Your Opinion Counts!

Customer satisfaction is our highest priority, so we would like to invite you to take part in our customer survey.
Please take a moment to help us improve our processes and services.

Click here for the survey

Relingen aan het dak

De universeel toepasbare en in kleur aangepaste collectieve beveiliging

 

BARRIER-VARIO-SYSTEEM

Het BARRIER-VARIO-SYSTEEM is een door middel van betonnen gewichten zelfdragende versie van de veiligheidsreling BARRIER en is zeer eenvoudig te monteren.

SYSTEMEN WEERGEVEN
 

BARRIER-ATTIKA-SYSTEEM

Het BARRIER-ATTIKA-SYSTEEM is een versie van de veiligheidsreling BARRIER, die op diverse ondergronden (bv. attika, staalconstructies, etc.) vast gemonteerd wordt.

SYSTEMEN WEERGEVEN
 

BARRIER- FLEECE-SYSTEEM

De opbouw op een begroeid dak wint de laatste jaren steeds meer populariteit. INNOTECH zorgt met het BARRIER-FLEECE-SYSTEEM voor een optimale beveiliging van de valranden op een vlak dak.

SYSTEMEN WEERGEVEN
 

BARRIER- LICHTKOEPEL-SYSTEEM

Lichtkoepels op een dak vormen een gevarenbron die eenvoudig over het hoofd gezien kan worden. BARRIER-LICHTKOEPEL is een individueel aanpasbaar zelfdragend systeem. Bij een oppervlak tot max. 1,9 x 1,9 m worden dezelfde systeemdelen als bij VARIO gebruikt.

SYSTEMEN WEERGEVEN
 

BARRIER-VLUCHTROUTE-SYSTEEM

Het BARRIER-VLUCHTROUTE-SYSTEEM dient om een vooraf bepaalde route vast te legen om mensen bij een noodgeval veilig te evacueren. Afhankelijk van de bouwtechnische situatie biedt INNOTECH 2 zelfdragende varianten voor de VLUCHTROUTE.

SYSTEMEN WEERGEVEN
 

BARRIER-LADDEROPGANG-SYSTEEM

Met het BARRIER-LADDEROPGANG-SYSTEEM kunnen ladderopgangen aan de zijkanten worden beveiligd. Het systeem wordt gekoppeld aan een ladderopgang en beveiligt het gebied van de overgang van de ladder naar het oppervlak van het dak (volgens norm links en rechte 1,5 m).

SYSTEMEN WEERGEVEN

Valbeveiliging aan een plat dak met behulp van relingen

Voor noodzakelijke reinigings-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden op platte daken moet het dakoppervlak regelmatig worden betreden. Daarnaast wordt het platte dak steeds vaker nuttig gebruikt voor de plaatsing van zonne-energie of fotovoltaïsche installaties maar ook voor urban farming. Personen die in deze toepassingsgebieden werkzaam zijn, bevinden zich dan in een omgeving waar gevaar voor vallen bestaat. Een juiste beveiliging voor alle personen die hetdakoppervlak betreden is daarom onmisbaar. Wij hebben een oplossing voor de valbeveiliging op platte daken in een niet publiek toegankelijke omgeving.

 

BARRIER-VARIO

Zelfdragend relingsysteem met gewichten

Het relingsysteem BARRIER-VARIO wordt toegepast waar de beveiliging van valranden op een plat dak met een maximale helling van 10° vereist is. Het door betonnen gewichten zelfdragende relingsysteem vormt een afzetting naar de gevarenzone en ...

BARRIER-ATTIKA

Relingsysteem op de dakopstand gemonteerd

Het relingsysteem BARRIER-ATTIKA kan uitsluitend worden toegepast in combinatie met een bestaande dakopstand. Wanneer het systeem eenmaal op de dakopstand is bevestigd, zorgt het voor een optimale valbeveiliging voor alle personen die zich op het ...

BARRIER- FLEECE

Zelfdragend relingsysteem voor begroeide daken

Het relingsysteem BARRIER-FLEECE wordt toegepast waar de beveiliging van valranden op plat daken met een helling tot 10° vereist is. Het systeem vormt een afzetting naar de valrand zodat alle personen die zich op het dak bevinden zich veilig ...

BARRIER-LICHTKOEPEL

Relingsysteem rondom lichtkoepels / lichtstraten

Het relingsysteem BARRIER- LICHTKOEPEL wordt toegepast waar de beveiliging van lichtkoepels op platte daken met een helling tot 10° vereist is. Het zelfdragende systeem biedt onafhankelijk van de afmetingen van de lichtkoepel een optimale ...

BARRIER-VLUCHTROUTE

Relingsysteem voor vluchtroutes

Het relingsysteem BARRIER-VLUCHTROUTE wordt toegepast op plaatsen waar een voorgegeven traject uit de gevarenzone moet worden gecreëerd om personen veilig buiten gevaar te kunnen brengen. Het maakt daarbij niet uit of er sprake is van een recht ...

BARRIER-MACHINEBEVEILIGING

Relingsysteem voor machines

Het relingsysteem BARRIER-MACHINEBEVEILIGING wordt toegepast op plaatsen waar valranden op machines moeten worden beveiligd of bij andere toepassingen in een industriële omgeving. Het relingsysteem is zo flexibel, dat de verschillende eisen in ...

BARRIER-LIMIT

Afzetting van gevaarlijke zones

BARRIER-LIMIT wordt gebruikt op plaatsen waar een optisch herkenbare afzetting van een gevaarlijke zone nodig is. Het systeem is met name geschikt om te wijzen op gevaarlijke situaties op verhoogde posities. De afzetting is snel op te bouwen en ...

BARRIER-LADDEROPGANG

Relingsysteem voor ladderopgangen

Het relingsysteem BARRIER-LADDEROPGANG wordt gebruikt op plaatsen waar de uitgang van een ladderopgang bij een valrand na overstappen op het dakopppervlak moet worden beveiligd. Afhankelijk van de bestaande onderconstructie (dakopstand) en de ...

Collectieve beveiliging van INNOTECH®: veiligheid op het platte dak

Een professionele valbeveiliging volgens de geldende normen is vanaf een valhoogte van 3 meter dwingend voorgeschreven. Echter, ook een val vanaf een geringere hoogte kan levensgevaarlijk letsel tot gevolg hebben. Daarom moet elk plat dak worden voorzien van het juiste en bij de eisen passende beveiligingssysteem.

In verband met de geringe helling van het dak (tot maximaal 20 graden) en het gangbare gebruik, wordt bij een plat dak vaak gekozen voor een personenbeveiliging met behulp van relingen. Hierbij gaat het om een zogenaamde collectieve veiligheidsmaatregel: Alle personen die het dak betreden worden in dezelfde mate beveiligd. Een persoonlijke veiligheidsuitrusting (PVU) zoals bijvoorbeeld bij een valbeveiliging aan een schuin dak gebruikt wordt, is niet vereist.

Voordelen van een reling aan een plat dak

  • Professionele beveiliging langs dakranden en bij lichtkoepels en -straten
  • Persoonlijke veiligheidsuitrusting (PVU) niet nodig omdat het bij een reling gaat om een collectieve veiligheidsvoorziening: de reling vormt een barrière tussen de dakrand en de personen op het dak.
  • Installatie achteraf mogelijk: relingen kunnen ook op bestaande gebouwen worden aangebracht. Hiervoor zijn verschillende montagevarianten beschikbaar (vaste montage of een zelfdragende bevestiging met behulp van betonnen gewichten). Afhankelijk van de systeemvariant kan worden gekozen uit relingen met een kantelhoek van 90 of 75 graden.

Uitdagingen op een plat dak

  • Dakrand: bij de dakrand bestaat een verhoogd gevaar voor vallen. Met behulp van een reling kunnen personen die zich hier ophouden op de juiste manier worden beveiligd.

  • Lichtkoepels en lichtstraten: deze zorgen voor licht in gebouwen maar vormen tegelijkertijd een groot gevaar voor personen die het dak moeten betreden of onderhouds- resp. reparatiewerkzaamheden op het platte dak moeten uitvoeren. Omdat lichtkoepels en lichtstraten uit kunststof bestaan en niet beveiligd zijn tegen doorbreken resp. doorvallen, is een juiste beveiliging noodzakelijk.

  • Weersinvloeden: sneeuw en regen/vocht verhogen het gevaar van uitglijden voor personen die zich op het dak bevinden. Vooral aan de dakrand moet een val daarom worden voorkomen. Een reling elimineert dit gevaar voor alle personen die zich op het dak bevinden.

 

 

Wat INNOTECH voor u kan doen
Kosteloos gesprek met een expert
Heeft u vragen over onze valbeveiligingen of over de juiste planning? Neem dan kosteloos contact op met onze adviseur.
Stefan Biesl
Head of Inside Sales | Innotech Group
https://meetings.hubspot.com/stefan-biesl?embed=true
Book a meeting
Contactformulier
Stefan Biesl
Head of Inside Sales | Innotech Group
Vragen over montage en onderhoud
Onze planners staan klaar om uw vragen te beantwoorden over normen, wetgeving, producten, planning, montage en documentatie.
Gerhard Pelech
Head of Installation | Innotech Group
+43 7619 22122 135
Contactformulier
Gerhard Pelech
Head of Installation | Innotech Group
Offerte, bestelling & lopende projecten
Wilt u een offerte aanvragen, wilt u direct bestellen of wilt u informatie over een lopend project? Wij staan voor u klaar.
Martina Smekal
Head of Administration | Innotech Group
+43 7619 22122 184
Contactformulier
Martina Smekal
Head of Administration | Innotech Group
Algemene vraag
Voor alle andere vragen kunt u gebruik maken van ons contactformulier maar u kunt ook direct telefonisch contact opnemen.
Servicecenter
Wij koppelen u aan de juiste werknemer
+43 7619 22122 0
Contactformulier
Servicecenter
Wij koppelen u aan de juiste werknemer

Bent u op zoek naar iets anders

Gebruik de tekstzoekfunctie om al onze systemen en artikelen te vinden.
In de productzoeker vindt u voor elke toepassing de juiste oplossin.