27.03.2023 | Algemene vaktermen

Beveiligingsconcept

Alleen met een professioneel en naadloos beveiligingsconcept kunnen onveilige situaties op de werkplek worden voorkomen en dit is precies de wettelijk voorgeschreven verplichting van de werkgever. Wie hierbij vertrouwt op een professionele planningsservice, staat op het gebied van valbeveiliging ook juridisch aan de veilige kant. Dit bespaart uiteindelijke tijd, zenuwen en geld – en redt ook nog eens levens!

5 Beoordelingen

Alle werkzaamheden kunnen alleen veilig worden uitgevoerd wanneer vooraf wordt bepaald waar de gevarenzones liggen en hoe een valbeveiliging gerealiseerd kan worden.

Een bureau waarop een veiligheidsconcept wordt gecreëerd.

Speel het veilig, met het juiste beveiligingsconcept

Gebouwen met een glazen gevel die permanent gereinigd moet worden, fotovoltaïsche installaties op daken of industriële omgevingen met grote installaties hebben een ding gemeen: het gaat om werkplekken met een verhoogd potentieel voor gevaarlijke situaties, met name voor wat betreft vallen. Hiervoor gelden speciale regels ter bescherming van de medewerkers die hier hun beroep uitoefenen.

 

Zie hiervoor ook:

 

De werkgever is er verantwoordelijk voor om alle risico's vast te stellen resp. te beoordelen om vervolgens de juiste veiligheidsmaatregelen te kunnen nemen. Hiervoor is een professioneel en naadloos beveiligingsconcept nodig om ernstige ongevallen te voorkomen.

 

De inspanning loont zich in elk geval want in de regel is een ongeval of een val tijdens de arbeid het ernstigste en voor de betrokken onderneming het kostbaarste scenario. Onder andere omdat er dan niet alleen langdurige uitval moet worden gecompenseerd.

 

Na een ongeval moet de werkgever rekening houden met hoge straffen wanneer wordt vastgesteld dat de veiligheidsoplossing op de locatie niet voldoende was of wanneer er zelfs sprake is van nalatigheid. Zie hiervoor ook ons blogartikel "Waarom valbeveiliging altijd goedkoper is dan een val".

Achter de werkplek van Felbermayr zit een veiligheidsconcept.
Een bureau waarop een veiligheidsconcept wordt gecreëerd.

Stap voor stap naar een professioneel beveiligingsconcept

Pas na het opstellen van een degelijke gevarenanalyse is het mogelijk om de optimale valbeveiliging voor het onderhavige project te definiëren. Bij het opstellen van een eventueel beveiligingsconcept moeten in principe de volgende parameters in acht worden genomen.

 

De belangrijkste punten in één oogopslag:
 

  • de valbeveiligingen moeten op de laatste technische stand zijn en voldoen aan alle normen.
  • de oplossing absoluut bovendien gebruikersvriendelijk en eenvoudig te bedienen zijn.
  • de plaatselijke situatie moet in het beveiligingsconcept worden opgenomen:
    • hellingen en hoogte van daken.
    • de toestand van het gebouw resp. de gevel.
    • toe- en overgangen.
  • frequentie van betreding van het gevarenzones...

 

Een integraal beveiligingsconcept neemt al deze punten mee en zorgt al onderweg naar een gevarenzone voor een veilige weg. D.w.z. dat er bij de planning en de opstelling van een dergelijk concept in elk geval ook alle toegangen en opgangen naar het dak of de gevel in acht worden genomen.

Zo moeten bijvoorbeeld de eerste verankeringspunten zodanig worden aangebracht, dat de werknemers veilig op de werkplek kunnen komen. Dit omvat ook alle looppaden, ladders en elke andere soort opgang.

 

Na de analyse van de bestaande situatie volgt de keuze van de optimaal geschikte valbeveiliging.

Afhankelijk van de bestaande situatie kan worden gekozen voor een individuele beveiliging  in combinatie met een persoonlijke veiligheidsuitrusting (PVU) of een collectieve beveiliging .

 

Bovendien moet de volledige documentatie van de montage van alle componenten van de veiligheidsoplossing en een duurzame archivering van alle plannen deel uitmaken van het beveiligingsconcept. Hetzelfde moet vanzelfsprekend ook gebeuren met het proces voor redding en berging met eigen middelen in een noodgeval.

Eventueel moet er ook een veiligheidsexpert bij het proces worden betrokken. Dit geldt vooral in een industriële omgeving. Verdere informatie vindt u in de Wetgevng arbeidsveiligheid.

INNO Tip

Ga bij het opstellen van uw beveiligingsconcept te werk volgens het STOP-principe. Hiermee staat u ook wat betreft de juiste volgorde van alle veiligheidsmaatregelen aan de veilige kant.

Speciale uitdagingen

Elke werkplek kent op het gebied van veiligheid eigen specifieke uitdagingen. Daarom moeten altijd alle relevante parameters worden geanalyseerd. Alle werkzaamheden kunnen alleen veilig worden uitgevoerd wanneer vooraf wordt bepaald waar de gevarenzones liggen en hoe een valbeveiliging gerealiseerd kan worden.

Waar en hoe de verankeringsvoorzieningen of andere veiligheidsoplossingen worden geplaatst, hangt van de situatie af. Het is daarom des te belangrijker om een expert voor valbeveiliging te raadplegen.

Ook weersomstandigheden zoals sneeuw, regen, ijs of wind moeten in een integrale planning worden opgenomen. Met name op daken moet ook de stabiliteit van de ondergrond worden vastgesteld. Alleen op die manier kan gewaarborgd worden, dat de valbeveiliging werkelijk in staat is om naast de belasting van de ondergrond ook de belasting door een vallende persoon te dragen. Hiervoor moet mogelijk een bouwkundige worden geraadpleegd.

 

Kosteloos gesprek met een expert
Heeft u vragen over onze valbeveiligingen of over de juiste planning? Neem dan kosteloos contact op met onze adviseur.
Stefan Biesl
Hoofd planning en projectmanagement
https://meetings.hubspot.com/stefan-biesl?embed=true
Book a meeting
Contactformulier
Stefan Biesl
Hoofd planning en projectmanagement
Vragen over montage en onderhoud
Onze planners staan klaar om uw vragen te beantwoorden over normen, wetgeving, producten, planning, montage en documentatie.
Gerhard Pelech
Hoofd montage
+43 7619 22122 135
Contactformulier
Gerhard Pelech
Hoofd montage
Offerte, bestelling & lopende projecten
Wilt u een offerte aanvragen, wilt u direct bestellen of wilt u informatie over een lopend project? Wij staan voor u klaar.
Lea Grebe
Vertriebsinnendienst
+43 7619 22122 146
Kontaktformular
Lea Grebe
Vertriebsinnendienst
Algemene vraag
Voor alle andere vragen kunt u gebruik maken van ons contactformulier maar u kunt ook direct telefonisch contact opnemen.
Servicecenter
Wij koppelen u aan de juiste werknemer
+43 7619 22122 0
Contactformulier
Servicecenter
Wij koppelen u aan de juiste werknemer