27.03.2023 | Algemene vaktermen

Collectieve bescherming bij valbeveiligingen

Een collectieve beveiliging beveiligt alle op een plat dak (tot maximaal 20°) of op de bovenkant van een vlakke machine aanwezige personen betrouwbaar tegen een val. De gevarenzone wordt veiliger gemaakt door een barrière tussen de valrand en de personen die zich bevinden in een gebied waar gevaar voor vallen bestaat.

5 Beoordelingen

Een scholing voor het gebruik van de veiligheidsoplossing is bij een collectieve beveiliging niet nodig.

Collectieve bescherming bij valbeveiligingen

Collectieve beveiliging betekent passende bescherming zonder PVU

De collectieve valbeveiliging vormt voor de werkgever of de eigenaar van een gebouw een optimale veiligheidsoplossing wanneer alle personen op een plat dak of een machine tegelijkertijd tegen vallen moeten worden beschermd.

Onafhankelijk van de frequentie waarmee het dak moet worden betreden of het gebruik van het dakoppervlak, vormt de collectieve beveiliging een passende veiligheidsoplossing. 

Een scholing voor het gebruik van de veiligheidsoplossing is bij een collectieve beveiliging niet nodig. Daarnaast vervalt de noodzaak voor een persoonlijke veiligheidsuitrusting tegen vallen (PVU tegen vallen) want deze is alleen bij gebruik van een individuele bescherming dwingend voorgeschreven. 

Afhankelijk van de opbouw van een plat dak, verschilt ook de collectieve valbeveiliging. Er moet bijvoorbeeld op worden gelet of er een constructie met een dakopstand aanwezig is, of dat er bijvoorbeeld sprake is van een begroeid dak.

Normaal gesproken wordt onder een collectieve beveiliging een dakreling verstaan maar ook steigers of afzetlinten- of kettingen worden beschouwd als collectieve beveiliging.

Bij de laatste moet echter voorzichtigheid in acht worden genomen omdat hierbij alleen sprake is van een markering van de gevarenzone. Een afzetlint of -ketting op zich vormt geen beveiliging tegen vallen.

 

Reling als collectieve beveiliging

Op een plat dak of op een vlak deel van een machine kan de collectieve beveiliging in de vorm van een reling worden uitgevoerd. Bij de valbeveiliging met behulp van relingsystemen is er sprake van een zogenaamde zelfdragende valbeveiliging.

Er kan onder andere gebruik worden gemaakt van betonnen gewichten als last om de reling op het platte dak te bevestigen. 

Dat betekent echter aan de andere kant wel, dat het dak door het gewicht van de zelfdragende valbeveiliging extra wordt belast. Vooral bouwtechnisch (statica) vormt deze belasting al bij de planning van de valbeveiliging en de collectieve beveiliging een dominant punt van aandacht. 

De collectieve beveiliging elimineert betrouwbaar het gevaar van een val bij een valrand. Dit is dus ook een middel om medewerkers te beveiligen in een omgeving waar gevaar voor vallen bestaat.

 

BARRIER-VARIO

Zelfdragend relingsysteem met gewichten

Het relingsysteem BARRIER-VARIO wordt toegepast waar de beveiliging van valranden op een plat dak met een maximale helling van 10° vereist is. Het door betonnen gewichten zelfdragende relingsysteem vormt een afzetting naar de gevarenzone en ...

BARRIER-ATTIKA

Relingsysteem op de dakopstand gemonteerd

Het relingsysteem BARRIER-ATTIKA kan uitsluitend worden toegepast in combinatie met een bestaande dakopstand. Wanneer het systeem eenmaal op de dakopstand is bevestigd, zorgt het voor een optimale valbeveiliging voor alle personen die zich op het ...

BARRIER-LICHTKOEPEL

Relingsysteem rondom lichtkoepels / lichtstraten

Het relingsysteem BARRIER- LICHTKOEPEL wordt toegepast waar de beveiliging van lichtkoepels op platte daken met een helling tot 10° vereist is. Het zelfdragende systeem biedt onafhankelijk van de afmetingen van de lichtkoepel een optimale ...

In welke omgevingen wordt een collectieve beveiliging toegepast?

De collectieve valbeveiliging wordt onder andere toegepast:

 • op een plat dak met een helling tot 20°
 • op de bovenkant van machines 
 • ter beveiliging van de omgeving rondom lichtkoepels / lichtstraten
 • voor het creëren van een vluchtroute op een plat dak of
 • voor beveiliging aan de zijkant van een ladderopgang, d.w.z. bij de overgang van de ladder naar het dak

In de praktijk kunnen eventueel ook verschillende veiligheidsoplossingen of valbeveiligingsconcepten met elkaar worden gecombineerd om voldoende plaatselijke bescherming te waarborgen op plaatsen waar een verhoogd gevaar voor vallen bestaat.

Het is bijvoorbeeld mogelijk om naast het gebied rondom de ladderopgang ook de rest van de valrand op het dak te voorzien van een veiligheidsreling tegen vallen. 

 

Collectieve bescherming in de vorm van een reling
Dragende collectieve bescherming op een dak

Voordelen van een collectieve valbeveiliging
 

 • Het is een beveiliging rondom op een plat dak waarmee alle personen die zich op het dak bevinden tegen vallen worden beveiligd.
 • De op het dak aanwezige personen kunnen zich voor 100% concentreren op hun werkzaamheden omdat deze volledig beveiligd kunnen worden uitgevoerd.
 • Het dak hoeft niet te worden doordrongen omdat het bij de collectieve beveiliging gaat om een zelfdragende veiligheidsoplossing. 

 

Nadelen van een collectieve valbeveiliging
 

 • De reling op het dak tast vaak de uitstraling van het gebouw aan.
 • Niet elk dak is geschikt voor een collectieve valbeveiliging. Vaak laat de bouwtechnische constructie niet de extra belasting toe die door de veiligheidsoplossing ontstaat. In dergelijke gevallen moet een beroep worden gedaan op individuele veiligheidsoplossingen. 
 • Wanneer zich bijvoorbeeld een fotovoltaïsche installatie op een plat dak bevindt, kan door de collectieve beveiliging een schaduw op de panelen ontstaan. Dat kan een negatieve invloed hebben op de output van de fotovoltaïsche installatie.

 

Toepassing van collectieve veiligheidsmaatregelen resp. een dergelijke valbeveiliging is in de meeste landen zoals Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland wettelijk voorgeschreven om de veiligheid op de werkplek te waarborgen. Op deze manier kan voor alle personen een veilige werkomgeving worden gerealiseerd.

 

Kosteloos gesprek met een expert
Heeft u vragen over onze valbeveiligingen of over de juiste planning? Neem dan kosteloos contact op met onze adviseur.

Stefan Biesl

Hoofd planning en projectmanagement
https://meetings.hubspot.com/stefan-biesl?embed=true
Book a meeting
Contactformulier

Stefan Biesl

Hoofd planning en projectmanagement
Vragen over montage en onderhoud
Onze planners staan klaar om uw vragen te beantwoorden over normen, wetgeving, producten, planning, montage en documentatie.

Gerhard Pelech

Hoofd montage
+43 7619 22122 135
Contactformulier

Gerhard Pelech

Hoofd montage
Offerte, bestelling & lopende projecten
Wilt u een offerte aanvragen, wilt u direct bestellen of wilt u informatie over een lopend project? Wij staan voor u klaar.

Lea Grebe

Vertriebsinnendienst
+43 7619 22122 146
Kontaktformular

Lea Grebe

Vertriebsinnendienst
Algemene vraag
Voor alle andere vragen kunt u gebruik maken van ons contactformulier maar u kunt ook direct telefonisch contact opnemen.

Servicecenter

Wij koppelen u aan de juiste werknemer
+43 7619 22122 0
Contactformulier

Servicecenter

Wij koppelen u aan de juiste werknemer