30.11.2023 | Planning & statica

Concurrentie om het oppervlak bij valbeveiligingen

De optimalisatie van het dakoppervlak voor fotovoltaïsche installaties is een belangrijk thema op het gebied van duurzame energie. De bebouwingsafstand voor valbeveiligingen wordt hierbij in toenemende mate relevant om de veiligheid en de optimale plaatsing te waarborgen. In dit wiki-artikel bespreken we de concurrentie om het oppervlakte in dit verband en wordt onderzocht hoe de valbeveiliging van belang is voor het optimale gebruik van het dakoppervlak.

1 Beoordelingen

Specialistische series:

Hoe minder ruimte de valbeveiliging in beslag neemt, hoe meer stroom de fotovoltaïsche installatie kan produceren.

Geen concurrentie om het oppervlak tussen de valbeveiliging en de fotovoltaïsche installatie.

Het efficiënte gebruik van dakoppervlakken voor fotovoltaïsche installaties is met betrekking tot duurzame energie een elementaire uitdaging geworden. Aan de ene kant moet de veiligheid van de medewerkers op het dak worden gewaarborgd. Aan de andere kant moet het gebruik van de beschikbare ruimte worden geoptimaliseerd om zo veel mogelijk stroom te produceren. Hierbij komen (intelligente) valbeveiligingssystemen en de bijbehorende planning om de hoek kijken.

De eisen aan de bebouwingsafstanden met betrekking de arbeidsveiligheid en de looppaden moeten in acht worden genomen om de optimale plaatsing van de fotovoltaïsche installatie mogelijk te maken. De discussie over het gebruik van het dakoppervlak wordt met name van belang wanner het erom gaat, het dakoppervlak te gebruiken voor de fotovoltaïsche installatie en tegelijkertijd de veiligheid te waarborgen van de personen die op het dak moeten werken.

 In dit wiki-artikel gaan we verder in op de aspecten van de concurrentie om het dakoppervlak en onderzoeken we hoe de integratie van valbeveiligingen van doorslaggevend belang is om de uitdagingen met betrekking tot het gebruik van de ruimte op een dak het hoofd te bieden. De bekijken het belang van een integrale planning en bespreken hoe de veiligheidseisen in harmonie gebracht kunnen worden met de maximale efficiëntie voor de fotovoltaïsche installatie.

INNO Definitie:

met concurrentie om het oppervlak tussen valbeveiligingen en fotovoltaïsche installatie bedoelen we de "strijd" tussen deze twee aspecten en de andere voorzieningen die op een dak aanwezig zijn. Hiermee wordt de noodzaak duidelijk gemaakt dat wettelijk voorgeschreven minimale afstanden en productspecifieke eisen in acht genomen moeten worden zodat zowel de efficiëntie als ook de veiligheid gewaarborgd kan worden.

Gecompliceerde eisen bij een beperkte ruimte

De omvang van het dak speelt een belangrijke rol bij de plaatsing van fotovoltaïsche en andere installaties. Bij kleinere daken kunnen korte afstanden al een grote impact hebben. Op daken met groenvoorziening waar een fotovoltaïsche installatie is aangebracht bijvoorbeeld, moet behalve tussen de fotovoltaïsche modules en de groene delen ook tussen de rijen fotovoltaïsche modules een grotere afstand worden aangehouden waardoor het aantal modules minder wordt.

De afstanden voor de valbeveiligingen hebben eveneens invloed op het bruikbare oppervlak voor de fotovoltaïsche installatie. De in de DACH-regio (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland) gebruikelijke afstand bedraagt 2 meter vanaf de valrand. Dat betekent dat plaatsing tot aan de dakrand, resp. de valrand, moeilijk of zelfs onmogelijk is. Om deze reden neemt de concurrentie om het oppervlak toe.

Een strategische planning waarbij met deze aspecten rekening wordt gehouden is dus noodzakelijk om het best mogelijke gebruik van de beschikbare ruimte te waarborgen. Het in acht nemen van de afstanden en de veiligheidsvoorzieningen op daken is daarom evenredig ingewikkeld.

Het is bovendien van belang om bij de planning van de indeling van het beschikbare oppervlak rekening te houden met de volgende gegevens:

  • wind- en sneeuwlastzones
  • terreincategorieën
  • dakhelling
  • ondergrond

Bij platte daken moeten bovendien bepaalde delen zoals aansluitingen en kilgoten vrijgehouden worden van de isolatie waardoor de uitdagingen voor het optimale gebruik van het beschikbare oppervlak verhoogd wordt.

INNO Goed om te weten:

met name bij geïsoleerde platte daken is niet elk oppervlak geschikt voor de installatie van fotovoltaïsche modules of andere apparatuur. Er moeren vakkundig gefundeerde beslissingen worden genomen om het best mogelijke gebruik van de beschikbare ruimte te waarborgen en ervoor et zorgen dat er zo min mogelijk schade aan het dak ontstaat.

Intelligente valbeveiliging als sleutel tot efficiënt gebruik van het oppervlak

De valbeveiliging speelt een doorslaggevende rol bij het optimale gebruik van het beschikbare dakoppervlak voor fotovoltaïsche en andere installaties. De keuze tussen verschillende veiligheidsvoorzieningen zoals relingen of kabelsystemen heeft een direct invloed op het bruikbare oppervlak voor de fotovoltaïsche installatie. Hierbij moeten verschillende aspecten in acht worden genomen waaronder

  • de configuratie van het dak
  • de prestaties van de fotovoltaïsche installatie
  • de veiligheid op het dak

Nieuwe technologische ontwikkelingen helpen de uitdagingen bij het gebruik van het oppervlak het hoofd te bieden en efficiënt te voldoen aan de behoefte aan valbeveiligingen: Vrijwel geen concurrentie ontstaat wanneer gekozen wordt voor valbeveiligingssystemen die direct op de onderconstructie van de fotovoltaïsche installatie gemonteerd kunnen worden:

Railsysteem TAURUS

Bochten, hellingen, schuine posities maar vanzelfsprekend ook rechte trajecten, het railsysteem TAURUS is net zo veelzijdig als de vele mogelijke toepassingsgebieden.

Het krachtige en flexibele railsysteem

Het systeem biedt een doorlopende beveiliging tegen vallen langs het volledige verloop van de rail, ongeacht de vraag waar de gevaarlijke gebieden zich bevinden en hoe deze verlopen.

Kabelsysteem AIO

Ons krachtige kabelsysteem AIO biedt een betrouwbare en veelzijdig toepasbare oplossing. Dit systeem zorgt voor een permanente beveiliging langs gebieden waar gevaar voor vallen bestaat.

Het krachtige en veelzijdige kabelsysteem

Op een vlak of steil dak, in een industriële omgeving, in de energie-industrie, bij masten of andere toepassingsgebieden speelt de beveiliging tegen vallen speelt altijd een rol.

Concurrentie om het oppervlak al in de praktijk beland?

In 2018 hadden we een interview met Michael Duss, verantwoordelijk voor commercieel gebruik van daken, over groenvoorzieningen op het dak, valbeveiliging en fotovoltaïsche techniek bij BAUDER.Hij gaf in verband met de concurrentie om het oppervlak het belang aan van tijdige planning waarbij rekening wordt gehouden met alle betrokkenen om veranderingen achteraf uit te sluiten. Deze zijn namelijk meestal alleen met grote inspanning of zelfs helemaal niet uitvoerbaar.

Hoewel het in de praktijk moeilijk te realiseren is, zegt Duss, raakt de doelstelling voor een maximale bezetting bij fotovoltaïsche installaties nog verder uit het zicht. In principe wordt realiseerbare arbeidsveiligheid in combinatie met optimaal rendement van de fotovoltaïsche installatie, een gevreesd of zelfs te vermeden extra project. Het gaat er echter om, lijf en leden te beschermen.

Het is goed dat de positieve ontwikkeling van fotovoltaïsche installaties en daarmee het bewustzijn van alle omstandigheden is toegenomen.  Bij recente grote projecten wordt in toenemende mate gelet op een holistische planning: de een aanpak zoals bij de Brauerei Locher in Appenzell heeft een voorbeeldfunctie bij het voorkomen van concurrentie om het oppervlak.

 

Integrale planning voor maximale efficiëntie en veiligheid

Snel en duidelijk: een vroegtijdige en integrale planning van fotovoltaïsche installaties inclusief een allesomvattend beveiligingsconcept is onontkoombaar. Al in de planningsfase moeten architecten, planners, dakdekkers, solateurs en veiligheidsspecialisten zoals INNOTECH samenwerken om het dakoppervlak optimaal te benutten en de concurrentie om het oppervlak van begin af aan "geen ruimte" geven.

Nast regenwatermanagement, statica en integratie van bouwcomponenten, zorgt in acht nemen van de veiligheidsvoorziening, schaduwwerking, onderhoudspaden en andere relevante factoren bij de planning voor efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte. Vooruit kijken en integrale planning zet de concurrentie om het oppervlak op de kaart, minimaliseert mogelijke beperkingen en maakt een veilige en efficiënte installatie van de fotovoltaïsche installaties mogelijk.

Kosteloos gesprek met een expert
Heeft u vragen over onze valbeveiligingen of over de juiste planning? Neem dan kosteloos contact op met onze adviseur.
Stefan Biesl
Hoofd planning en projectmanagement
https://meetings.hubspot.com/stefan-biesl?embed=true
Book a meeting
Contactformulier
Stefan Biesl
Hoofd planning en projectmanagement
Vragen over montage en onderhoud
Onze planners staan klaar om uw vragen te beantwoorden over normen, wetgeving, producten, planning, montage en documentatie.
Gerhard Pelech
Hoofd montage
+43 7619 22122 135
Contactformulier
Gerhard Pelech
Hoofd montage
Offerte, bestelling & lopende projecten
Wilt u een offerte aanvragen, wilt u direct bestellen of wilt u informatie over een lopend project? Wij staan voor u klaar.
Lea Grebe
Vertriebsinnendienst
+43 7619 22122 146
Kontaktformular
Lea Grebe
Vertriebsinnendienst
Algemene vraag
Voor alle andere vragen kunt u gebruik maken van ons contactformulier maar u kunt ook direct telefonisch contact opnemen.
Servicecenter
Wij koppelen u aan de juiste werknemer
+43 7619 22122 0
Contactformulier
Servicecenter
Wij koppelen u aan de juiste werknemer