20.07.2023 | Juridische grondslagen

Bescherming tegen bliksem bij valbeveiligingen

In dit korte artikel wordt uiteengezet waarom een opvanger alleen bij blikseminslag niet voldoende beveiliging biedt, wie er aansprakelijk is in geval van schade, wat de voorschriften voor bliksembeveiliging zijn in verband met valbeveiligingssystemen en welke systemen een eenvoudige oplossing bieden voor een complexe situatie.

5 Beoordelingen

Een onopgemerkte blikseminslag in de valbeveiliging kan fatale gevolgen hebben.

De voorschriften voor de beveiliging tegen bliksem in acht nemen kan levens redden.

Met het oog op de toename van onweersbuien en stormen, wordt het belangrijker om ook na te denken over de mogelijkheid van bliksem en blikseminslagen: blikseminslagen komen voornamelijk voor op het dak of op de hoogst gelegen punten, hoeken en randen. Wanneer er aan een gebouw een valbeveiliging voor verschillende werkzaamheden wordt geïnstalleerd, bevindt deze beveiliging zich meestal precies op deze blootgestelde plaatsen en kan de bliksem daar ook inslaan. Het is daarom noodzakelijk om het valbeveiligingssysteem te beschermen door middel van bliksembeveiliging - algemeen bekend als "bliksemafleider".

Gedeelde aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door bliksem in verband met het gebruik van een valbeveiligingssysteem, wordt meestal gedragen door de eigenaar van het gebouw EN de aannemer die het valbeveiligingssysteem gebruikt.

In Oostenrijk moet de eigenaar van het gebouw volgens de Oostenrijkse norm B3417 valbescherming bieden en moet de aannemer resp. moeten de medewerkers hier gebruik van maken. Dit betekent dat de aansprakelijkheid wordt verdeeld tussen de eigenaren van gebouwen en de aannemers. In elk geval moet de veiligheid van de medewerkers indirect ook worden gewaarborgd door een geschikte beveiliging tegen bliksem.

Verder nadenken over externe bliksembeveiliging

Beveiliging tegen bliksem omvat de beveiliging aan zowel de binnen- als de buitenkant. De interne bliksembeveiliging bestaat samengevat uit verschillende, voornamelijk elektronische maatregelen, zoals potentiaalvereffening (aarding). De externe bliksembeveiliging is wat meer tastbaar, algemeen bekend als "bliksemafleider" en wordt verondersteld de stroom "tegen aarde" te ontladen. 

Om veilig gebruik van valbescherming te waarborgen, kan een externe beveiliging tegen bliksem worden gebruikt. Deze is noodzakelijk omdat de bliksem ook onopgemerkt in een valbeveiliging kan inslaan en – wat nog belangrijker is – de schade niet noodzakelijk van buitenaf zichtbaar hoeft te zijn. Hierin schuilt het gevaar en de schijnveiligheid

INNO Let op:

een door blikseminslag verzwakt beveiligingssysteem vormt een levensgevaarlijk risico. Schade is niet altijd van buitenaf zichtbaar! Daarom zijn er eenvoudige systemen waarmee de valbeveiliging kan worden gecontroleerd op blikseminslagen.

Opvanger met controlemogelijkheid

Een bekend systeem voor beveiliging tegen blikseminslag is de zogenaamde opvanger. Deze "vangt" de bliksem op zodat deze niet inslaat en naar andere delen van het gebouw kan worden afgeleid. Deze opvangers worden op de valbeveiliging gemonteerd en zijn daarnaast uitgerust met bliksemdetectoren. Met behulp van deze detectoren kan, voordat de valbeveiliging wordt gebruikt, door het uitlezen van de gegevens worden vastgesteld of er een blikseminslag heeft plaatsgevonden. In Oostenrijk wordt de evaluatie uitgevoerd via de Oö. Blitzschutzgesellschaft m.b.H.

INNO Essentieel:

voordat u begint met montage- of onderhoudswerkzaamheden waarbij de valbeveiliging wordt gebruikt, moet het systeem worden gecontroleerd op blikseminslagen. Alleen dan kunnen de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd. 

Onderconstructie, valbeveiliging en beveiliging tegen bliksem voor de fotovoltaïsche installatie in één.
Onderconstructie, valbeveiliging en beveiliging tegen bliksem voor de fotovoltaïsche installatie in één.

EN62305-3 - de voorschriften voor bliksembeveiliging

Zoals besproken bij de juridische basis van een valbeveiliging, worden Europese normen omgezet in nationale wetgeving. Aan de hand daarvan wordt er een aparte versie voor bliksembeveiliging volgens voorschrift EN 62305-3 opgesteld, aangepast aan het resp. land. Het uitgangspunt voor de voorschriften is echter hetzelfde.

In Oostenrijk worden in de ÖVE/ÖNORM en 62305-3 alle eisen behandeld voor bliksembeveiliging van bouwtechnische constructies en personen. Hierin wordt beschreven hoe een "bliksembeveiligingssysteem" voor de bescherming van gebouwen en mensen eruit moet zien. Deze norm moet al bij de planning van een bliksembeveiliging worden geraadpleegd om de juiste veiligheid te waarborgen. 

INNO Goed om te weten:

de ÖVE/ÖNORM EN 62305 bestaat uit 4 delen. Het derde deel, dat hier aan de orde komt, is net als het vierde deel, een veiligheidsnorm. Deze twee worden voorafgegaan door twee algemeen geldige normen (delen 1 en 2), die onder andere betrekking hebben op de definitie en de risicoanalyse van bliksem.

Voorbeeld: bliksembeveiliging voor een fotovoltaïsche installatie op een plat dak voor

Door de toenemende belangstelling voor de productie van hernieuwbare energie, worden steeds meer fotovoltaïsche systemen aangebracht op de daken van verschillende gebouwen. Terwijl fotovoltaïsche installaties bij particuliere huizen meestal op een schuin dak worden gemonteerd, is vooral bij openbare gebouwen en grote bedrijven een plat dak de locatie voor de fotovoltaïsche installatie en vormt daardoor de plaats voor elektriciteitsproductie. Er moeten dan ook op regelmatige tijdstippen inspecties en onderhoud aan de panelen worden gepland.

Voor het belopen van het platte dak moet in omgevingen waar gevaar voor vallen bestaat een valbeveiliging worden aangebracht. Voor veilig gebruik moet deze valbeveiliging ook zijn uitgerust met een beveiliging tegen bliksem zoals uitgelegd in dit artikel. Het AIO-kabelsysteem en de BIA Set voldoen aan deze eisen.

Kabelsysteem AIO

Ons krachtige kabelsysteem AIO biedt een betrouwbare en veelzijdig toepasbare oplossing. Dit systeem zorgt voor een permanente beveiliging langs gebieden waar gevaar voor vallen bestaat.

Het krachtige en veelzijdige kabelsysteem

Op een vlak of steil dak, in een industriële omgeving, in de energie-industrie, bij masten of andere toepassingsgebieden speelt de beveiliging tegen vallen speelt altijd een rol.

Kosteloos gesprek met een expert
Heeft u vragen over onze valbeveiligingen of over de juiste planning? Neem dan kosteloos contact op met onze adviseur.
Stefan Biesl
Hoofd planning en projectmanagement
https://meetings.hubspot.com/stefan-biesl?embed=true
Book a meeting
Contactformulier
Stefan Biesl
Hoofd planning en projectmanagement
Vragen over montage en onderhoud
Onze planners staan klaar om uw vragen te beantwoorden over normen, wetgeving, producten, planning, montage en documentatie.
Gerhard Pelech
Hoofd montage
+43 7619 22122 135
Contactformulier
Gerhard Pelech
Hoofd montage
Offerte, bestelling & lopende projecten
Wilt u een offerte aanvragen, wilt u direct bestellen of wilt u informatie over een lopend project? Wij staan voor u klaar.
Lea Grebe
Vertriebsinnendienst
+43 7619 22122 146
Kontaktformular
Lea Grebe
Vertriebsinnendienst
Algemene vraag
Voor alle andere vragen kunt u gebruik maken van ons contactformulier maar u kunt ook direct telefonisch contact opnemen.
Servicecenter
Wij koppelen u aan de juiste werknemer
+43 7619 22122 0
Contactformulier
Servicecenter
Wij koppelen u aan de juiste werknemer