15.09.2022 | Algemene informatie

Optimaliseren in plaats van nieuwbouw

De waardestroomanalyse zorgt voor duidelijkheid. We bestaan inmiddels 21 jaar... nieuwe producten, maar vooral de groei in aantallen zorgen ervoor dat we afgelopen jaren niet alleen aan de ruimtelijke grenzen maar ook aan onze grenzen qua productiecapaciteit komen. Nieuwbouw is echter niet nodig.

1 Beoordelingen

Specialistische series:

Door de nieuwe inzichten die we met de waardestroomanalyse hebben gekregen, is nieuwbouw op het moment niet nodig. We concentreren ons in de toekomst op onze sterke punten.

Christoph Reiter

Want door de toename van de effectiviteit en de efficiëntie van het productieproces kan deze investering nog een flink eind in de toekomst worden geschoven. Hoe een dergelijke optimalisatie mogelijk is, liet een door het Fraunhofer-Instituut uitgevoerde waardestroomanalyse zien. Het uitgangspunt van deze analyse was, hoe we het productieproces in de toekomst zo kunnen optimaliseren dat we de benodigde aantallen kunnen produceren zonder dat een nieuwbouw noodzakelijk wordt. De stijgende productie-aantallen zijn onder andere een gevolg van de vraag vanuit nieuwe marktsegmenten. 

 

Er moest een plan op tafel komen

Hoe verloopt een waardestroomanalyse nu eigenlijk in de praktijk? Er zijn in de eerste plaats heel veel cijfers nodig en een vergelijking tussen de gewenste en de bestaande situatie. Hiervoor vond er 3 x 2 dagen op locatie een controle exclusief gegevensanalyse plaats met ondersteuning van het Fraunhofer Instituut. 

 

De benodigde stappen voor de analyse:

  • Selectie van een referentieproductgroep

 

  • Beoordeling van de waardenstroom d.w.z. het volledige proces van de bestelling tot en met de goederenontvangst

 

  • Vaststellen van waardeverliezen (waar is inefficiëntie zichtbaar?)

Op grond van de gewenste situatie werd vervolgens een plan met maatregelen opgesteld dat minimaal tot het einde van het jaar wordt uitgevoerd. Dit plan geeft aan hoe een onderneming zich waar en wanneer kan verbeteren. Pas na uitvoering van deze maatregelen kan er worden gesproken van een zgn. Lean Production. Met behulp van een verbeterde waardecreatieketen wordt het mogelijk om overbodige handelingen in de toekomst te vermijden. Op deze manier kan een spaarzame en vooral efficiënte productie worden gerealiseerd.

 

In de loop van de tijd gegroeide uitdagingen

Er is een nieuwe positie intralogistiek medewerker gecreëerd en door definitie en aanleg van nieuwe interfaces tussen de vakafdelingen konden de interne procedures duidelijk worden geoptimaliseerd en kon er tijd worden bespaard. Daarnaast werden er verdere stappen gezet bij de papierloze productie. Opdrachten worden niet langer afgedrukt maar via ABAS direct aan de betreffende afdeling toegewezen.

Daarnaast kon door extra focus op onze kernprocessen, de batchomvang en de afgestemde uitvoeringsplannen worden opgesteld en gerealiseerd. Dit zijn slechts enkele punten uit het waardecreatieproces dat we dankzij de waardestroomanalyse in de toekomst gaan verbeteren. Door de nieuwe inzichten die we met de waardestroomanalyse hebben gekregen, is nieuwbouw op het moment niet nodig. We concentreren ons in de toekomst op onze sterke punten. Dat zorgt niet alleen voor een hogere efficiëntie maar zorgt er bovendien voor dat we sneller op de wensen van de klant kunnen reageren. Het nieuwe proces heeft bovendien een positieve invloed op de voorraadvolumes want de productie van kleinere aantallen betekent meteen ook minder voorraad.

New call-to-action