13.06.2023 | Algemene vaktermen

Het verschil tussen bescherming en veiligheid op de werkplek

Bescherming op de werkplek, arbeidsbescherming, gaat over alle maatregelen die worden genomen voor veilig werken - dus arbeidsveiligheid. Werkgevers zijn ervoor verantwoordelijk dat de medewerkers hun werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren.

12 Beoordelingen

In een omgeving waar gevaar voor vallen bestaat wordt de noodzaak van arbeidsbescherming nog tastbaarder.

Arbeidsbescherming met een PVU als valbeveiliging

Bescherming en veiligheid op de werkplek zijn nauw verwante begrippen. Het gaat echter om twee verschillende concepten - met name vanuit juridisch oogpunt. De eenvoudigste uitleg van het verschil is dat arbeidsveiligheid kan worden beschouwd als het doel van arbeidsbescherming. Op die manier kan arbeidsbescherming worden beschouwd als de maatregelen die worden genomen om veilig werken te waarborgen. Arbeidsveiligheid maakt dus ook deel uit van de arbeidsbescherming.

Arbeidsbescherming definitie en wetgeving

Arbeidsbescherming is een wettelijk vastgelegde maatregel. Deze maatregel garandeert een veilige werkomgeving voor alle werkende personen. Hiervoor wordt de betreffende werkplek in het kader van werkplekbeoordeling nauwkeurig onderzocht. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en de lokale omstandigheden worden er verschillende maatregelen ter bescherming van de medewerkers vastgelegd. Binnen de EU-landen bestaan daarvoor eigen richtlijnen. In enkele landen zijn de bijzonderheden in aparte wetgeving vastgelegd. 

  • In Oostenrijk vormt bijvoorbeeld de Wet bescherming medewerkers de juridische basis. Werkgevers moeten de eisen van deze wet in acht nemen. Er moeten bijvoorbeeld vertrouwenspersonen worden benoemd. Deze informeren, adviseren en ondersteunen hun collega's en dienen als vertegenwoordiger tegenover externe instanties. Hun werkzaamheden ontslaat de werkgever echter niet van de plichten om de voorschriften in acht te nemen.
     
  • In Zwitserland wordt de arbeidsveiligheid geregeld in de Arbeidswet artikel 6 resp. door de ArGV 3 Art. 2: Principes. Hierbij wordt echter niet van "Arbeidsbescherming" gesproken maar van "bescherming van de gezondheid".
     
  • In Duitsland geldt de Wet arbeidsveiligheid - ArbSchG. In tegenstelling tot de Oostenrijkse variant zijn hierbij geen vertrouwenspersonen voorgeschreven. In beide landen bestaat echter de plicht om aan alle medewerkers de betreffende instructies en scholingen op het gebied van arbeidsbescherming beschikbaar te stellen.

Technische arbeidsbescherming in Duitsland

In Duitsland kent men het begrip technische arbeidsbescherming. Hieronder verstaat men "alle gebieden die te maken met de veiligheid van de medewerkers tijdens de werkzaamheden", volgens de Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.De wetgeving arbeidsbescherming maakt deel uit van de technische arbeidsbescherming, evenals een groot aantal regels en verordeningen. Op het gebied van valbeveiliging is bij de technische regels voor werkplekken (ASR), de ASR A2.1(bescherming tegen vallen en vallende voorwerpen)van bijzonder belang.

 

INNO INTERESSANT:

in Duitsland wordt onderscheid gemaakt russen technische, sociale en medische arbeidsbescherming.

Arbeidsbescherming in omgevingen waar gevaar voor vallen bestaat

In tegenstelling tot een alledaagse werkplek op een kantoor, moet er bij een werkplek in een omgeving waar gevaar voor vallen bestaat rekening worden gehouden met meer gevaarzettingen. De benodigde informatie hierover volgt uit een gevarenanalyse. Met een gevarenanalyse wordt duidelijk welke gevaren er bestaan en hoe deze kunnen worden geëlimineerd of beperkt. Hierbij wordt altijd het STOP-principe als uitgangspunt genomen. Collectieve beveiliging - d.w.z. bescherming van ALLE personen binnen de gevarenzone is de "veilige" variant. Deze optie is echter niet voor alle situaties geschikt. In deze gevallen moet worden gezorgd voor een individuele beveiliging. Het spectrum aan arbeidsbescherming op het gebied van valbeveiliging omvat deze systemen:

Technische arbeidsbescherming met een persoonlijke veiligheidsuitrusting aan een kraan
Arbeidsbescherming en arbeidsveiligheid geïllustreerd met veiligheidshelmen

Arbeidsveiligheid waarborgen binnen een onderneming is eenvoudiger dan wordt gedacht

Niet iedereen hoeft zich intensief bezig te houden met arbeidsbescherming en de daaruit resulterende arbeidsveiligheid. Met name oprichters van nieuwe ondernemingen worden geconfronteerd met verschillende wet- en regelgeving. Het opdoen van de benodigde kennis kan een omvangrijke taak zijn. Het is daarom van belang om te kunnen terugvallen op professionele bronnen en partners. 

INNO LET OP:

Hoewel er in principe sprake is van een vergelijkbaar begrip voor arbeidsbescherming en de algemene arbeidsveiligheid, zijn de eisen en de informatie alleen al in het DACH-gebied (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland) zeer uiteenlopend. Naast de wettelijke instanties en scholingen, wordt aangeraden om te vertrouwen op fabrikanten en producten waarvan de kwaliteit hoger ligt dan de wettelijke eisen. Een hoog kwaliteitsbewustzijn en een jarenlange praktische kennis en ervaring bij de uitvoering van de voorschriften zijn de beste garantie voor arbeidsveiligheid. 

Kosteloos gesprek met een expert
Heeft u vragen over onze valbeveiligingen of over de juiste planning? Neem dan kosteloos contact op met onze adviseur.
Stefan Biesl
Hoofd planning en projectmanagement
https://meetings.hubspot.com/stefan-biesl?embed=true
Book a meeting
Contactformulier
Stefan Biesl
Hoofd planning en projectmanagement
Vragen over montage en onderhoud
Onze planners staan klaar om uw vragen te beantwoorden over normen, wetgeving, producten, planning, montage en documentatie.
Gerhard Pelech
Hoofd montage
+43 7619 22122 135
Contactformulier
Gerhard Pelech
Hoofd montage
Offerte, bestelling & lopende projecten
Wilt u een offerte aanvragen, wilt u direct bestellen of wilt u informatie over een lopend project? Wij staan voor u klaar.
Lea Grebe
Vertriebsinnendienst
+43 7619 22122 146
Kontaktformular
Lea Grebe
Vertriebsinnendienst
Algemene vraag
Voor alle andere vragen kunt u gebruik maken van ons contactformulier maar u kunt ook direct telefonisch contact opnemen.
Servicecenter
Wij koppelen u aan de juiste werknemer
+43 7619 22122 0
Contactformulier
Servicecenter
Wij koppelen u aan de juiste werknemer