11.10.2023 | Juridische grondslagen

DGUV voorschrift 112-198

De DGUV 112-198 bevat de Duitse voorschriften met betrekking tot de veiligheidsuitrusting tegen vallen. Dit voorschrift omvat vier soorten valstopsysteem: met bewegende of vaste geleiding, valstopapparaten en valdempers en is voor gebruikers van persoonlijke veiligheidsuitrustingen in Duitslang van doorslaggevend belang. Wanneer u de DGUV 112-198 in acht neemt, kunt u de arbeidsveiligheid van uw team garanderen.

1 Beoordelingen

De DGUV 112-198 is niet alleen maar een wet maar de garantie dat we veilig kunnen werken. In de praktijk gaat veiligheid boven alles.

DGUV 112-198 is in Duitsland een voorwaarde voor het gebruik van een PVU tegen vallen.

De DGUV 112-198 van de Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) vormt een uitgebreide richtlijn voor de veilige omgang met persoonlijke veiligheidsuitrustingen tegen vallen en systemen voor valbeveiliging. Het is bedoeld voor werkgevers en werknemers die werken in omgevingen en werkplekken waar gevaar voor vallen bestaat. Het voorschrift bevat

  • Gedetailleerde eisen en richtlijnen voor de keuze, het gebruik en het onderhoud van de PVU tegen vallen
  • Informatie over verschillende beveiligingssystemen (collectieve en individuele beveiliging)
  • Details voor redding en beveiliging op de werkplek

 

Grondslagen voor de scholing van de gebruikers van PVU tegen vallen in Duitsland

In de DGUV 112-198 zijn duidelijke afbeeldingen, opmerkingen met betrekking tot het onderhoud en praktische tips opgenomen om de correcte omgang met de PVU tegen vallen (persoonlijke veiligheidsuitrusting tegen vallen) en voorzieningen voor valbeveiliging uit te leggen. Het voorschrift bevat ook informatie over de juridische randvoorwaarden en de organisatorische beveiligingsmogelijkheden. De belangrijkste aspecten en eisen zijn 

  • de vereiste lichamelijke belastbaarheid van de medewerkers
  • een zeker technisch begrip resp. een theoretische scholing
  • praktische scholing van de medewerkers (scholing voor de PVU tegen vallen)
  • regelmatig onderhoud en inspectie van de PVU tegen vallen
  • in acht nemen van de instructies binnen de onderneming en de richtlijnen van de bedrijfsvereniging

Niet alleen correct aanbrengen maar ook de zelfstandige inspectie van de veiligheidsuitrusting is volgens de DGUV 112-198 een voorwaarde voor het gebruik van een PVU tegen vallen. Daarnaast moeten de juiste specialisten voor arbeidsveiligheid elk jaar een vakkundige inspectie uitvoeren waarbij de uitrusting wordt gecontroleerd om eventuele schade en de gebruiksduur van de PVU tegen vallen te kunnen vaststellen.

INNO BELANGRIJK:

Een volledige scholing voor alle gebruikers van een PVU tegen vallen vormt volgens de DGUV 112-198 een onmisbaar element om de arbeidsveiligheid volgens geldend voorschrift in Duitsland te waarborgen.

Vier verschillende valstopsystemen volgens de DGUV 112-198

In de DGUV 112-198 zijn vier verschillende opvangsystemen gedefinieerd om personen te beveiligen tegen vallen. Elk van de systemen biedt verschillende mogelijkheden en wordt toegepast aan de hand van de werkomgeving en de eisen.

 

1. Valstopsysteem met meelopend valstopapparaat inclusief beweeglijke geleiding:

Dit systeem biedt de gebruiker de mogelijkheid om zich vrij over het terrein te bewegen en permanent beveiligd te zijn tegen vallen. Dit kan in de praktijk bijvoorbeeld een dakdekker zijn die op verschillende plaatsen op het dak werkt waarbij gebruik wordt gemaakt van een meelopend valstopapparaat met beweeglijke geleiding en een kabelbeveiliging

 

2. Valstopsysteem met meelopend valstopapparaat inclusief vaste geleiding:

Bij dit systeem is de gebruiker bevestigd aan een vaste geleiding, bijvoorbeeld een railsysteem, die beschermt tegen vallen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een medewerker die zich op een brug bevindt en langs een vaste geleidingskabel werkt. 

 

3. Valstopsysteem met valstopapparaat:

Dit systeem biedt de mogelijkheid om op grote hoogte te werken en zich veilig te bewegen. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn op een monteur die aan een windenergie-installatie werkt en daarbij gebruik maakt van een valstopapparaat. 

 

4. Valstopsysteem met valdemper:

Bij dit systeem wordt de val met behulp van een valdemper afgeremd en wordt de kinetische energie tijdens de val beperkt. Dit wordt bijvoorbeeld toegepast bij het reinigen van vensters in een flatgebouw waarbij de werknemer aan de gevel werkt en gebruik maakt van een valdemper. 

 

Deze verschillende valstopsystemen bieden een breed scala aan veiligheidsopties voor werkplekken waarbij gevaar voor vallen bestaat. Het is van groot belang dat de werkgever de juiste systemen kiest conform de wettelijke voorschriften en de bestaande omstandigheden en ervoor zorgt dat de medewerkers correct zijn geschoold in het juiste gebruik van de systemen om zich te kunnen beveiligen tegen de dodelijke gevaren van een val. 

 

Kabelsysteem AIO

Ons krachtige kabelsysteem AIO biedt een betrouwbare en veelzijdig toepasbare oplossing. Dit systeem zorgt voor een permanente beveiliging langs gebieden waar gevaar voor vallen bestaat.

Het krachtige en veelzijdige kabelsysteem

Op een vlak of steil dak, in een industriële omgeving, in de energie-industrie, bij masten of andere toepassingsgebieden speelt de beveiliging tegen vallen speelt altijd een rol.

Railsysteem TAURUS

Bochten, hellingen, schuine posities maar vanzelfsprekend ook rechte trajecten, het railsysteem TAURUS is net zo veelzijdig als de vele mogelijke toepassingsgebieden.

Het krachtige en flexibele railsysteem

Het systeem biedt een doorlopende beveiliging tegen vallen langs het volledige verloop van de rail, ongeacht de vraag waar de gevaarlijke gebieden zich bevinden en hoe deze verlopen.

Persoonlijke veiligheidsuitrusting PVU

Veilige verbinding tussen mens en beveiligingssysteem. Individueel voor het toepassingsgebied geoptimaliseerde gordels, accessoires en verbindingsmiddelen.

Veilige verbinding tussen mens en beveiligingssysteem

Afhankelijk van het toepassingsgebied en de situatie, biedt de PVU een optimaal comfort door de beste kwaliteit.

Theorie en praktijk - de scholing voor de PVU tegen vallen

De DGUV 112-198 is een belangrijk voorschrift in Duitsland waarin de veiligheidseisen voor werken op grote hoogte zijn vastgelegd. Dit voorschrift speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van de veiligheid van werknemers en het voorkomen van ongevallen en letsel. Er moet echter in acht worden genomen dat dit voorschrift weliswaar richtlijnen en normen aangeeft maar niet de noodzakelijke scholing in het gebruik van persoonlijke veiligheidsuitrustingen tegen vallen kan vervangen.

Een scholing voor het juiste gebruik van een PVU tegen vallen is vereist om de benodigde kennis en capaciteiten aan te leren die nodig zijn om de vereiste veiligheidsuitrusting effectief te gebruiken en te onderhouden. In dit voorschrift worden onderwerpen besproken zoals de keuze van de meest geschikte uitrusting, de inspectie, het correct aanbrengen van de uitrusting en het begrip van de gevaren en de risico's bij het werken op grote hoogte.

INNOTECH biedt een scholing aan voor de PVU tegen vallen met een uitgebreide instructie over veilig gebruik van de uitrusting om te waarborgen dat de werknemers goed zijn voorbereid op de gevaren en risico's die het werken op grote hoogte met zich meebrengen. Verdere informatie vindt u op de pagina voor de scholing PVU tegen vallen.

 

Kosteloos gesprek met een expert
Heeft u vragen over onze valbeveiligingen of over de juiste planning? Neem dan kosteloos contact op met onze adviseur.
Stefan Biesl
Hoofd planning en projectmanagement
https://meetings.hubspot.com/stefan-biesl?embed=true
Book a meeting
Contactformulier
Stefan Biesl
Hoofd planning en projectmanagement
Vragen over montage en onderhoud
Onze planners staan klaar om uw vragen te beantwoorden over normen, wetgeving, producten, planning, montage en documentatie.
Gerhard Pelech
Hoofd montage
+43 7619 22122 135
Contactformulier
Gerhard Pelech
Hoofd montage
Offerte, bestelling & lopende projecten
Wilt u een offerte aanvragen, wilt u direct bestellen of wilt u informatie over een lopend project? Wij staan voor u klaar.
Lea Grebe
Vertriebsinnendienst
+43 7619 22122 146
Kontaktformular
Lea Grebe
Vertriebsinnendienst
Algemene vraag
Voor alle andere vragen kunt u gebruik maken van ons contactformulier maar u kunt ook direct telefonisch contact opnemen.
Servicecenter
Wij koppelen u aan de juiste werknemer
+43 7619 22122 0
Contactformulier
Servicecenter
Wij koppelen u aan de juiste werknemer