14.12.2023 | Algemene vaktermen

Veilige loopbrug

Een loopbrug is niet alleen een structurele voorziening die het mogelijk maakt dat personen veilig van een (verhoogd) oppervlak naar een ander oppervlak overstappen of een obstakel kunnen passeren. Loopbruggen zijn noodzakelijk om platformen, plateaus of daken te bereiken. Wanneer een loopbrug is aangebracht in een omgeving waar gevaar voor vallen bestaat, moet er een geschikte valbeveiliging aanwezig zijn zoals bijvoorbeeld een railbeveiliging in combinatie met een PVU.

2 Beoordelingen

Specialistische series:

Een integrale beveiliging is bij een loopbrug van het grootste belang om ongevallen te voorkomen.

Loopbrug op het dak, beveiligd met een TAURUS railbeveiliging.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe loopbruggen en de achterliggende gevarenzones beveiligd kunnen worden. Aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk wordt de uitvoering van beveiligde loopbruggen verder toegelicht. De doorlopende valbeveiliging speelt een belangrijke rol om personen een gevaarloze toegang tot hoger gelegen oppervlakken resp. hun werkplek mogelijk te maken.

 

Wat is een loopbrug?

Een loopbrug is een voorziening die bijvoorbeeld op een dak wordt geïnstalleerd om obstakels zoals buizen, leidingen, niet begaanbare delen of openingen in het dak maar bijvoorbeeld ook een dakopstand te kunnen passeren. Op deze manier wordt veilig betreden en verlaten van het dak resp. de daken mogelijk gemaakt voor de personen die daar hun werkzaamheden moeten uitvoeren. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van een vaste loopbrug - vast geïnstalleerde trappen met of zonder plateau.

Ook in een industriële omgeving wordt gebruik gemaakt van loopbruggen om bijvoorbeeld van het ene naar het andere platform te komen. Ook looppaden naar machines of andere werkplekken worden uitgevoerd door middel van loopbruggen. Er ontstaan overgangen van de vloer, via trappen naar machines of plateaus in een hogere positie.

Het doel van een loopbrug is dan, de veiligheid van de medewerkers te waarborgen die op het dak of een verhoogde werkplek moeten werken. Door de installatie van een loopbrug worden potentiële hindernissen en struikelgevaren voorkomen die kunnen ontstaat wanneer er geen geschikte toegangsmogelijkheden bestaan. Een loopbrug biedt duidelijke toegangspunten en een veilige toegang.

 

INNO BELANGRIJK:

Een loopbrug is in het algemeen voorzien van een geschikte valbeveiliging om het gevaar van vallen te minimaliseren.

Waarom moet een loopbrug beveiligd zijn?

Een loopbrug moet beveiligd zijn omdat die volgens de arbeidswetgeving vereist is om de veiligheid van de medewerkers te waarborgen. Aan de hand van een gevarenanalyse op grond van een geldende juridische basis, waarbij onder andere rekening wordt gehouden met de valhoogte, wordt aangegeven welke maatregelen met betrekking tot de valbeveiliging moeten worden genomen. Ook bij een valhoogte van minder dan 2 meter kan een valbeveiliging noodzakelijk worden wanneer er bijvoorbeeld een machine moet worden bediend.

Loopbruggen kunnen zijn uitgerust met relingen waarmee is voldaan aan de vereiste beveiliging. Dit moet echter van geval tot geval door een expert worden beoordeeld. Wanneer achter een loopbrug een zone volgt in de directe omgeving van een valrand waar duidelijke gevaar voor vallen bestaat, is een reling resp. de zijdelingse valbeveiliging van een loopbrug niet voldoende. Hier moet een doorlopende valbeveiliging gewaarborgd zijn.

Afhankelijk van de omgevings- en arbeidsomstandigheden moet een collectieve of een individuele veiligheidsoplossing worden aangebracht. In dergelijke gevallen kunnen er speciale industriële eisen van belang zijn. Met name bij looppaden vanaf de grond, via meerdere trappen, plateaus en loopbruggen tot en met de werkplek is de geleide beveiliging een van de meest gebruikersvriendelijke oplossingen: bij een doorlopend railsysteem is omhangen van de PVU namelijk niet nodig.

 

TAURUS-ALLROUND

Railsysteem voor allround toepassingen

Het railsysteem TAURUS ALLROUND combineert de toepassingsmogelijkheden en de voordelen van de TAURUS HORIZONTAAL en VERTICAAL in de vorm van een vloeiende overgang tussen horizontale en verticale verplaatsing. Op industriegebouwen, ...

Toepassingsvoorbeeld van een beveiligde loopbrug 

De loopbrug op het dak is een belangrijke veiligheidsvoorziening die op uiteenlopende arbeidsomgevingen kan worden ingezet. Bij het onderhoud aan solarinstallaties, bij reparatiewerkzaamheden aan gevels of bij het reinigen van daken - de loopbrug voor daken biedt medewerkers de mogelijkheid om hun werk veilig en efficiënt op hoger gelegen werkplekken uit te voeren. Bovendien kan de loopbrug naar werkplekken bijvoorbeeld ook bij industriële machines of onderzoeksfaciliteiten worden toegepast. Bij al deze toepassingsvoorbeelden zijn de loopbrug en de personenbeveiliging aan de loopbrug van groot belang om uitval te voorkomen en de werkprocessen te optimaliseren.

 

INNO Samengevat:

Door toepassing van een loopbrug met valbeveiliging wordt gewaarborgd dat een val voorkomen wordt of dat de gevolgen minimaal blijven en de medewerkers veilig kunnen werken. 

Loopbrug dakopstand 

Een loopbrug over een dakopstand heeft betrekking op het passeren van een dakopstand die langs de dakrand van een gebouw loopt. Deze loopbruggen bieden een veilige toegang tot de verhoogde delen op het dak of langs de dakopstand, voor onderhoud, inspectie of andere vereiste werkzaamheden.

Bij gebruik van een loopbrug over een dakopstand zijn speciale veiligheidsvoorzieningen vereist omdat deze zich meestal bevinden in de directe omgeving van delen waar valgevaar bestaat. De installatie van valbeveiligingen is daarom onontbeerlijk om voldoende beveiliging tegen vallen te waarborgen.

Voor de veilige toegang langs een dakopstand (via een loopbrug) is een doorlopend railsysteem zoals de TAURUS ALLROUND een optimale oplossing. Een dergelijk systeem biedt gebruikers de mogelijkheid om door middel van eenmalig inhangen van de PVU in het glijanker langs de rail te bewegen zonder de PVU te moeten omhangen. Het railsysteem is zodanig ontworpen dat het de gebruikers de hoogste mate aan veiligheid biedt, in het bijzonder in omgevingen waar naast verschillende hoogteniveaus ook horizontale bochten of buigingen aanwezig zijn.

Een gebruiker kan zich bijvoorbeeld langs de volledige weg vanaf de grond, via een trap en tenslotte over een loopbrug bij een dakopstand tot op het dak, en zelfs nog op het dak, met een enkel systeem beveiligen. Door inhangen in het TAURUS railsysteem blijven de medewerkers tijdens de volledige beweging beveiligd en kunnen ze zich vrij bewegen zonder het veiligheidssysteem te verlaten.

 

Kosteloos gesprek met een expert
Heeft u vragen over onze valbeveiligingen of over de juiste planning? Neem dan kosteloos contact op met onze adviseur.
Stefan Biesl
Hoofd planning en projectmanagement
https://meetings.hubspot.com/stefan-biesl?embed=true
Book a meeting
Contactformulier
Stefan Biesl
Hoofd planning en projectmanagement
Vragen over montage en onderhoud
Onze planners staan klaar om uw vragen te beantwoorden over normen, wetgeving, producten, planning, montage en documentatie.
Gerhard Pelech
Hoofd montage
+43 7619 22122 135
Contactformulier
Gerhard Pelech
Hoofd montage
Offerte, bestelling & lopende projecten
Wilt u een offerte aanvragen, wilt u direct bestellen of wilt u informatie over een lopend project? Wij staan voor u klaar.
Lea Grebe
Vertriebsinnendienst
+43 7619 22122 146
Kontaktformular
Lea Grebe
Vertriebsinnendienst
Algemene vraag
Voor alle andere vragen kunt u gebruik maken van ons contactformulier maar u kunt ook direct telefonisch contact opnemen.
Servicecenter
Wij koppelen u aan de juiste werknemer
+43 7619 22122 0
Contactformulier
Servicecenter
Wij koppelen u aan de juiste werknemer