waarborgen dat alle handelingen tijdens de installatie van het AIO-kabelsysteem aan de onderconstructie van de fotovoltaïsche installatie professioneel en solide werden uitgevoerd. De installatie inclusief valbeveiliging kon na slechts enkele dagen worden overgedragen.

 

Neem direct contact met ons op. Samen met u plannen en monteren we de optimale valbeveiliging voor elke fotovoltaïsche installatie op het dak.

 

Hoe het project er precies uitzag en wat de directeur van BayWa r.e. daarover te vertellen heeft, leest u in het volgende blogartikel. Een blik loont zich altijd. 

 

 

New call-to-action