30.10.2023 | Normen, goedkeuringen en certificaten

CEN/TS 16415 Certificering voor gelijktijdig gebruik van de valbeveiliging door meer dan één persoon

In de CEN/TS 16415 norm zijn de veiligheidsnormen en de testprocedures voor verankeringsvoorzieningen voor de persoonlijke veiligheidsuitrusting tegen vallen vastgelegd. Deze gelden voor gelijktijdig gebruik van een systeem door meerdere personen. In de norm worden de specifieke eisen voor de vijf typen verankering conform EN 795 gedefinieerd. De CEN/TS 16415-certificering garandeert de veiligheid van een valbeveiliging voor meerdere gebruikers.

1 Beoordelingen

CEN/TS 16415 beveiligt personen. Fabrikanten en gebruikers moeten op de hoogte zijn van de norm en deze in acht nemen.

Gebouw met een CEN/TS 16415 gecertificeerd railsysteem waarin twee personen hangen.

De CEN/TS 16415 is een technische specificatie van de technische commissie CEN en heeft betrekking op een persoonlijke veiligheidsuitrusting tegen vallen, om precies te zijn: op de verankeringsvoorzieningen. De norm geeft adviezen voor verankeringsvoorzieningen die gelijktijdig door meerdere personen kunnen worden gebruikt. In deze technische specificaties zijn de veiligheidstechnische eisen en de testprocedures vastgelegd om de veiligheid en de functionaliteit van dergelijke uitrustingen te waarborgen.

Wanneer de valbeveiliging in een gebouw is voorzien van de CEN/TS 16415 keurmerk, is deze goedgekeurd voor gebruik door meerdere personen. De bijbehorende kennis voor het in acht nemen van de instructies van de fabrikant is een voorwaarde voor het gebruik en de betrouwbare beveiliging tegen vallen.

 

Toepassingsgebied

De CEN/TS 16415 is in eerste instantie van belang voor fabrikanten van verankeringsvoorzieningen, daarnaast voor het gebruik ervan. De norm heeft betrekking op valbeveiligingssystemen, die gelijktijdig door meerdere personen kunnen worden gebruikt. De CEN/TS 16415 dekt de volgende aspecten:

  • Verankeringsvoorzieningen voor meerdere gebruikers gelijktijdig: deze specificatie is gericht op verankeringsvoorzieningen die zijn bedoeld om gelijktijdig door meerdere personen te worden gebruikt, bijvoorbeeld bij onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan gebouwen of installaties.

  • Uitsluiting van verankeringsvoorzieningen voor een enkele gebruiker: de CEN/TS 16415 sluit verankeringsvoorzieningen voor gebruik door een enkele persoon uit. Deze speciale voorzieningen vallen onder het toepassingsgebied van andere normen en specificaties. 

INNO Goed om te weten:

De CEN/TS 16415 is gebaseerd op de norm EN 795 - Persoonlijke valbeveiliging - verankeringsvoorzieningen en op de norm EN 364 - Persoonlijke veiligheidsuitrusting tegen vallen - testprocedures. Wanneer een verankeringsvoorziening is voorzien van het CEN/TS 16415 keurmerk, voldoet de voorziening ook aan de eisen volgens EN 795.

Eisen en testcriteria

In de EN 795 worden de typen verankeringsvoorzieningen gedefinieerd. In de CEN/TS 16415 worden de eisen voor de geschiktheid van deze typen voor gebruik door meerdere personen vastgelegd. Dat betekent dat in de CEN/TS 16415 naast vaste en beweegbare verankeringspunten ook flexibele en vaste geleidingen resp. kabel- en railsystemen voor valbeveiliging worden behandeld.

In de CEN/TS 16415 zijn ook de resp. geldende testcriteria vastgelegd. Deze criteria zijn voor fabrikanten van verankeringsvoorzieningen doorslaggevend bij het ontwerp van de producten. Afhankelijk van de veiligheidsuitrusting tegen vallen gelden andere bepalingen. De testomgeving kan er bijvoorbeeld zo uitzien:

  • De testomgeving wordt afhankelijk van het type opgebouwd en vervolgens wordt het systeem belast.
  • Ook de dynamische belastbaarheid wordt getest.
  • Er wordt bijvoorbeeld een 200 kg zware massa ingezet om de belasting met 2 personen te simuleren.
  • Hierbij ontstaan krachten in de orde van 12 k

 

INNO Advies:

De opbouw van de test verschilt per type verankeringsvoorziening. Voor een gedetailleerde beschrijving wordt aangeraden om de actueel geldende norm te raadplegen. 

Algemene eisen en overzicht voor de statische en dynamisch test

Zoals hierboven aangegeven, worden bij het testen van verankeringsvoorzieningen volgens CEN/TS 16415 eenvoudig gezegd één of meerdere gewichten in het systeem gehangen. De gewichten simuleren de gebruiker(s). Het systeem moet bestand zijn tegen deze belasting, met name bij gelijktijdig gebruik door meerdere personen. Dit zijn de eisen aan werkplekken die met een veiligheidsuitrusting tegen vallen beschermd moeten worden en door meerdere personen worden gebruikt.

Bij de test wordt onderscheid gemaakt tussen statische en dynamische belastbaarheid. Over het algemeen moet elk type verankeringsvoorziening deze belastingstests doorstaan.

Inzichten: Test verankeringsvoorziening type A en B

Enkele verankeringspunten - Verankeringsvoorziening type A - mogen roteren of draaien wanneer deze als zodanig zijn ontworpen. Bij wijze van voorbeeld kan een verankeringspunt voor vensterreiniging worden genoemd. Deze en ook tijdelijke beveiligingssystemen volgens verankeringsvoorziening type B moeten bestand zijn tegen de massa resp. het gewicht in het systeem en mogen niet meegeven.

ENKELE VERANKERINGSPUNTEN/STEUNEN

VERANKERINGSPUNTEN

ENKELE VERANKERINGSPUNTEN van INNOTECH zijn leverbaar in verschillende modellen en uitvoeringen. Afhankelijk van de ondergrond en eisen kan op deze manier een optimale oplossing worden gerealiseerd. Het doel is om de belastingen die bij een val ...

SETARTIKELEN ENKELE VERANKERINGSPUNTEN/STEUNEN

VERANKERINGSPUNTEN

SETARTIKELEN ENKELE VERANKERINGSPUNTEN/STEUNEN van INNOTECH zijn leverbaar in verschillende modellen en uitvoeren en bevatten alle benodigde producten voor veilige bevestiging op de ondergrond. Afhankelijk van de ondergrond en eisen kan op deze ...

TIJDELIJK KABELBEVEILIGINGSSYSTEEM

Tijdelijke beveiliging TEMP

Het TEMP-kabelbeveiligingssysteem van INNOTECH kan overal worden toegepast waar gedurende korte tijd een horizontale valbeveiliging nodig is. Dit kan zijn op bouwplaatsen of bij industriële toepassingen op verschillende draagconstructies ...

Inzichten: Test verankeringsvoorziening type C en D

Hetzelfde wat geldt bij type A en B, geldt ook voor permanente verankeringsvoorzieningen met flexibele of vaste geleiding: dat zijn verankeringsvoorzieningen type C en D. Daarnaast mag bij kabel- of railsystemen geen onderdeel breken - de geleidingen moeten een bepaalde minimale breukvastheid bezitten en alle dragende onderdelen moeten de belasting aankunnen. Een maximale dynamische uitslag van de kabel is eveneens van doorslaggevend belang.

Hierbij wordt onderscheidt gemaakt tussen een enkel veld of meerdere velden. Wanneer er twee personen op dezelfde plaats in het systeem hangen en de belasting zogezegd in één punt plaatsvindt - is er sprake van een enkel veld. Wanneer één persoon / gewicht A in een met een tussenverankering gemonteerd segment in het beveiligingssysteem hangt en persoon / gewicht B in een ander segment, is er sprake van meerdere velden. Afhankelijk van de bouwtechnische installatie kunnen beide situaties ontstaan en moeten de producten op de juiste manier beveiligd zijn.

AIO-KABELSYSTEEM-OVERRIJDBAAR

Kabelsysteem All-In-One overrijdbaar

Het kabelsysteem AIO-OVERRIJDBAAR wordt overal toegepast waar een orizontaal vlak. Langs daken, aan de gevel, bij industriële toepassingen of in combinatie met fotovoltaïsche techniek, dit systeem zorgt voor een optimale beveiliging tegen ...

TAURUS-ALLROUND

Railsysteem voor allround toepassingen

Het railsysteem TAURUS ALLROUND combineert de toepassingsmogelijkheden en de voordelen van de TAURUS HORIZONTAAL en VERTICAAL in de vorm van een vloeiende overgang tussen horizontale en verticale verplaatsing. Op industriegebouwen, ...

TAURUS-HORIZONTAAL

Railsysteem voor horizontale toepassing

Het railsysteem TAURUS HORIZONTAAL wordt toegepast op loopwegen waar het valgevaar bij verplaatsing langs een horizontaal verlopende looproute moet worden beveiligd. Langs daken, aan de gevel, bij bovenloopsystemen, bij industriële toepassingen ...

INNO Uitleg:

Bij de verankeringsvoorziening type E - een door het eigen gewicht gestabiliseerd systeem - is het onder andere van belang hoever de voorziening door de belasting wordt verschoven.

Let op het CEN/TS 16415 keurmerk bij gebruik door meerdere personen

CEN/TS 16415 is een belangrijke certificering die wordt verstrekt nadat een valbeveiligingssysteem de test voor gebruik door meerdere personen heeft doorstaan. Met deze certificering worden de functionaliteit en de veiligheid van een valbeveiliging voor gebruik door meerdere personen gegarandeerd.

Bij de test die voor de certificering wordt uitgevoerd, worden de prestaties en de betrouwbaarheid van het systeem in realistische scenario's beoordeeld en wordt vastgesteld dat het systeem voldoet aan de vereiste normen voor een valbeveiliging.

Wanneer een product is voorzien van het CEN/TS 16415 keurmerk, kan de gebruiker erop vertrouwen dat, bij correct gebruik, de bijbehorende veiligheid gewaarborgd is. Men kan er dan op vertrouwen dat het systeem voldoet aan de wettelijk bepaalde beveiliging tegen vallen en dat meerdere personen die op hoge plekken moeten werken op de juiste manier beveiligd zijn.

 

Kosteloos gesprek met een expert
Heeft u vragen over onze valbeveiligingen of over de juiste planning? Neem dan kosteloos contact op met onze adviseur.
Stefan Biesl
Hoofd planning en projectmanagement
https://meetings.hubspot.com/stefan-biesl?embed=true
Book a meeting
Contactformulier
Stefan Biesl
Hoofd planning en projectmanagement
Vragen over montage en onderhoud
Onze planners staan klaar om uw vragen te beantwoorden over normen, wetgeving, producten, planning, montage en documentatie.
Gerhard Pelech
Hoofd montage
+43 7619 22122 135
Contactformulier
Gerhard Pelech
Hoofd montage
Offerte, bestelling & lopende projecten
Wilt u een offerte aanvragen, wilt u direct bestellen of wilt u informatie over een lopend project? Wij staan voor u klaar.
Lea Grebe
Vertriebsinnendienst
+43 7619 22122 146
Kontaktformular
Lea Grebe
Vertriebsinnendienst
Algemene vraag
Voor alle andere vragen kunt u gebruik maken van ons contactformulier maar u kunt ook direct telefonisch contact opnemen.
Servicecenter
Wij koppelen u aan de juiste werknemer
+43 7619 22122 0
Contactformulier
Servicecenter
Wij koppelen u aan de juiste werknemer