23.05.2023 | Algemene vaktermen

Valhoogte

De valhoogte is de hoogte waarvan een persoon bij een val op de grond of een ander oppervlak terechtkomt. De dimensionering van een geschikte valbeveiliging is daarmee dus afhankelijk van de valhoogte en de resp. werksituatie.

7 Beoordelingen

Nauwkeurigheid bij het meten van de valhoogte is noodzakelijk om levens te redden.

Valhoogte weergegeven door een man die op een gebouw in de bergen staat.

Valhoogte - definitie en belangrijke kerngegevens

Zoals hierboven al aangegeven, is de valhoogte de afstand van de valrand of de positie vanwaar de val van een persoon plaatsvindt tot de grond resp. het valoppervlak. Verschillende soorten val, zoals de klassieke val, het doorvallen door een niet-loopveilig oppervlak, de gevaarlijke slingerende val of de systeemval in een valbeveiliging, moeten afhankelijk van de omstandigheden in aanmerking worden genomen en bepalen de juiste vorm van de valbeveiliging.

 

De valhoogte is NIET de lengte van het verbindingsmiddel van een PVU!

Bij een val in een valstopsysteem met een persoonlijke veiligheidsuitrusting moet absoluut rekening worden gehouden met de zogenaamde minimale valruimte die wordt bepaald aan de hand van de lengte van het totale systeem. Het is noodzakelijk om de valhoogte en de configuratie van de definitieve lengte van het systeem op elkaar af te stemmen. Er moet rekening worden gehouden met het openscheuren van een eventuele valdemper, het meegeven van de gebruikte gordels en een reservelengte - anders dreigt er een val op de grond. De beste valbeveiliging heeft geen effect wanneer deze niet volgens voorschrift wordt gebruikt.

INNO BELANGRIJK:

De valhoogte is een essentiële maat voor de keuze en het juiste gebruik van een valbeveiliging. Dit mag niet gelijk worden gesteld aan de lengte van een opvangsysteem!

Hoe wordt de valhoogte gemeten?

In principe wordt de valhoogte verticaal gemeten. Bij werkzaamheden op een dak is de helling voor de meting van de valhoogte van belang. Bij een schuin dak wordt bij een helling van minder dan 45 graden van de dakrand uit tot aan de grond resp. het valoppervlak gemeten. Bij daken met een helling van meer dan 45 graden is de werkplek bepalend: in dit geval wordt er dus vanaf het valoppervlak tot aan de dakrand en - verticaal - verder tot aan de werkplek gemeten. 

Bij andere toepassingen, zoals bijvoorbeeld bij ladders, machines of voertuigen wordt vanaf het standoppervlak of de valrand tot aan het valoppervlak gemeten. Bij lichtkoepels bedraagt de valhoogte eigenlijk 0 meter - wanneer deze niet met een collectieve voorziening zijn beveiligd, bestaat gevaar voor doorvallen in het gebouw resp. het gebied eronder.

 

Pas op voor onderschatting van het gevaar van schijnveiligheid bij een geringe valhoogte!

Afhankelijk van de werkzaamheden die worden uitgevoerd in een omgeving waar gevaar voor vallen bestaat, is de valhoogte verschillend. Hierbij geldt niet eenvoudig de vermeend logische conclusie dat meer meters resp. een grotere hoogte gevaarlijker en dus voor de juiste arbeidsveiligheid van groter belang is. 

Ook de mogelijkheid in een vloeistof terecht te komen - de valhoogte is in dit geval eigenlijk 0 meter - betekent gevaar voor lijf en leden. Voor de arbeidsbescherming relevante gevaren bestaan dus ook bij een schijnbaar afwezige valhoogte. Voorzichtig voor schijnveiligheid.

De verschillende valhoogten bepalen de valbeveiliging

Volgens de Oostenrijkse voorschriften voor veiligheid in de bouw en op werkplekken bestaat bij de volgende valhoogte gevaar voor vallen en moeten er passende veiligheidsmaatregelen worden genomen:

  • 0 meter - vloeistoffen, andere stoffen en lichtkoepels en -schachten
  • 1 meter - bij werk- en staanplaatsen, verkeerswegen in werkomgevingen of bij de bediening van machines
  • 2 meter - op bouwplaatsen en werkplekken buiten (uitzondering: wandopeningen en steigers - hier moet vanaf 1 meter worden beveiligd)
  • 3 meter - bij werkzaamheden op daken
  • 5 meter - bij ladders, wanneer deze als verkeerswegen worden gebruikt

Bij de realisatie van de maatregelen moet gewerkt worden volgens het STOP-principe : Wanneer er geen collectieve beveiliging (de T in STOP) kan worden aangebracht of kortdurende werkzaamheden worden uitgevoerd die minder dan een dag in beslag nemen, moet een persoonlijke veiligheidsuitrusting (de P in STOP) worden gedragen. Het laatste moet ook bij de montage van collectieve beveiligingen in acht worden genomen.

 

INNO Interessant:

Vanaf een hoogte van 3 meter kunnen veiligheidsmaatregelen onder bepaalde omstandigheden vervallen. De landelijk geldende wettelijke voorschriften moeten in acht worden genomen.

Kosteloos gesprek met een expert
Heeft u vragen over onze valbeveiligingen of over de juiste planning? Neem dan kosteloos contact op met onze adviseur.
Stefan Biesl
Hoofd planning en projectmanagement
https://meetings.hubspot.com/stefan-biesl?embed=true
Book a meeting
Contactformulier
Stefan Biesl
Hoofd planning en projectmanagement
Vragen over montage en onderhoud
Onze planners staan klaar om uw vragen te beantwoorden over normen, wetgeving, producten, planning, montage en documentatie.
Gerhard Pelech
Hoofd montage
+43 7619 22122 135
Contactformulier
Gerhard Pelech
Hoofd montage
Offerte, bestelling & lopende projecten
Wilt u een offerte aanvragen, wilt u direct bestellen of wilt u informatie over een lopend project? Wij staan voor u klaar.
Lea Grebe
Vertriebsinnendienst
+43 7619 22122 146
Kontaktformular
Lea Grebe
Vertriebsinnendienst
Algemene vraag
Voor alle andere vragen kunt u gebruik maken van ons contactformulier maar u kunt ook direct telefonisch contact opnemen.
Servicecenter
Wij koppelen u aan de juiste werknemer
+43 7619 22122 0
Contactformulier
Servicecenter
Wij koppelen u aan de juiste werknemer