Your Opinion Counts!

Customer satisfaction is our highest priority, so we would like to invite you to take part in our customer survey.
Please take a moment to help us improve our processes and services.

Click here for the survey

INNOTECH|FAQ

De meest gezochte informatie over valbeveiligingen in één oogopslag.

Heeft u nog vragen?
INNOTECH heeft de juiste antwoorden.

 

 

 

 

 

Bij Innotech staan we u graag met raad en daad terzijde.

Op deze pagina hebben we de meest gestelde vragen over onze producten en services voor u bij elkaar gezet. Onze database wordt permanent uitgebreid op basis van de veel gestelde vragen aan onze medewerkers. Hierdoor ontvangt u per omgaande antwoorden op actuele vragen en bent u altijd op de hoogte. Wanneer er onverhoopt toch een vraag onbeantwoord blijft, kunt u hier eenvoudig contact met ons opnemen. 

 

Bij INNOTECH blijft er geen vraag onbeantwoord.

Valbeveiligingen

Heb ik een beveiligingssysteem op het dak nodig?

Bij regelmatige onderhoudswerkzaamheden op het dak die langer dan een dag in beslag nemen, is een beveiligingssysteem vereist. Dit voorschrift is ook van kracht op particuliere woonhuizen en eengezinswoningen.

Moet ik bij oudere gebouwen achteraf een valbeveiligingssysteem aanbrengen?

Bij regelmatige onderhoudswerkzaamheden op het dak die langer dan een dag in beslag nemen, is een beveiligingssysteem vereist.

Het onderwerp valbeveiliging is zeer complex. Hoe kan INNOTECH mij ondersteunen?

Algemene informatie over het onderwerp valbeveiliging vindt u in onze Woordenlijst resp. hier bij de veel gestelde vragen. Gedetailleerde informatie over onze producten kunt u direct in de Productzoeker nalezen. Wanneer u nog verdere informatie nodig heeft, kunt u via het Contactformulier contact met ons opnemen.

Productinformatie

Waarin onderscheiden de producten van INNOTECH zich van de concurrentie?

Onze producten worden beschouwd als de kwaliteitsnorm op het gebied van valbeveiligingssystemen en zijn continu onderworpen aan innovatie- en verbeteringsprocessen.

Door de nauwe samenwerking met de AUVA kunnen we bovendien waarborgen dat onze producten altijd voldoen aan de hoogste veiligheidseisen. Aan de hand van ons productportfolio zijn wij in staat om systeemafstanden tot 15 meter te realiseren en kunnen we speciale oplossingen voor veeleisende projecten bieden. 

Hoe vind ik het juiste systeem voor mijn object?

De keuze van het meest geschikte beveiligingssysteem is afhankelijk van een groot aantal factoren. Aan de ene kant spelen de wensen van de klant een belangrijke rol en aan de andere kant moet rekening worden gehouden met de uitrustingsklassen, de berekeningen, de wettelijke voorschriften en de geldende normen. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de planningsdocumentatie van de AUVA resp. in onze documentatie. Deze documenten kunt u downloaden in ons Mediacenter.

Hoe worden de INNOTECH systemen onderhouden?

Onze Innotech beveiligingssysteem moeten in perfecte toestand worden gehouden, vrij van vuil, vet en ijs.


Het systeem mag niet gebruikt worden wanneer:

  • er beschadiging of slijtage aan onderdelen zichtbaar is
  • er andere gebreken worden vastgesteld (losse schroeven, vervormingen, corrosie, slijtage, enz.),
  • het systeem al een val heeft moeten opvangen (uitzondering: verlenen van eerste hulp)
  • de productaanduiding onleesbaar is

Hoelang geeft INNOTECH garantie op haar producten?

Wij geven op onze INNOTECH producten 2 jaar fabrieksgarantie.

Waar kan ik verdere productinformatie vinden?

Uitgebreide informatie, gegevens over de geschiktheid van de producten, montage, controle en verdere instructies vindt u in de productbeschrijvingen die bij elk product te downloaden zijn. Het gewenste product is het snelst te vinden met behulp van de Productzoeker.

Uw route naar INNOTECH

Wie is mijn contactpersoon voor technische problemen, zakelijke informatie of vragen over het product?

U kunt met uw vragen terecht bij uw buitendienstmedewerker resp. bij de verantwoordelijke projectleider. 

Hoe kan ik INNOTECH partner worden?

Neem hiervoor s.v.p. contact op het de verantwoordelijke verkoopbuitendienst. Deze zal met u de synergiën en mogelijkheden voor samenwerking bespreken en u begeleiden op uw pad naar INNOTECH partner. 

Waar kan ik INNOTECH producten kopen?

Onze producten zijn via de website of via een buitendienstmedewerker te bestellen. Daarnaast kun u ook contact opnemen met onze administratie in de vestiging resp. via de voor u verantwoordelijke ontwerper.

Waar kan ik verkooppartners van INNOTECH vinden?

Namen en adressen van INNOTECH wederverkopers kunt u navragen bij de verantwoordelijke verkoopbuitendienst resp. uw ontwerper. 

Hoe kan ik INNOTECH klant worden?

Neem hiervoor s.v.p. contact op het de verantwoordelijke verkoopbuitendienst. De verantwoordelijke contactpersoon maakt een afspraak op basis van uw aanvraag. Vanaf de eerste bestelling wordt u in ons systeem geregistreerd als klant.

In welke landen kan ik de INNOTECH producten toepassen?

INNOTECH producten zijn als een van de weinige valbeveiligingssystemen op de markt voorzien van alle vereiste certificeringen en kunnen daardoor wereldwijd worden toegepast. De certificaten zijn te downloaden bij de resp. productbeschrijving via de Productzoeker.

Ontwerp van valbeveiligingssystemen

Kan INNOTECH mij ondersteunen bij het ontwerp van mijn valbeveiligingssysteem?

INNOTECH ondersteunt u graag bij het ontwerp van uw valbeveiligingssysteem. Richt uw vraag s.v.p. aan de voor uw regio verantwoordelijke buitendienstmedewerker resp. ontwerper. Afhankelijk van de soort, omvang en regio van het project, wordt u mogelijk naar een van onze partners doorverwezen.

Daarnaast hebben we met INNO|plan een hulpmiddel voor het ontwerp ontwikkeld waarmee u efficiënte oplossingen voor uw valbeveiligingssysteem eenvoudig zelf kunt ontwerpen.

Wat kost het ontwerp van mijn project?

Het ontwerp van de projecten is in principe kosteloos. In uitzonderlijke gevallen (bij omvangrijke projecten of in bijzondere situaties als gevolg van ontbrekende informatie) kunnen de kosten evenredig in rekening worden gebracht.

Welke informatie heeft u nodig om mijn project te ontwerpen?

Om het ontwerp snel en correct te kunnen realiseren, hebben we in elk geval de volgende informatie nodig: Het adres voor het project, de bouwtekeningen van de gebouwen en informatie over de ondergrond van de dakconstructie, het dakhelling en de opbouw van het dak.

Hoe lang duurt het ontwerp van een project?

Het ontwerp van een project neemt, afhankelijk van de beschikbaarheid van onze medewerkers, na ontvangst van de aanvraag ca, 3 tot 4 werkdagen in beslag.

Montage van de valbeveiligingen

Waar vind ik informatie met betrekking tot de montage van mijn valbeveiligingssysteem?

De relevante informatie vind u in de productbeschrijving of in het montageblad dat u bij het resp. product kunt downloaden. Het gewenste product is het snelst te vinden met behulp van de Productzoeker.

Wie mag valbeveiligingssystemen installeren?

De montage van valbeveiligingssystemen mag uitsluitend worden uitgevoerd door vakkundig personeel. In de woordenlijst kunt u vinden hoe de benodigde vakkennis kan worden gewaarborgd.

Wat moet ik na installatie van het systeem in acht nemen?

Na de montage moet er altijd een correcte documentatie worden opgesteld. Verdere informatie hierover vindt u in de woordenlijst onder montagedocumentatie.

Waarom zou ik gebruikmaken van INNO|doc?

Door onze webapp INNO|doc te gebruiken, wordt de documentatie en inspectie aanzienlijk vereenvoudigd. Het proces wordt gedigitaliseerd en daardoor eenvoudiger, sneller en overzichtelijker. 

Wie kan de documentatie met behulp van INNO|doc uitvoeren?

Omdat het hierbij gaat on de montagedocumentatie, kunnen alleen de monteurs van het systeem de verplichte documentatie uitvoeren en vastleggen.

Wat moet er precies worden gefotografeerd voor de fotodocumentatie?

Het is vooral van belang dat niet alleen de verankeringspunten zelf worden gefotografeerd maar ook de bevestiging aan de ondergrond. Wanneer er meer dan één verankeringspunt voor markering wordt gefotografeerd, moeten de verankeringsvoorzieningen met een nummer worden gemarkeerd. Met behulp van deze nummering kan de verankeringsvoorziening in het inspectierapport eenvoudiger worden teruggevonden en in de schematische weergave van de installatie worden opgenomen.

Aan wie moet ik de documentatie van de montage beschikbaar stellen?

Na de installatie, moeten de gebruiker en de opdrachtgever een kopie van deze rapportage ontvangen. Deze documentatie moet worden bewaard en dient als uitgangspunt voor latere inspecties van de verankeringsvoorziening in het gebouw.

Kan ik INNO|doc ook gebruiken voor de controle van bestaande systemen?

Wanneer de documentatie oorspronkelijk met behulp van INNO|doc is uitgevoerd, is dat op elk moment mogelijk.

Levering

Hoe vindt de levering plaats?

Afhankelijk van de bestelde hoeveelheden, aantallen en afmetingen van de producten, wordt de levering uitgevoerd door een vervoerder of een pakketbezorging.

Wat is de levertijd?

De levertijd is afhankelijk van de regio resp. van het land. In het algemeen duurt de standaardverzending in Oostenrijk ca. 2 tot 3 werkdagen. Wanneer u levering op een bepaalde datum wilt, kunt u de gewenste datum bij de bestelling aangeven. 

Waar is de bestelling resp. wanneer komt de bestelling aan?

De exacte leverdatum van uw bestelling kunt u direct bij de administratie in de resp. vestiging opvragen.

Hoe werkt het retourneren?

Wanneer u zich bij het ontwerp van een project hebt verrekend of per ongeluk een verkeerd product heeft besteld, kunt u dit ongebruikt en correct verpakt terugsturen. Wij controleren de artikelen na ontvangst en verpakken alles opnieuw. Hiervoor brengen wij 20% van de waarde als kosten in rekening.

Mijn levering is tijdens transport beschadigd. Wat is de verdere procedure?

Wanneer u duidelijke beschadigingen vaststelt, kunt u de ontvangst van de goederen, afhankelijk van de schade, weigeren of de schade op de afleverbon noteren. Het zou goed zijn als de transportschade fotografisch gedocumenteerd kan worden. Met klachten kunt u direct contact opnemen met de verantwoordelijke buitendienstmedewerker of de administratie in de resp. vestiging.

Wettelijke bepalingen

Welke wettelijke voorschriften gelden met betrekking tot de documentatieplicht?

ÖNORM Z 1700

 

In deze ÖNORM is de inhoud van de overdrachtsinspectie bij vaste verankeringsvoorzieningen vastgelegd. Bij gebrek aan andere voorschriften, moeten de daarin opgenomen minimale veiligheidstechnische eisen als de stand van de techniek volgens. § 3 ASchG zu worden geïnterpreteerd.

De installateur van verankeringspunten moet aan de hand van een overdrachtsinspectie aantonen, dat de vooraf vastgelegde krachten conform ÖNORM EN 795 kunnen worden geabsorbeerd.

 

In het rapport van de overdrachtsinspectie moet minimaal de volgende informatie zijn opgenomen:
- Naam van de installateur
- Productnaam van de verankeringsvoorziening

- Datum van de inbouw van het verankeringspunt

- Identificatie van het verankeringspunt
- Het maximale toegestane aantal gedragen personen

- beschrijving van de ondergrond-/draagconstructie en het
toegepaste ankersysteem
- informatie met betrekking tot regelmatige inspectie

met inachtneming van de omgevingsinvloeden.

 

Wanneer deze documentatie ontbreekt, moeten de ontbrekende gegevens tijdens de eerste inspectie worden vastgesteld.

Horizontale verankeringsvoorzieningen moeten conform de informatie van de fabrikant worden onderworpen aan een overdrachtsinspectie. Deze overdrachtsinspectie moet worden gedocumenteerd.

EN 795:2012 A.2.3

 

Verklaringen van de verantwoordelijke monteur moeten door hem zijn ondertekend en minimaal de informatie bevatten dat de verankeringsvoorziening: 

- volgens de montage-instructies van de fabrikant is gemonteerd
- volgens plan is uitgevoerd
- op de vooraf bepaalde ondergrond is gemonteerd
- zoals vooraf bepaald is bevestigd (bv. aantal schroeven, materialen, positie)
- volgens opgave van de fabrikant in productie is genomen
- met fotografische informatie/documentatie is geleverd, in het bijzonder wanneer bevestigingen (bv.
schreven) en de daar onderliggende ondergrond na afronden van de montage niet meer zichtbaar zijn.

Moet ik gecertificeerd zijn om INNOTECH systemen te monteren?

Certificering is alleen vereist voor de montage van onze All-in-one (AIO) systemen. Wij bieden hiervoor een 2-daagse training met certificering aan in het kader van ons INNO|school programma. Verdere informatie vindt u op INNO|school.

Moet ik mijn medewerkers onderrichten in het gebruik van de persoonlijke veiligheidsuitrusting tegen vallen (PVU)?

De plicht tot scholing en informatie is vastgelegd in de wetgeving op het gebied van arbeidsveiligheid.

§ 7. (1) Werkgevers moeten werknemers die gebruik moeten maken van persoonlijke beschermingsmiddelen, vóór het eerste gebruik en daarna, voor zover in de tweede paragraaf niets anders is vastgelegd, volgens §§ 12 en 14 ASchG minimaal eenmaal per jaar aantoonbaar onderrichten over het gebruik van de persoonlijke veiligheidsuitrusting. Dit dient plaats te vinden in de vorm van scholingen en voor zover nodig praktische oefeningen wanneer dit in de tweede paragraaf of volgens § 5 lid 4 bij de beoordeling is vastgelegd.

Verdere informatie vindt u hier.

Welke risico's nemen bedrijven waar de medewerkers werkzaamheden uitvoeren met een persoonlijke veiligheidsuitrusting tegen vallen zonder in het gebruik hiervan te zijn onderwezen?

  • Door onjuist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, kan er ernstig letsel bij de gebruiker ontstaan.
  • Na een ongeval kan een strafprocedure tegen de werkgever of derden worden gestart op grond van ernstige nalatigheid waardoor lichamelijk letsel is ontstaan.
  • Bij inspectie van de werkomgeving door de ARBO of een ander inspectiedienst kunnen, afhankelijk van de aangetroffen situatie, de werkzaamheden worden beëindigd, kan het bedrijf worden berispt of kunnen er verdere maatregelen worden genomen.
  • Na een ongeval bestaat de mogelijkheid dat een slachtoffer of zijn naasten, de werkgever voor de schade of het letsel verantwoordelijk stelt.

Productveiligheid en controles

In welke intervallen moeten de valbeveiligingssystemen worden gecontroleerd?

De veiligheid van de gebruiker hangt af van de werking en houdbaarheid van de uitrusting. INNOTECH systemen moeten ten minste eenmaal per jaar worden gecontroleerd door een vakkundige persoon die op de hoogte is van de werking. De jaarlijkse inspectie is vereist om gebreken als gevolg van weersinvloeden, veranderingen in de bouwmassa, slijtage, materiaalmoeheid en onjuist gebruik te kunnen vaststellen en voor zover mogelijk te herstellen. De inspectie door een vakkundige persoon moet in een inspectierapport worden vastgelegd en bij de handleiding worden bewaard.

Wie voert de inspectie van de valbeveiligingssystemen uit?

De systemen moeten door een vakkundige expert (§ 2 lid 2 BauV) worden gecontroleerd. Vakkundig in de zin van deze verordening zijn personen die beschikken over de vereiste vakkennis en beroepservaring en in staat zijn om een zorgvuldige en objectieve inspectie van de overgedragen werkzaamheden uit te voeren. Als vakkundige personen in de zin van deze verordening worden vakkundige organen van bondsinstanties of provinciaal bestuur beschouwd naast door de overheid geautoriseerde instanties, technisch specialisten of marktpartijen binnen hun resp. bevoegdheidskader. Ook medewerkers van het bedrijf kunnen als vakkundige worden ingezet.

Wat houdt de documentatieplicht in?

Tijdens de montage en onderhoudswerkzaamheden van valbeveiligingssystemen geldt in principe een documentatieplicht. Deze documentatie is met name voor regelmatige inspectie van verankeringspunten en systeemsteunen van valbeveiligingssystemen van groot belang. Ten eerste is een volledige documentatie van de montage vereist, compleet met gedetailleerde foto's aan de hand waarvan de expert de inspectie zonder problemen en ongehinderd kan uitvoeren. De documentatie moet in elk geval worden uitgevoerd omdat de verankering van de verankeringspunten of systeemsteunen achteraf vaak niet meer zichtbaar is. Daarom vormt de fotografische documentatie een vast onderdeel van de documentatie. Wanneer er onvoldoende informatie over de montage beschikbaar is, moeten er mogelijk gecompliceerde extractietests worden uitgevoerd en moet in sommige gevallen ook de dakbedekking worden geopend. Door een naadloze documentatie kunnen dergelijke ingrepen worden voorkomen. De documentatie dient ook om de correcte uitvoering van de werkzaamheden tegenover de opdrachtgever aan te tonen. Verdere informatie over de uitvoering van de documentatie vindt u in de woordenlijst.

Moeten persoonlijke veiligheidsuitrustingen (PVU) en valstopapparaten ook regelmatige worden gecontroleerd?

Voor het onderhoud aan de persoonlijke beschermingsmiddelen, valstopapparaten, klimbeveiliging, permanenten verankeringsvoorzieningen en reddingsapparatuur moeten de voorschriften van de resp. fabrikant in acht worden genomen.

Wanneer moet een valbeveiligingssysteem worden geblokkeerd?

Wanneer een val in het systeem heft plaatsgevonden, wanneer er geen documentatie aanwezig is of wanneer bij een inspectie gebreken zijn vastgesteld, moet verder gebruik van het systeem worden uitgesloten.

INNO|school - ons veelzijdige scholingsprogramma

Wat kunt u bij INNO|school leren?

Wij hebben onze scholingsprogramma's voor u geoptimaliseerd en uitgebreid waarbij onze veelzijdige scholingen in hoofdzaak zijn geconcentreerd op de onderwerpen valbeveiliging en arbeidsveiligheid. Naast onze Vaktechnische opleiding bieden wij ook scholingen op het gebied vanBliksembeveiliging, Rescue Training en PVU trainingen. Verdere informatie vindt u op INNO|school.

Mag ik met mijn INNO|school certificaat ook producten van de concurrentie monteren en controleren?

Wij kunnen helaas geen garantie geven voor de producten van onze concurrenten. Het certificaat is daarom alleen geldig voor INNOTECH producten.

Kan ik met het INNO|school certificaat ook bestaande verankeringspunten en -systemen controleren?

De controle van bestaande INNOTECH producten en systemen is met uw certificaat zonder probleem mogelijk.

Wat is het verschil tussen INNO|school en INNO|training?

INNO|training vindt in tegenstelling tot INNO|school op locatie van de klant plaats. De deelnemers ontvangen dan een certificaat met een geldigheidsduur van 18 maanden. Daarna moeten de ontbrekende modules in het kader van INNO|school worden ingehaald. Verdere informatie vindt u bij INNO|training resp. INNO|school.

Ik heb al enige tijd geleden een scholing bij INNOTECH gevolgd. Wanneer moet deze worden herhaald?

Om te voldoen aan onze hoge kwaliteitseisen te voldoen, hebben onze certificaten een geldigheidsduur van 3 jaar. Om daarna verder INNOTECH systemen te mogen monteren, moet er een opfriscursus aan de INNO|school worden gevolgd.

Moet ik voor de scholing werkkleding meebrengen?

Er is geen werkkleding resp. werkschoenen benodigd maar wel eventueel weerbestendige kleding voor een rondleiding op ons dak.

Hoe vindt de hotelreservering plaats? Moet ik in het door u opgegeven hotel overnachten?

Wij hebben het aanbod voor onze scholingsdeelnemers flexibeler opgezet zodat we de kosten voor u kunnen beperken.
U kunt voor uw verblijf eenvoudig een zelfgekozen hotel reserveren of een kamer reserveren in een van onze partnerhotels. Bij de bevestiging van uw aanmelding, krijgt u in de onderstaande hotels een exclusieve INNO|school korting:

 

Grünbergwirt, 4810 Gmunden
Tel: +43 7612 87485
E-mail: hotel@gruenberg.at

Altmünsterhof, 4813 Altmünster
Tel: +43 7612 77700
E-mail: hotel@altmuensterhof.at

PVU/PBM - veel gestelde vragen

Wie moeten er een PVU/PBM scholing volgen of is het voldoende wanneer er één persoon binnen het bedrijf deze heeft gevolgd.

PSA-V § 7.

Werkgevers moeten werknemers die gebruik moeten maken van persoonlijke beschermingsmiddelen, vóór het eerste gebruik en daarna, voor zover in de tweede paragraaf niets anders is vastgelegd, volgens §§ 12 en 14 ASchG (wetgeving arbeidsveiligheid) minimaal eenmaal per jaar aantoonbaar onderrichten over het gebruik van de persoonlijke veiligheidsuitrusting. Dit dient plaats te vinden in de vorm van scholingen en voor zover nodig praktische oefeningen wanneer dit in de tweede paragraaf of volgens § 5 lid 4 bij de beoordeling is vastgelegd.

 

Is deze scholing ook internationaal erkend (onze medewerkers werken ook in het buitenland)?

Ja, behalve wanneer er intern verdere scholing wordt vereist.

Hoelang is deze scholing geldig resp. wanneer moet er een opfriscursus worden gevolgd (evt. kosten voor de opfriscursus)?

Eenmaal per jaar (zie PSA-V §7)

Harnasgordels met verbindingsmiddelen moeten elk jaar worden gecontroleerd. Wat zijn de kosten hiervoor (inspectie voor één set harnasgordel met verbindingsmiddelen)?

De inspectie van de PVU (persoonlijke veiligheidsuitrusting tegen vallen) wordt uitgevoerd door een hiervoor ter zake kundig persoon. De kosten voor deze inspectie zijn afhankelijk van de onderdelen van de uitrusting en kunnen op basis van een offerte worden vastgesteld.

Wie kan deze inspectie van een harnasgordel met verbindingsmiddelen uitvoeren, resp. is dit ook intern mogelijk? Zo ja, welke scholing is hiervoor vereist?

Voor een PVU/PBM-inspectie kunnen interne medewerkers worden opgeleid. De bijbehorende cursus hiervoor is PSAgA FK (vakkennis PVU/PBM). Voor de inspectie van bv. valstopapparaten is in de regel bovendien een scholing bij de resp. fabrikant vereist.

Zijn deze eisen voor Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland hetzelfde?

Ja, behalve wanneer er intern verdere scholing wordt vereist.