03.08.2023 | Juridische grondslagen

BauV – De verordening ter bescherming van bouwvakkers in Oostenrijk

De verordening ter bescherming van bouwvakkers - of kortweg BauV - is in Oostenrijk de wettelijke basis voor het gebruik van valbeveiligingen op bouwplaatsen. De verordening is onderverdeeld in zes hoofdstukken waarin de eisen en maatregelen voor een veilige werkomgeving zijn vastgelegd. Met name in het algemene deel wordt ingegaan op het gebruik van persoonlijke veiligheidsuitrustingen, leuningen/relingen en andere valbeveiligingen.

1 Beoordelingen

Specialistische series:

Op elke bouwplaats en hoe kort de bouwactiviteiten ook mogen duren: bouwvakkers moeten hun werk veilig kunnen uitvoeren. Bescherming tegen vallen behoort daarbij.

Twee bouwvakkers die de BauV bespreken.

De zes hoofdstukken van de BauV gaan over algemene en specifieke eisen en maatregelen, inspectie en onderhoud, uitvoering van werknemersbescherming, het nakomen van wettelijke verplichtingen en overheidsmaatregelen en bevat ten slotte de slot- en overgangsbepalingen.

Een aannemer is wettelijk verplicht om op een bouwplaats te zorgen voor de veiligheid van de werknemers en moet daarom op de hoogte zijn van de inhoud van de BauV. Dit artikel gaat in het bijzonder in op de inhoud met betrekking tot het beveiligen van personen tegen vallen.

 

Persoonlijke veiligheidsuitrusting als algemene eis en maatregel op de bouwplaats

Bij de algemene eisen en maatregelen worden onderwerpen behandeld zoals toezicht, controle en rapportage van bouwwerkzaamheden, persoonlijke veiligheidsuitrusting en eerste hulp op de bouwplaats. Met betrekking tot valbeveiliging is persoonlijke veiligheidsuitrusting als individuele beschermingsmaatregel een relevant punt.

Voor veilig werken op de bouwplaats is het noodzakelijk dat de daar werkende personen zowel mentaal als lichamelijk "geschikt" zijn. Dit betekent ook dat ze beschikken over de nodige kennis met betrekking tot de omgang met persoonlijke veiligheidsuitrustingen. Deze kennis kan worden opgedaan in vaktrainingen.

 

Persoonlijke veiligheidsuitrusting PVU

Veilige verbinding tussen mens en beveiligingssysteem. Individueel voor het toepassingsgebied geoptimaliseerde gordels, accessoires en verbindingsmiddelen.

Veilige verbinding tussen mens en beveiligingssysteem

Afhankelijk van het toepassingsgebied en de situatie, biedt de PVU een optimaal comfort door de beste kwaliteit.

PVU-STRING

PERSOONLIJKE VEILIGHEIDSUITRUSTING PVU

Intuïtieve bediening, optimaal comfort, hoogste kwaliteit: Dit zijn slechts enkele van de eigenschapen die onze gordelsystemen tegen vallen onderscheiden. Het gordelsysteem PVU-STRING is leverbaar in de uitvoeringen Basic, Comfort en Pro. Alle ...

PVU-VERBINDINGSMIDDELEN

PERSOONLIJKE VEILIGHEIDSUITRUSTING PVU

PVU-VERBINDINGSMIDDELEN vormen de veiligste verbindingen met de INNOTECH verankeringspunten. Er zijn verschillende variaties die qua bediening en belasting voldoen een de resp. eisen.

INNO Goed om te weten:

Mijnbouwactiviteiten, die worden uitgevoerd bij het zoeken, winnen en verwerken van mineralen, worden onderscheiden van bouwwerkzaamheden op bouwplaatsen. Als er echter op een mijnbouwlocatie bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd, is de BauV wel van toepassing!

Bescherming van werkplekken en verkeerswegen met afdekkingen en omheiningen

Net zoals in de Duitse regelgeving voor bescherming tegen vallen - de ASR A2.1, is het beveiligen van werkplekken EN verkeerswegen ook een onderwerp in de Oostenrijkse verordening BauV. Vooral het laatste wordt vaak vergeten, omdat men daar slechts korte tijd verblijft waardoor een soort schijnveiligheid ontstaat.

Er bestaat echter ook een valgevaar in omgevingen die alleen worden gepasseerd om bij de eigenlijke werkplek te komen. Voor de bescherming van werkplekken en verkeerswegen schrijft de BauV ook valbeveiligingen, afzettingen en veiligheidsvoorzieningen voor.

  • De BauV beschouwt "Afdekkingen van openingen en verdiepingen" die sterk en onverschuifbaar zijn, als geschikte valbeveiliging.
  • Leuningen/relingen - of in vakjargon "omheiningen" - bij verschillende valranden worden ook beschouwd als maatregelen die binnen de BauV als valbeveiligingen worden gedefinieerd.

 

Lichtkoepelbeveiliging LIGHT

Met de lichtkoepelbeveiliging LIGHT biedt Innotech een eenvoudige en efficiënte oplossing waarbij de lichtinval niet wordt aangetast.

De beveiliging voor lichtkoepels en lichtstraten

Om in ruimten onder platte daken voldoende lichtinval mogelijk te maken, zijn daar lichtkoepels resp. lichtstraten in de bouw opgenomen. Bij het betreden van deze daken bestaat er bij deze constructies gevaar voor doorvallen.

Veiligheidsreling BARRIER

De veiligheidsreling BARRIER lost deze problemen als collectieve beveiliging op door het gevaar dat er van een valrand uitgaat te elimineren.

Optimale bescherming met het variabele railingsysteem

Bij het betreden van verhoogde delen vormen valranden (zoals bv.: dakranden, werkplatforms etc.) een gevarenzone. Een mogelijkheid om deze gevarenzones al tijdens de bouw en ook bij latere onderhouds- en reparatiewerkzaamheden te beveiligen is het aanbrengen van een veiligheidsreling.

Omheiningen als alternatieve oplossing voor bescherming tegen vallen

De Oostenrijkse verordening voorziet in een speciale oplossing voor valbescherming op balkons en loggia's: in plaats van valbeveiligingen kunnen zogenaamde omheiningen worden geplaatst. Omheiningen kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Houten borstweringen
  • Metalen buizen
  • Gespannen touwen
  • Kettingen

Omheiningen kunnen ook op een afstand van 2 meter van de valrand worden geplaatst. Het "gebied tussen omheining en valrand“ mag echter alleen worden betreden "indien dit in verband met de uit te voeren werkzaamheden noodzakelijk is. In dit geval moeten de werknemers tegen vallen worden beveiligd door een geschikte persoonlijke veiligheidsuitrusting."

 

Bij omheiningen is gebruik van een persoonlijke veiligheidsuitrusting vereist.

Zoals hier misschien al duidelijk is, zijn omheiningen in tegenstelling tot vaste valbeveiligingen eigenlijk meer een alternatieve oplossing. Omdat het dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting (PVU) wettelijk verplicht is bij het betreden van het gebied waar valgevaar bestaat - en onafhankelijk daarvan meestal veiliger - kan het monteren van omheiningen soms meer moeite kosten dan het installeren van een betrouwbare valbeveiliging. (afgezien daarvan is een omheining "alleen toegestaan op oppervlakken met een helling tot 20°").

 

Wanneer een valbeveiliging of omheining niet uitvoerbaar is

In bepaalde situaties kunnen de omstandigheden op de bouwplaats zo gecompliceerd zijn dat het niet mogelijk is om een valbeveiliging of een omheining te installeren. In dergelijke situaties moeten volgens de BauV zogenaamde veiligheidsvoorzieningen worden aangebracht.

Deze veiligheidsvoorzieningen omvatten onder andere de algemeen bekende vangnetten, die veelvuldig worden gebruikt bij werkzaamheden op daken en zichtbaar zijn voor het publiek. De toegestane maatregelen als veiligheidsvoorziening volgens de Oostenrijkse BauV zijn dus:

  • Valsteigers
  • Opvangnetten
  • Opvangvoorzieningen op het dak
  • Afschermingen op het dak

 

INNO Goed om te weten:

Veiligheidslijnen en -gordels vallen niet onder de definitie van een veiligheidsvoorziening. In deze context kan het Wiki-artikel Valstop- en opvangsysteem ook interessant zijn.

De plichten van de werkgever volgens de BauV

De werkgever, d.w.z. in de meeste gevallen de aannemer op de bouwplaats, is ervoor verantwoordelijk dat alle voorschriften en maatregelen in de BauV in acht worden genomen. Afhankelijk van het soort en de locatie van de bouwplaats, zijn verschillende richtlijnen en bepalingen van toepassing, die in detail in de BauV na te lezen zijn.

Bij de Oostenrijkse Arbeidsinspectie vindt u de geannoteerde versie van de BauV. Deze is voorzien van een overzichtelijke en interactieve inhoudsopgave, waarmee u met één klik naar de gewenste inhoud kunt gaan. Commentaren zorgen voor verdere verheldering van de details.

 

INNO Goed om te weten:

Ook de medewerkers zijn verplicht om de geldende instructies en gegeven aanwijzingen bij de uitvoering van de werkzaamheden in acht te nemen. Het gaat tenslotte om de bescherming van eigen lijf en leden.

Kosteloos gesprek met een expert
Heeft u vragen over onze valbeveiligingen of over de juiste planning? Neem dan kosteloos contact op met onze adviseur.
Stefan Biesl
Hoofd planning en projectmanagement
https://meetings.hubspot.com/stefan-biesl?embed=true
Book a meeting
Contactformulier
Stefan Biesl
Hoofd planning en projectmanagement
Vragen over montage en onderhoud
Onze planners staan klaar om uw vragen te beantwoorden over normen, wetgeving, producten, planning, montage en documentatie.
Gerhard Pelech
Hoofd montage
+43 7619 22122 135
Contactformulier
Gerhard Pelech
Hoofd montage
Offerte, bestelling & lopende projecten
Wilt u een offerte aanvragen, wilt u direct bestellen of wilt u informatie over een lopend project? Wij staan voor u klaar.
Lea Grebe
Vertriebsinnendienst
+43 7619 22122 146
Kontaktformular
Lea Grebe
Vertriebsinnendienst
Algemene vraag
Voor alle andere vragen kunt u gebruik maken van ons contactformulier maar u kunt ook direct telefonisch contact opnemen.
Servicecenter
Wij koppelen u aan de juiste werknemer
+43 7619 22122 0
Contactformulier
Servicecenter
Wij koppelen u aan de juiste werknemer