23.11.2023 | Algemene vaktermen

Valfactor bij valbeveiligingen

De valfactor is een belangrijk begrip bij de valbeveiliging. Met deze factor wordt de verhouding aangegeven tussen de valhoogte en de uitgegeven kabellengte. In dit wiki-artikel nemen we de valfactor onder de loep en de factoren die erop van invloed zijn in de context van de toepassing van een persoonlijke veiligheidsuitrusting. Aan de hand van voorbeelden en berekeningen maken we de relevantie van het concept inzichtelijk voor de keuze van de juiste veiligheidsuitrusting en veilig werken op grote hoogte.

5 Beoordelingen

Specialistische series:

Voor een valbeveiliging in de categorie van het valstopsysteem geldt een maximale valfactor van 2.

De valfactor bij een valbeveiliging geïllustreerd aan de hand van een trappenhuis.

De valfactor is een begrip dat wordt gebruikt in verband met valbeveiligingen om de verhouding tussen de valhoogte en de uitgegeven kabellengte te beschrijven. Het gaat hierbij om een belangrijk kengetal waar bij de planning en uitvoering van activiteiten aan verticale structuren, zoals bijvoorbeeld bij het klimmen of werkzaamheden op grote hoogte, rekening mee moet worden gehouden.

In dit wiki-artikel gaan we uitsluitend in op de berekening van de valfactor in het geval van werkzaamheden op grote hoogte resp. in de context van valbeveiligingen en kabelondersteunde procedures. Kennis over de valfactor en de optredende krachten zijn hierbij van doorslaggevend belang om de juiste veiligheidsuitrusting tegen vallen te kiezen en de meest geschikte veiligheidsrelevante maatregelen te nemen.

 

INNO COMPACT:

De valfactor geeft aan welke absolute krachten bij een val inwerken op de kabel en de veiligheidsuitrusting. Een lage valfactor is gewenst omdat dan de op te nemen valenergie lager is waardoor het gevaar voor lichamelijk letsel kleiner is.

Valfactor = valhoogte gedeeld door de uitgegeven kabellengte

De theoretische valfactor wordt bepaald door deze natuurkundige factoren: valhoogte ten opzichte van de uitgegeven kabellengte. Hierbij wordt aangenomen dat de volledige kinetische energie van de val door de kabel, resp. het verbindingsmiddel, en de persoonlijke veiligheidsuitrusting wordt geabsorbeerd. De waarde wordt bepaald in theoretische, gestandaardiseerde testomstandigheden en dient als richtwaarde voor de maximale belasting van de uitrusting.

  • Doorslaggevend voor de berekening van de valfactor is dus de afstand van de beveiligde persoon tot de grond (resp. het valoppervlak). Dit is de valhoogte
  • De totale lengte van het verbindingsmiddel van de beveiligde persoon tot aan het verankeringspunt komt overeen met de totale lengte van de kabel, dit is de uitgegeven kabellengte.

Valfactor voorbeeldberekening: Bij een valhoogte van 5 meter en 2,5 meter uitgegeven kabel is de valhoogte dus 2. 

 

INNO Goed om te weten:

Bij het klimmen worden dynamische kabels, bij de valbeveiliging uitsluitend statische kabels gebruikt, evt. met een bandvaldemper of een valstopapparaat

Persoonlijke veiligheidsuitrusting PVU

Veilige verbinding tussen mens en beveiligingssysteem. Individueel voor het toepassingsgebied geoptimaliseerde gordels, accessoires en verbindingsmiddelen.

Veilige verbinding tussen mens en beveiligingssysteem

Afhankelijk van het toepassingsgebied en de situatie, biedt de PVU een optimaal comfort door de beste kwaliteit.

PVU-VERBINDINGSMIDDELEN

PERSOONLIJKE VEILIGHEIDSUITRUSTING PVU

PVU-VERBINDINGSMIDDELEN vormen de veiligste verbindingen met de INNOTECH verankeringspunten. Er zijn verschillende variaties die qua bediening en belasting voldoen een de resp. eisen.

PVU-ACCESSOIRES

PERSOONLIJKE VEILIGHEIDSUITRUSTING PVU

PVU-ACCESSOIRES van INNOTECH vormen een ideale aanvulling voor de INNOTECH gordels. Met de accessoires kan het gebruik van de gordels bij de resp. toepassing worden uitgebreid en ontstaan praktische oplossingen voor de kabeltoegangstechniek.

Valfactor 0, 1 en 2

Hoe hoger de valfactor, hoe hoger de energie die op de uitrusting en de gebruiker inwerkt. Een lage valfactor is veiliger omdat er dan minder energie en een lagere belasting in het systeem wordt overgedragen. De valfactor in de valbeveiliging heeft verschillende niveaus:

  1. Valfactor 0: deze waarde betekent dat er bij een val geen aanvullende belastingen op de veiligheidsvoorziening inwerken opdat de valhoogte gelijk is aan de lengte van de uitgegeven kabel. Anders uitgedrukt: de gebruiker hangt al in het systeem.

  2. Valfactor 1: een val met een factor van 1 betekend dat de valhoogte precies even hoog is als de lengte van de uitgegeven kabel. Dit is in veel valbeveiligingssystemen een gebruikelijke en veilige standaard. Het komt overeen met bv. een valhoogte van 4 meter en een lengte van 4 meter van het uitgegeven verbindingsmiddel. 

  3. Valfactor 2: hier is de valhoogte het dubbele van de uitgegeven kabellengte. Dit is de maximale valfactor en komt overeen met een veiligheidsnorm om het gevaar voor letsel als gevolg van een val te minimaliseren. Komt overeen met bv. een valhoogte van 6 meter en een lengte van 3 meter van het uitgegeven verbindingsmiddel.

De ontstaande krachten op de vallende persoon worden hoger bij een hogere valfactor. Let daarom op een zo laag mogelijke valfactor.

 

Praktische tips voor een lage valfactor en veilig werken

Neem maatregelen om een hoge valfactor te voorkomen en houd bij de keuze van de valbeveiliging rekening met alle belangrijke factoren. Hier zijn een paar tips uit de praktijk voor een lage belasting resp. het laag houden van de inwerkende krachten tijdens een val met een valfactor:

  • Het toegepaste verankeringspunt moet zich zo ver mogelijk boven de gebruiker bevinden.
  • Het toegepaste verankeringspunt mag zich nooit onder de eigen voeten bevinden.
  • De verbindingsmiddelen moeten zo kort mogelijk worden gehouden.
  • Voorzichtig bij verbindingsmiddelen waarbij de lengte door de gebruiker veranderd kan worden. De mogelijkheid van gebruikersfouten leidt dan tot een hoger risico en eventueel een hogere valfactor.
INNO BELANGRIJK:

Aarzel niet om contact op te nemen met een expert wanneer u niet volledig zeker bent van de juiste keuze voor de meest geschikte valbeveiliging. Een te hoge valfactor kan de oorzaak vormen voor ernstige lichamelijk letsel. 

Kosteloos gesprek met een expert
Heeft u vragen over onze valbeveiligingen of over de juiste planning? Neem dan kosteloos contact op met onze adviseur.
Stefan Biesl
Hoofd planning en projectmanagement
https://meetings.hubspot.com/stefan-biesl?embed=true
Book a meeting
Contactformulier
Stefan Biesl
Hoofd planning en projectmanagement
Vragen over montage en onderhoud
Onze planners staan klaar om uw vragen te beantwoorden over normen, wetgeving, producten, planning, montage en documentatie.
Gerhard Pelech
Hoofd montage
+43 7619 22122 135
Contactformulier
Gerhard Pelech
Hoofd montage
Offerte, bestelling & lopende projecten
Wilt u een offerte aanvragen, wilt u direct bestellen of wilt u informatie over een lopend project? Wij staan voor u klaar.
Lea Grebe
Vertriebsinnendienst
+43 7619 22122 146
Kontaktformular
Lea Grebe
Vertriebsinnendienst
Algemene vraag
Voor alle andere vragen kunt u gebruik maken van ons contactformulier maar u kunt ook direct telefonisch contact opnemen.
Servicecenter
Wij koppelen u aan de juiste werknemer
+43 7619 22122 0
Contactformulier
Servicecenter
Wij koppelen u aan de juiste werknemer