05.09.2023 | Normen, goedkeuringen en certificaten

EN 795: Valbeveiliging volgens de Europese norm

De norm EN 795 is een Europese norm voor verankeringsvoorzieningen en de bijbehorende componenten in valbeveiligingssystemen. Hieronder vallen vaste en beweegbare verankeringspunten en persoonlijke veiligheidsuitrustingen. In dit artikel leggen geven we een beknopte uitleg van de norm EN 795, inclusief de Duitse variant DIN EN 795, en de verschillende typen verankeringsvoorzieningen. Iedereen die te maken heeft met werkzaamheden op grote hoogte, zou met de norm EN 795 bekend moeten zijn.

1 Beoordelingen

DIN EN 795 type D is een verankeringsvoorziening in de vorm van een railsysteem die voldoet aan de Duitse versie van de Europese norm.

Verankeringspunten en verankeringsvoorzieningen aan gebouwen vallen in Europa onder de norm EN 795.

Werken op grote hoogte is verbonden met aanzienlijke gevaren waarbij een ongeval ernstige gevolgen kan hebben. Daarom zijn er normen en voorschriften opgesteld ter bescherming van de medewerker(s). De norm EN 795 is een degelijke norm waarin de eisen aan persoonlijke valbeveiligingssystemen in Europa worden vastgelegd.

De norm EN 795 speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van de veiligheid van medewerkers bij werken op grote hoogte omdat in deze norm de richtlijnen voor constructie, certificering, gebruik en inspectie van de zogenaamde verankeringsvoorzieningen zijn opgenomen.

Daarom is de norm EN 795, net als andere normen, in het bijzonder relevant voor fabrikanten van valbeveiligingen. Een goed begrip van deze norm is echter ook voor de medewerkers van belang om de voorschriften in acht te nemen en een veilige werkomgeving te waarborgen.

 

Wanneer u bekend bent met EN 795...

...kunt u garanderen dat u de juiste uitrusting gebruikt en de noodzakelijke richtlijnen in acht neemt om een veilige werkomgeving te waarborgen. Bovendien kan de kennis van deze norm u helpen bij het nemen van fundamentele beslissingen bij de keuze en het gebruik van valbeveiligingssystemen en daardoor uiteindelijk het gevaar van ongevallen en letsel te beperken. 

De belangrijkste inhoud van de norm EN 795

De norm EN 795 is een Europese norm waarin de eisen aan ontwerp, installatie, gebruik en onderhoud van valbeveiligingssystemen zijn vastgelegd. Deze norm geldt voor alle uitrustingen die worden gebruik voor het voorkomen en opvangen van een val vanaf grote hoogte.

Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de vaste verankeringspunten en de persoonlijke veiligheidsuitrusting (PVU) die bestaat uit de verbindingsmiddelen en de opvanggordel. De norm omvat in totaal vier hoofdelementen:

  1. Constructie: in dit deel van de norm zijn de ontwerpcriteria voor de PVU, de verankeringspunten en de componenten vastgelegd, inclusief de sterkte-eisen en andere prestatiecriteria. Dit element is van belang voor fabrikanten van valbeveiligingen.
     
  2. Inbouw: dit deel bevat informatie over de correcte en veilige inbouw en montage van verankeringsvoorzieningen. Hierin zijn ook richtlijnen opgenomen voor de inspectie van de verankeringssystemen vóór gebruik. Werkgevers zijn volgens de wetgeving op het gebied van arbeidsveiligheid verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving.
     
  3. Selectie en gebruik: de norm EN 795 bevat uitgebreide instructies voor het gebruik van valbeveiligingen. Hierbij hoort onder andere een gevarenanalyse en informatie over de aard van de te gebruiken persoonlijke veiligheidsuitrusting en veiligheidsinstructies voor de gebruikers.
     
  4. Onderhoud: in dit deel van de norm worden de eisen beschreven voor inspectie en onderhoud resp. de regelmatige controle van valbeveiligingssystemen. Dit deel bevat ook de richtlijnen voor het herkennen van slijtage of beschadiging en geeft aan wanneer een systeem moet worden vervangen.

 

Types in de norm EN 795: Verankeringsvoorzieningen in detail

In de norm EN 795 worden valbeveiligingssysteem onderverdeeld in 5 verschillende types die kunnen worden gekozen aan de hand van het toepassingsgebied, de specifieke behoeften en belastbaarheid:

 

Verankeringsvoorzieningen type A: Enkel verankeringspunt (EAP)

Een type A systeem bestaat uit een of meerdere enkele verankeringspunten. Het gaat hierbij om een vast gemonteerde voorziening waar de persoonlijke veiligheidsuitrusting aan kan worden bevestigd om een val te voorkomen. De verankeringspunten moeten regelmatig worden gecontroleerd om de belastbaarheid te waarborgen. 

ENKELE VERANKERINGSPUNTEN/STEUNEN

VERANKERINGSPUNTEN

ENKELE VERANKERINGSPUNTEN van INNOTECH zijn leverbaar in verschillende modellen en uitvoeringen. Afhankelijk van de ondergrond en eisen kan op deze manier een optimale oplossing worden gerealiseerd. Het doel is om de belastingen die bij een val ...

SETARTIKELEN ENKELE VERANKERINGSPUNTEN/STEUNEN

VERANKERINGSPUNTEN

SETARTIKELEN ENKELE VERANKERINGSPUNTEN/STEUNEN van INNOTECH zijn leverbaar in verschillende modellen en uitvoeren en bevatten alle benodigde producten voor veilige bevestiging op de ondergrond. Afhankelijk van de ondergrond en eisen kan op deze ...

Verankeringsvoorzieningen type B: Tijdelijke verankeringspunten

Deze verankeringspunten zijn speciaal ontworpen om tijdelijke bevestigingspunten voor valbeveiligingssystemen te bieden. Deze zijn niet vast geïnstalleerd en kunnen van de ene naar de andere locatie worden verplaatst. Tijdelijke verankeringspunten worden vaak gebruikt in de bouw, door dakdekkers en tijdens renovatiewerkzaamheden.

TIJDELIJK KABELBEVEILIGINGSSYSTEEM

Tijdelijke beveiliging TEMP

Het TEMP-kabelbeveiligingssysteem van INNOTECH kan overal worden toegepast waar gedurende korte tijd een horizontale valbeveiliging nodig is. Dit kan zijn op bouwplaatsen of bij industriële toepassingen op verschillende draagconstructies ...

EAP-MOBI

Lichtkoepelbeveiliging LIGHT

De mobiele doorvalbeveiliging voor lichtkoepels EAP-MOBI van INNOTECH kan worden gebruikt als doorvalbeveiliging of als enkel verankeringspunt voor één persoon. Daardoor wordt het voor een persoon in de omgeving van een lichtkoepel mogelijk ...

Verankeringsvoorzieningen type C: Kabel- of lijnsystemen

Type C van de norm EN 795 heeft specifiek betrekking op kabelsystemen. Een kabelbeveiligingssysteem biedt medewerkers de mogelijkheid om zich tijdens uitvoeren van de werkzaamheden op een willekeurige hoogte aan een mobiel verankeringspunt te verankeren. Kabelbeveiligingssystemen conform EN 795 type C worden in de bouw, tijdens klimmen en bij reddingswerkzaamheden gebruikt. Hierbij is de horizontale toepassing de meest gebruikte.

AIO-KABELSYSTEEM-OVERRIJDBAAR

Kabelsysteem All-In-One overrijdbaar

Het kabelsysteem AIO-OVERRIJDBAAR wordt overal toegepast waar een orizontaal vlak. Langs daken, aan de gevel, bij industriële toepassingen of in combinatie met fotovoltaïsche techniek, dit systeem zorgt voor een optimale beveiliging tegen ...

AIO-KABELSYSTEEM-OVERRIJDBAAR-BOVENLOOP

Kabelsysteem All-In-One overrijdbaar voor bovenloop toepassing

Het AIO-KABELSYSTEEM-OVERRIJDBAAR-BOVENLOOP wordt gebruikt in situaties waar een horizontaal vlak met behulp van een bovenloopsysteem moet worden beveiligd. Langs een onderhoudstraject of bij de beveiliging van de omgeving van een machine, het ...

Verankeringsvoorzieningen type D: Railsysteem

Railsystemen zijn verankeringsvoorzieningen conform EN 795 type D. Deze worden gekenmerkt door een vaste geleiding en een bijzonder hoge belastbaarheid. De geleide maar beweegbare verankeringspunten bieden de medewerkers de mogelijkheid om hun positie naar behoefte te wijzigen. Het voordeel van een dergelijk systeem is, bij de juiste certificering, het gebruik door meerdere personen. Toepassingsgebieden zijn onder andere binnen en buiten op productielocaties en in de transportindustrie.

TAURUS-HORIZONTAAL

Railsysteem voor horizontale toepassing

Het railsysteem TAURUS HORIZONTAAL wordt toegepast op loopwegen waar het valgevaar bij verplaatsing langs een horizontaal verlopende looproute moet worden beveiligd. Langs daken, aan de gevel, bij bovenloopsystemen, bij industriële toepassingen ...

TAURUS-ALLROUND

Railsysteem voor allround toepassingen

Het railsysteem TAURUS ALLROUND combineert de toepassingsmogelijkheden en de voordelen van de TAURUS HORIZONTAAL en VERTICAAL in de vorm van een vloeiende overgang tussen horizontale en verticale verplaatsing. Op industriegebouwen, ...

Verankeringsvoorzieningen type E: Door eigen gewicht gestabiliseerde tijdelijke systemen

Verankeringsvoorzieningen die zijn ingedeeld als EN 795 type E zijn valbeveiligingen die niet vast zijn geïnstalleerd en door hun eigen gewicht worden gestabiliseerd. In de regel zijn hierbij ankers vereist om de nodige belastbaarheid te kunnen garanderen. Deze systemen worden zowel binnen als buiten gebruikt. Uitbreiding met een veiligheidsnet behoort tot de mogelijkheden.

Vragen en antwoorden over de EN 795 norm

Vraag: Zijn er verschillen in toepassing van de norm EN 795, afhankelijk van de locatie van de werkplek?

Antwoord: Ja, de toepasbaarheid van de norm EN 795 kan per locatie verschillen. Op bouwplaatsen of in industriële installaties kunnen andere eisen aan de verankeringsvoorzieningen worden gesteld dan bij een windenergie-installatie of een telecommunicatiemast. De norm houdt hier rekening mee en biedt oplossingen voor verschillende scenario's.

Vraag: Kan de norm EN 795 buiten Europa worden toegepast?

Antwoord: Ja, de norm EN 795 is een Europese norm die echter ook internationaal is erkend en in een groot aantal landen wereldwijd wordt gebruikt als richtlijn voor het ontwerp en de installatie van valbeveiligingssystemen. De plaatselijk geldende voorschriften en normen moeten echter altijd in acht worden genomen om te voldoen aan de lokale eisen.

Vraag: Welke verschillen bestaan er tussen de EN 795 en EN 361 met betrekking tot de persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen?

Antwoord: De norm EN 795 is bedoeld voor valbeveiligingssysteem terwijl de in de norm EN 361 specifieke eisen aan persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen, zoals bijvoorbeeld gordels, zijn vastgelegd. Terwijl de norm EN 795 zich concentreert op de systemen die voor het voorkomen van een val worden toegepast, zorgt de norm EN 361 ervoor dat de uitrusting die de medewerkers dragen de benodigde veiligheid biedt.

Vraag: Waar kan ik valbeveiligingssystemen aanschaffen die voldoen aan de norm EN 795?

Antwoord: INNOTECH Absturzsicherungen levert een omvangrijk assortiment aan EN 795 conforme producten voor uiteenlopende eisen. In de productzoeker kunt u voor elk toepassingsgebied het juiste product vinden.

DIN EN 795: Duitse variant van de norm

De DIN EN 795 is de Duitse versie van de EN 795. Deze norm dient als richtlijn voor verankeringspunten en verankeringsvoorzieningen die in Duitsland worden gebruikt. Zowel in de EN 795 als de DIN EN 795 worden de eisen aan valbeveiligingssystemen vastgelegd om de veiligheid van personen tijdens werkzaamheden op grote hoogte te waarborgen. De verschillen tussen de beide normen zijn on de praktijk minimaal omdat de DIN EN 795 de Europese eisen in een nationale context bevat.

INNO Samengevat:

In de norm EN 795 worden minimale veiligheidscriteria voor valbeveiligingssystemen in Europa vastgelegd. Wanneer u de eisen in deze norm begrijpt, kunt u garanderen dat uw werkplek voldoet aan de veiligheidsvoorschriften en uw medewerkers op de juiste manier zijn beschermd tegen gevaren door vallen.

Kosteloos gesprek met een expert
Heeft u vragen over onze valbeveiligingen of over de juiste planning? Neem dan kosteloos contact op met onze adviseur.

Stefan Biesl

Hoofd planning en projectmanagement
https://meetings.hubspot.com/stefan-biesl?embed=true
Book a meeting
Contactformulier

Stefan Biesl

Hoofd planning en projectmanagement
Vragen over montage en onderhoud
Onze planners staan klaar om uw vragen te beantwoorden over normen, wetgeving, producten, planning, montage en documentatie.

Gerhard Pelech

Hoofd montage
+43 7619 22122 135
Contactformulier

Gerhard Pelech

Hoofd montage
Offerte, bestelling & lopende projecten
Wilt u een offerte aanvragen, wilt u direct bestellen of wilt u informatie over een lopend project? Wij staan voor u klaar.

Lea Grebe

Vertriebsinnendienst
+43 7619 22122 146
Kontaktformular

Lea Grebe

Vertriebsinnendienst
Algemene vraag
Voor alle andere vragen kunt u gebruik maken van ons contactformulier maar u kunt ook direct telefonisch contact opnemen.

Servicecenter

Wij koppelen u aan de juiste werknemer
+43 7619 22122 0
Contactformulier

Servicecenter

Wij koppelen u aan de juiste werknemer