27.03.2023 | Algemene vaktermen

Schijnveiligheid

Een veiligheidsconcept dat niet aan de plaatselijke eisen voldoet, biedt in de regel geen veiligheid. Hier spreekt men van schijnveiligheid en dit is een soort Russisch roulette omdat alle betrokkenen denken dat ze veilig zijn terwijl dat niet daadwerkelijk het geval is.

5 Beoordelingen

Schijnveiligheid kan eenvoudig worden vermeden.

Valveiligheid door ontbrekende of ongeschikte valbeveiliging.

Het goede nieuws is: schijnveiligheidà kan eenvoudig worden vermeden. Door een zorgvuldige planning van de juiste veiligheidsoplossing voor de bestaande situatie en door toepassing van een professionele en gecertificeerde valbeveiliging die in een noodsituatie bestand is tegen de krachten die bij een val ontstaan. 

In de praktijk wordt helaas echter steeds weer duidelijk dat ondernemingen op het gebied van reinigings- en onderhoudswerkzaamheden in gevaarlijke omgevingen zoals bv. aan gevels, op daken etc. geen gebruik maken van professionele en optimaal op elkaar afgestemde veiligheidsoplossingen.

Dit kan echter fatale gevolgen hebben want in een dergelijke situatie voelen alle betrokkenen – de werkgever net zo goed als de medewerkers – zich veilig hoewel ze dat in werkelijkheid helemaal niet zijn. Dit fenomeen wordt schijnveiligheid genoemd – een absoluut onnodig risico!

Maar niet alleen provisorische resp. niet-gecertificeerde valbeveiligingen zorgen op die manier voor problemen, ook verkeerde en niet ter zake kundige toepassing van een op zich optimale veiligheidsoplossing als gevolg van onwetendheid van de medewerkers, valt in de categorie schijnveiligheid. 

 

Risicofactor schijnveiligheid

Niet optimaal op de resp. arbeidssituatie afgestemde of zelf bij elkaar gesprokkelde veiligheidssystemen voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden (bv. gevels, daken, vensters of in een industriële omgeving) zijn verraderlijk.

Vaak wordt namelijk pas in een echte noodsituatie duidelijk of de veiligheidsmaatregelen ook daadwerkelijk voldoende zijn. Een kleine onbedachtzaamheid van de resp. medewerkers kan daarom snel uitmonden in een catastrofe, met aanzienlijke gezondheidsschade voor de betrokkenen en ongemakken voor de werkgever.

Op deze manier wordt de werkplek een soort Russisch roulette. En dat is absoluut niet nodig. Voor elke omgeving waar gevaar voor vallen bestaat en die in verband met onderhouds- en reinigingswerkzaamheden tot werkplek worden, zoals bv. gevels, vensters of fotovoltaïsche installaties op daken, is een goed doordacht beveiligingsconcept onontbeerlijk.

Een val voert namelijk in de meeste gevallen tot ernstig of soms zelfs dodelijk letsel. Afgezien van dit menselijk leed, kan een dergelijk scenario ook ernstige juridische gevolgen hebben voor de werkgever. Bij aantoonbaar nalatig handelen is zelfs strafrechtelijke vervolging mogelijk.

Daarnaast kan de verzekering worden stopgezet omdat het veiligheidsaspect van de kant van de exploitant niet of slechts gebrekkig in acht werd genomen. Last but not least valt vanzelfsprekend ook de werknemer als gevolg van letsel voor een langere periode uit.

 

Nep beveiliging leidt tot een val van een man.
Schijnveiligheid voor een man in een hoge positie bij gebrek aan valbeveiliging.

De oplossing: een professionele en gecertificeerde valbeveiliging

Een solide valbeveiliging die in het kader van een integraal beveiligingsconcept is gedefinieerd kan in elk geval ongevallen met ernstig letsel voorkomen. In dat geval is de belastbaarheid van de volledige veiligheidsoplossing al vooraf gecontroleerd en ook optimaal op de plaatselijke situatie aangepast.

Wanneer dan ook nog alle medewerkers die zich in de gevarenzone ophouden goed zijn geschoold en alle veiligheidsmaatregelen op de juiste manier omzetten, kan vanuit dit oogpunt alvast geen schijnveiligheid meer ontstaan.

Dat is de reden dat INNOTECH een integraal scholingsprogramma aanbiedt. Hierbij worden alle handelingen in detail aangeleerd en worden ook de juridische aspecten besproken.

 

Aan het begin staat het plan – het einde van de schijnveiligheid

Om te waarborgen dat de hierboven genoemde professionele en gecertificeerde oplossingen hun volledige beveiligende potentieel kunnen ontwikkelen en daarmee het fenomeen schijnveiligheid kunnen elimineren, is een uitgebreide planning nodig.

Bovendien moet alle relevante parameters worden geanalyseerd om te kunnen vaststellen welke valbeveiliging in de resp. situatie de best mogelijke oplossing is. Het gaat hierbij niet alleen om de controle van de ondergrond maar ook om de lokale weersomstandigheden en eventueel de helling van het dak.

Bovendien moeten dan alle componenten van de valbeveiliging vakkundig door professionals worden gemonteerd en volledig worden gedocumenteerd. Dit is met name van belang voor de verplichte jaarlijkse inspecties van de valbeveiliging en voor eventuele service- en reparatiewerkzaamheden.

Een dergelijk plan omvat echter ook de exacte volgorde van alle reddingsmaatregelen in een noodgeval zodat slachtoffers zo snel mogelijk medisch verzorgd kunnen worden en geen hangtrauma ontstaat door onderbreking van de bloedtoevoer.

Denk eraan: schijnveiligheid is geen kleinigheid!

De gevolgen van een ongeval kunnen enorm zijn - voor alle betrokkenen. Afgezien van ernstig of zelfs dodelijk letsel, wat voor het slachtoffer en de naasten gepaard gaat met veel pijn en menselijk leed, kan een ongeval dat voorkomen had kunnen worden voor de werkgever verstrekkende gevolgen hebben:

  • uitval van de betrokken medewerker(s)
  • hoge kosten door stilstand van de machines of afzetting van bouwplaatsen etc.
  • juridische consequenties bij nalatigheid
  • aantasting van het imago als werkgever die weinig doet voor de veiligheid van de medewerkers

Dus, speel het veilig en maak schijnveiligheid verleden tijd!

 

Kosteloos gesprek met een expert
Heeft u vragen over onze valbeveiligingen of over de juiste planning? Neem dan kosteloos contact op met onze adviseur.

Stefan Biesl

Hoofd planning en projectmanagement
https://meetings.hubspot.com/stefan-biesl?embed=true
Book a meeting
Contactformulier

Stefan Biesl

Hoofd planning en projectmanagement
Vragen over montage en onderhoud
Onze planners staan klaar om uw vragen te beantwoorden over normen, wetgeving, producten, planning, montage en documentatie.

Gerhard Pelech

Hoofd montage
+43 7619 22122 135
Contactformulier

Gerhard Pelech

Hoofd montage
Offerte, bestelling & lopende projecten
Wilt u een offerte aanvragen, wilt u direct bestellen of wilt u informatie over een lopend project? Wij staan voor u klaar.

Lea Grebe

Vertriebsinnendienst
+43 7619 22122 146
Kontaktformular

Lea Grebe

Vertriebsinnendienst
Algemene vraag
Voor alle andere vragen kunt u gebruik maken van ons contactformulier maar u kunt ook direct telefonisch contact opnemen.

Servicecenter

Wij koppelen u aan de juiste werknemer
+43 7619 22122 0
Contactformulier

Servicecenter

Wij koppelen u aan de juiste werknemer