Your Opinion Counts!

Customer satisfaction is our highest priority, so we would like to invite you to take part in our customer survey.
Please take a moment to help us improve our processes and services.

Click here for the survey

INNOTECH|Arbeidsveiligheid

De specialist voor arbeidsveiligheid en innovatieve producen.

Waarborgen van veilig
werken betekent

technische, organisatorische en ook persoonlijke voorschriften tijdens het werk in acht nemen.

INNOTECH Arbeitsschutz GmbH is in 2001 opgericht als familiebedrijf met hoofdvestiging in Kirchham, ca. 60 km ten zuiden van Linz, Oostenrijk. De onderneming heeft zich van begin af aan gericht op internationale normen op het gebied van industriële veiligheid en heeft zich ten doel gesteld, de doorontwikkeling van innovatieve producten voor verschillende markten door te zetten. INNOTECH is als een van de grootste fabrikanten in Europa, gespecialiseerd in de productie van verankeringsvoorzieningen.

 

Op het gebied van industriële veiligheid geldt INNOTECH als medegrondlegger van de planningsdocumentatie bij ÖNORM B 3417 en is medeoprichter van de internationale werkgroep D.A.CH.S. Deze werkgroep bestaat uit specialisten uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Zuid-Tirol die zich ten doel hebben gesteld om landoverkoepelende voorschriften voor industriële veiligheid op te stellen. De uitspraak “kunt u vliegen?” moet de noodzaak van arbeidsveiligheid en industriële veiligheid op een provocerende manier onder de aandacht brengen. Industriële veiligheid is geen vraag naar kwantiteit maar kwaliteit. Dit is sinds de oprichting de filosofie van INNOTECH.

Zo beveiligt u het werk - een kwestie van kwaliteit

INNOTECH industriële bescherming en veiligheid.

Waarborgen van veilig werken betekent technische, organisatorische en ook persoonlijke voorschriften tijdens het werk in acht nemen.

 

In Oostenrijk en Duitsland bestaan er speciale instanties voor arbeidsveiligheid en verschillende bedrijfsverenigingen die verantwoordelijk zijn voor de controle van de correcte veiligheid op het dak. De werkgever of opdrachtgever is in de zin van de geldende wetgeving verplicht om de wettelijk voorgeschreven veiligheid van werknemers- en hierbij in het bijzonder de voorschriften voor de bouw- in acht te nemen.

Wanneer het tot een ongeval op het dak komt en vooraf niet de juiste veiligheidsmaatregelen volgens de wettelijke voorschriften zijn getroffen, is de werkgever aansprakelijk.

Om alle wettelijke, morele en ethische variabelen in acht te kunnen nemen, beschouwt INNOTECH het als haar missie om de kennis door middel van bijvoorbeeld gedetailleerde scholingen te delen met klanten, partners en medewerkers.