Your Opinion Counts!

Customer satisfaction is our highest priority, so we would like to invite you to take part in our customer survey.
Please take a moment to help us improve our processes and services.

Click here for the survey

INNOTECH|planningsdocumentatie

De planningsdocumentatie ondersteunt u bij de keuze van het juiste valbeveiligingssysteem.

Werken op daken
is één van de gevaarlijkste werkzaamheden. Onoplettendheid kan ernstige gevolgen hebben.

Een moment van onoplettendheid kan ernstige of zelf dodelijke gevolgen hebben. Maatregelen voor veilig werken op daken zijn opgenomen in de ÖNORM B 3417. Daken moeten daarom zodanig worden gepland, dat personen voor latere reparatie- en onderhoudswerkzaamheden permanent beveiligd zijn (door bouwtechnische maatregelen of veiligheidssystemen op het dak, bv. verankeringsvoorzieningen). De veiligheidsvoorzieningen moeten in het algemeen permanent met het bouwwerk zijn verbonden.

 

Het hele dakvlak geldt als gevarenzone.

In de regel wordt van een bijzonder valgevaar uitgegaan, als de persoon zich in een bereik van 2 m afstand tot een valrand bevindt. Hier moeten de juiste veiligheidsmaatregelen worden genomen. Deze gebieden moeten op een geschikte manier worden afgezet wanneer een persoon zich daar niet voor het uitvoeren van werkzaamheden moet ophouden.

 

Als valgevaar wordt beschouwd:

  • val van/over een dakrand
  • een dakvlak doorbreken
  • vallen door een opening in het dak

Valbeveiliging voor veilig werken op daken.

Verankeringsvoorzieningen

 

Een verankeringsvoorziening bestaat uit een of meerdere verankeringspunten. Deze verbinden het veiligheidssysteem met de ondergrond. Vanaf een oppervlak van 150 m² en een valhoogte vanaf 3 m heeft de wetgever (conform ÖNORM B 3417) een kabelbeveiligingssysteem voorgeschreven. In elk geval moet de voorkeur worden gegeven aan een steunsysteem.

Ideale systeemindeling voor alle vlakke daken

→ voor gebieden waar weinig sneeuw valt

→ Rode zone: 5,36 m²

Vlakke daken van meer dan 17 m²

→ Afstand van het systeem > 2,5 m van de valrand om het sneeuwruimen gemakkelijker te maken

→ Verankeringspunten in de hoeken reduceren de rode zones.

→ Rode zone: 6,84 m²

Vlakke daken tot 17 m²

→ Afstand van het systeem > 2,5 m van de valrand om het sneeuwruimen gemakkelijker te maken.

→ Verankeringspunten in de hoeken reduceren de rode zones.

→ Rode zone: 20,60 m²

Aanbevolen uitvoering voor steile en iets hellende daken

In sneeuwarme gebieden of bij daken met diverse opbouwen (zoals bv. schoorstenen, antennes, ventilatiebuizen)

Horizontale verankeringsvoorziening langs de dakgoot in combinatie met veiligheidsdakhaken (voor regelmatig onderhoud en sneeuwruimen langs de dakgoot).

 

Attentie: Sneeuwvangvoorziening conform ÖNORM B 3418 vereist.

Opvangvoorziening met horizontale geleiding in combinatie met dakbeveiligingshaken voor steile daken.

Horizontale verankeringsvoorziening langs de nok in combinatie met veiligheidsdakhaken (voor regelmatig onderhoud en sneeuwruimen langs het volledige dakoppervlak).

 

Attentie: Sneeuwvangvoorziening conform ÖNORM B 3418 vereist.


Variant steile daken

Toegang tot de verankeringsvoorziening

 

Naast de bestaande verankeringsvoorzieningen moeten er bovendien veilige toegangen tot het dak en tot de verankeringsvoorziening worden gemaakt.

Documentatie van de montage

 

De voor montage verantwoordelijk persoon moet een volledige documentatie (fotodocumentatie, overdrachtsrapport etc.) aanleggen om daarmee een vakkundige montage aan te tonen. Dit vormt de onmisbare basis voor latere inspecties.

 

Neem contact op met ons planningsteam om individueel en kostenefficiënt de juiste oplossing te realiseren. Volledige service in elke fase van het project zorgt voor een vlotte en perfect op maat gemaakte valbeveiliging voor uw specifieke behoefte.

INNO|doc