14.11.2023 |

Dakdoordringing

Om het dak te beschermen tegen beschadigingen, is het in principe zinvol wanneer het gesloten blijft zodat er geen gevolgschade kan ontstaan. Soms is doordringen van het dak toch noodzakelijk. Niet alle daken zijn echter geschikt on te doordringen. Dan is er een alternatief voor de montage van doordringende componenten, zoals bijvoorbeeld relingen als collectieve valbeveiliging, nodig en dat is gelukkig in specifieke situaties ook mogelijk.

1 Beoordelingen

Vrijstaande valbeveiligingen bieden bescherming zonder het dak te doorboren, minimaliseren de risico's en zorgen ervoor dat de integriteit van het dak in stand blijft.

[Translate to Nederlands:]

Doordringen van het dak komt vaak voor bij de installatie van zonnepanelen of andere systemen die op het dak worden gemonteerd. Het is op deze manier mogelijk om dergelijke systemen veilig en dicht op het dak aan te sluiten. Een dakdoordringing is een opening door de dakbedekking heen om bouwelementen zoals bijvoorbeeld dakramen of zonnepanelen te installeren.

Voor de uitvoering van de aansluiting voor een dakdoordringing is zorgvuldige planning vereist en moeten bepaalde voorschriften in acht worden genomen. Een goede afdichting tussen de dakdoordringing en het dakoppervlak is van het grootste belang om indringen van water en gevaar voor schade te voorkomen. Gegevensbladen en richtlijnen geven informatie over de keuze en de installatie van de juiste componenten zoals bijvoorbeeld afdichtmateriaal of aansluitklemmen voor het aansluiten van een dakdoordringing.

Verschillende componenten worden aangeduid als dakdoordringing of inbouwelementen. Hierbij behoren bijvoorbeeld doordringende montage-elementen, regendichte aansluitingen en flexibele hoekelementen. Deze onderdelen waarborgen een veilige verbinding tussen het systeem en het dak, beschermen het dak tegen beschadiging en zorgen voor een effectieve installatie.

De correcte uitvoering van een dakdoordringing is doorslaggevend om risico's zoals lekkage of schade aan het dak te minimaliseren. Hierbij moeten alle noodzakelijke maatregelen worden genomen om het dak te beschermen en een duurzame functionaliteit van het systeem te waarborgen.

 

Wat zijn de risico's bij een dakdoordringing en kunnen deze worden vermeden?

Een dakdoordringing zorgt voor bepaalde risico's, er bestaat in het bijzonder een potentiële gevaar voor lekkage en schade aan de dakconstructie. Lekkage kan ontstaan wanneer de afdichting tussen de dakdoordringing en het dakoppervlak niet correct wordt uitgevoerd. Dit kan leiden tot ernstige problemen zoals bijvoorbeeld binnendringen van water in het gebouw, schade aan de constructie en aangroei van schimmels.

Er kan ook schade ontstaan tijdens de uitvoering van een dakdoordringing. Tijdens de installatie kunnen bijvoorbeeld oude of beschadigde dakpannen worden beschadigd waardoor lekkage kan ontstaan. Het is ook mogelijk dat een onjuist aangebrachte afdichting de dakdoordringing niet voldoende beschermt waardoor het gevaar van binnendringend water kan worden vergroot.

Om het risico van lekkage en schade aan de constructie te minimaliseren, moeten bepaalde maatregelen worden genomen.

  • Het is om te beginnen van belang om de dakconstructie vóór de uitvoering van een dakdoordringing grondig te inspecteren en te beoordelen om vast te stellen of het dak geschikt is.
  • Het wordt aangeraden om gebruik te maken van hoogwaardige afdichtmaterialen die correct worden aangebracht.
  • Regelmatig onderhoud en inspectie van het dak is eveneens van groot belang om potentiële schade vroegtijdig te herkennen en herstellen.

Sommige soorten daken zijn beter geschikt voor een dakdoordringing dan andere. Platte daken bieden vaak een gunstiger platform voor doordringende montage terwijl bij schuine daken mogelijk aanvullende aanpassingen aan de constructie vereist zijn. Een omvangrijke inspectie van de dakconstructie is daarom onontkoombaar om mogelijke risico's en uitdagingen vast te stellen en geschikte oplossingen te vinden.

INNO Samenvatting:

Een zorgvuldige planning, selectie van hoogwaardige componenten en een vakkundige installatie van de dakdoordringing is naast regelmatige inspectie en onderhoud beslissend om het risico van lekkage en schade te verminderen. Een correcte afdichting van de dakdoordringing is van doorslaggevend belang om de duurzame functionaliteit en integriteit van het dak te waarborgen.

BARRIER-VARIO

Zelfdragend relingsysteem met gewichten

Het relingsysteem BARRIER-VARIO wordt toegepast waar de beveiliging van valranden op een plat dak met een maximale helling van 10° vereist is. Het door betonnen gewichten zelfdragende relingsysteem vormt een afzetting naar de gevarenzone en ...

BARRIER- FLEECE

Zelfdragend relingsysteem voor begroeide daken

Het relingsysteem BARRIER-FLEECE wordt toegepast waar de beveiliging van valranden op plat daken met een helling tot 10° vereist is. Het systeem vormt een afzetting naar de valrand zodat alle personen die zich op het dak bevinden zich veilig ...

BARRIER-LICHTKOEPEL

Relingsysteem rondom lichtkoepels / lichtstraten

Het relingsysteem BARRIER- LICHTKOEPEL wordt toegepast waar de beveiliging van lichtkoepels op platte daken met een helling tot 10° vereist is. Het zelfdragende systeem biedt onafhankelijk van de afmetingen van de lichtkoepel een optimale ...

Bestaan er valbeveiligingen zonder dakdoordringing?

De installatie van valbeveiligingen op daken is van groot belang om de veiligheid te waarborgen van personen die werkzaamheden op het dak uitvoeren. Een vaak gestelde en belangrijke vraag is, of een valbeveiliging mogelijk is zonder het dak te doordringen. Omdat een dakdoordringing het risico van lekkage en schade aan de constructie kan vergroten, zoeken gebruikers naar een alternatief om dit te voorkomen.

Het goede nieuws is, dat er daadwerkelijk valbeveiligingen bestaan waarbij doordringen van het dak niet nodig is. Dit type valbeveiliging wordt in de regel aangeduid als vrijstaande systemen en kan op het dak worden geplaatst zonder dat er gaten in de dakbedekking hoeven te worden geboord. Deze worden in de meeste gevallen bevestigd met behulp van ballastgewichten of andere stabiele bevestigingen en zorgen voor een veilige werkomgeving voor de medewerkers zonder dat er gevaar bestaat voor schade aan het dak.

Deze vrijstaande valbeveiligingen zijn een populair alternatief voor daken waarbij doordringen van het dak niet gewenst of niet mogelijk is. Deze bieden hetzelfde veiligheidsniveau en beschermende functionaliteit als gebruikelijke systemen maar zonder dat het dak hoeft te worden doorboord zodat de integriteit van de dakconstructie gewaarborgd is.

Onder de streep kan worden gezegd dat valbeveiligingen zonder dakdoordringing een effectieve mogelijkheid bieden om de veiligheid op het dak te garanderen en tegelijkertijd potentiële schade te voorkomen.

Reling als valbeveiliging zonder dakdoordringing op een plat dat met lichtkoepel
Lichtkoepel op een plat dak beveiligd door een reling zonder dakdoordringing

Praktijkvoorbeeld: Relingen zonder dakdoordringing

Een praktisch voorbeeld hoe een reling zonder dakdoordringing kan worden geïnstalleerd is het gebruik van vrijstaande relingssystemen. In plaats van de bevestiging van de reling door het dak, wordt de reling onafhankelijk van het dak opgesteld en met geschikte ballastgewichten of houders bevestigd.

De voordelen bij deze manier van installeren:

  • In de eerste plaats maakt dit een veilige werkomgeving voor de medewerkers mogelijk zonder dat het dak doorboord hoeft te worden. Dit zorgt voor een aanzienlijk kleiner risico van lekkage of schade aan het dak.
  • Op de tweede plaats blijft de integriteit en duurzaamheid van de dakconstructie in tact omdat er geen gaten in de dakbedekking worden geboord. Hierdoor wordt de levensduur van het dak verlengd en worden de potentiële reparatiekosten geminimaliseerd.

Door het doordringen van het dak te voorkomen met de installatie van relingen op deze manier, kunnen meerdere risico's worden vermeden. Het gaat hierbij onder meer om het gevaar voor lekkage, schade aan de constructie, slijtage van materialen en de potentiële beperking van de totale esthetische uitstraling van het dak.

 

Kosteloos gesprek met een expert
Heeft u vragen over onze valbeveiligingen of over de juiste planning? Neem dan kosteloos contact op met onze adviseur.

Stefan Biesl

Hoofd planning en projectmanagement
https://meetings.hubspot.com/stefan-biesl?embed=true
Book a meeting
Contactformulier

Stefan Biesl

Hoofd planning en projectmanagement
Vragen over montage en onderhoud
Onze planners staan klaar om uw vragen te beantwoorden over normen, wetgeving, producten, planning, montage en documentatie.

Gerhard Pelech

Hoofd montage
+43 7619 22122 135
Contactformulier

Gerhard Pelech

Hoofd montage
Offerte, bestelling & lopende projecten
Wilt u een offerte aanvragen, wilt u direct bestellen of wilt u informatie over een lopend project? Wij staan voor u klaar.

Lea Grebe

Vertriebsinnendienst
+43 7619 22122 146
Kontaktformular

Lea Grebe

Vertriebsinnendienst
Algemene vraag
Voor alle andere vragen kunt u gebruik maken van ons contactformulier maar u kunt ook direct telefonisch contact opnemen.

Servicecenter

Wij koppelen u aan de juiste werknemer
+43 7619 22122 0
Contactformulier

Servicecenter

Wij koppelen u aan de juiste werknemer