22.03.2023 | Algemene vaktermen

Bevestigingssysteem en valstopsysteem - Wat is het verschil?

Een bevestigingssysteem beveiligt de gebruiker tegen een val doordat het systeem niet toestaat dat de gebruiker een omgeving betreedt waar gevaar voor vallen bestaat. Een valstopsysteem vangt de gebruiker op wanneer hij of zij daadwerkelijk valt.

12 Beoordelingen

De gebruiker moet beschikken over de bijbehorende vakkennis voor de correcte instelling van de lengte van het bevestigingsmiddel en het algemene gebruik van een PVU.

Twee geschoolde arbeiders op een hellend dak met een INNOTECH beveiligings- en valbeveiligingssysteem

Beide systemen maken deel uit van een valbeveiliging die bij werken op gevaarlijke hoogte (daken, bouwplaatsen, industrie etc.) wettelijk is voorgeschreven en waarbij gebruik van een persoonlijke veiligheidsuitrusting (PVU) verplicht is.

Lees verder voor meer details over bevestigings- en valstopsystemen. Aan de hand van de uitleg van de onderdelen van beide systemen en een aantal heldere praktische voorbeelden, zal het verschil tussen beide systemen duidelijker worden. 

Wat is een bevestigingssysteem?

Zoals de naam al aangeeft, wordt de gebruiker aan een bevestigingssysteem bevestigd.  Bij een valbeveiliging betekent dit, dat de gevarenzone waar een val mogelijk is, niet kan worden bereikt. De valrand - bijvoorbeeld de rand van een dak - kan dus niet worden overschreden. Hierdoor wordt het risico van vallen verminderd.

Een bevestigingssysteem voorkomt dus dat een persoon valt door de gebruiker op een bepaalde plaats resp. afstand tegen te houden. De beveiligde persoon draagt hiervoor een positioneringsgordel in de vorm van een persoonlijke veiligheidsuitrusting (PVU) die met behulp van een geschikt bevestigingsmiddel aan een zogenaamde verankeringsvoorziening wordt bevestigd.

Afbeelding met etiket van een bevestigingssysteem met persoonlijke beschermingsmiddelen

1. Verankeringsvoorziening
2. Bevestigingsmiddel
3. Positioneringsgordel
Man aan valrand met beveiligingssysteem

Onderdelen van een bevestigingssysteem

Een bevestigingssysteem voor valbeveiliging bestaat uit:

 1. Verankeringsvoorziening
 2. Bevestigingsmiddel
 3. Positioneringsgordel

Een verankeringsvoorziening is bijvoorbeeld een dakbeveiligingshaak op een schuin dak of een kabelbeveiligingssysteem op een plat dak. Daaraan wordt dan het bevestigingsmiddel - bestaande uit een kabel met een bevestiging inclusief een karabijnhaak - aan één van de uiteinden bevestigd. Het andere uiteinde wordt aan de positioneringsgordel (= persoonlijke veiligheidsuitrusting) direct aan de gebruiker bevestigd. 

Kabelsysteem AIO

Ons krachtige kabelsysteem AIO biedt een betrouwbare en veelzijdig toepasbare oplossing. Dit systeem zorgt voor een permanente beveiliging langs gebieden waar gevaar voor vallen bestaat.

Het krachtige en veelzijdige kabelsysteem

Op een vlak of steil dak, in een industriële omgeving, in de energie-industrie, bij masten of andere toepassingsgebieden speelt de beveiliging tegen vallen speelt altijd een rol.

PVU-VERBINDINGSMIDDELEN

PERSOONLIJKE VEILIGHEIDSUITRUSTING PVU

PVU-VERBINDINGSMIDDELEN vormen de veiligste verbindingen met de INNOTECH verankeringspunten. Er zijn verschillende variaties die qua bediening en belasting voldoen een de resp. eisen.

Persoonlijke veiligheidsuitrusting PVU

Veilige verbinding tussen mens en beveiligingssysteem. Individueel voor het toepassingsgebied geoptimaliseerde gordels, accessoires en verbindingsmiddelen.

Veilige verbinding tussen mens en beveiligingssysteem

Afhankelijk van het toepassingsgebied en de situatie, biedt de PVU een optimaal comfort door de beste kwaliteit.

Op de juiste manier toegepast, wordt de bewegingsradius van de gebruiker door een bevestigingssysteem zodanig beperkt dat de gebieden waar gevaar voor vallen bestaat niet eens bereikt kunnen worden. Een vaste lengte of een maximaal instelbare lengte van het bevestigingsmiddel wordt aangeraden. Op deze manier wordt de gebruiker door het systeem veilig tegengehouden.

INNO Tip - goed om te weten:

In dit verband wordt dan volgens de “planningsprincipes " gesproken van verankeringsvoorzieningen op daken ” (Duitsland:DGUV, Oostenrik: AUVA en Zwitserland SUVA) en van de “oranje zone” en de  “rode zone”. 

Bewegingsradius en oranje zone - de grens tussen bevestigingssysteem en valstopsysteem

Wanneer het bevestigingsmiddel bij een bevestigingssysteem aan een vaste verankeringsvoorziening wordt bevestigd, ontstaat daardoor een cirkelvormig werkgebied. Dit gebied wordt de oranje zone genoemd en vormt de bewegingsradius met bevestigingssysteem.

De lengte van het bevestigingsmiddel wordt zodanig ingesteld dat de valrand (bv. een dakrand) niet kan worden overschreden waardoor een val wordt voorkomen. Wanneer betreden van de rode zone noodzakelijk is, moet daarvoor een valstopsysteem worden ingezet.

 

Belangrijk: De rode zone moet in verband met het gevaar voor vallen zo klein mogelijk worden gehouden.

Bij een bevestigingssysteem dat bestaat uit meerdere verankeringspunten is losmaken en weer bevestigen ("omhangen") van het bevestigingsmiddel noodzakelijk. In theorie resp. volgens de wet is dat in orde, in de praktijk is het echter niet erg comfortabel voor de gebruiker.

In plaats daarvan wordt voor een bevestigingssysteem, het aanbrengen van een verankeringsvoorziening in de vorm van een kabelsysteem of een railsysteem aangeraden. In de overrijdbare uitvoering is omhangen niet meer nodig. Dit is comfortabeler en breidt de oranje zone en daarmee de bewegingsradius van een bevestigingssysteem uit. 

Bij verkeerd gebruik kan het in het ergste geval tot een val komen.

De gebruiker moet beschikken over de bijbehorende vakkennis voor de correcte instelling van de lengte van het bevestigingsmiddel en het algemene gebruik van een PVU. Bij verkeerd gebruik kan het in het ergste geval tot een val komen. De benodigde kennis kan de gebruiker opdoen in een bijbehorende vakscholing.

Toepassingsvoorbeelden PVU Bevestigingssysteem voor een plat dak

Ook op platte daken bestaat een hoog risico voor vallen omdat het vlakke oppervlak een veilige indruk maakt, een geval van schijnveiligheid. Wanneer er geen collectieve bescherming is, bijvoorbeeld een reling, moet de valbeveiliging minimaal worden uitgevoerd in de vorm van een bevestigingssysteem met persoonlijke veiligheidsuitrusting (PVU). 

Met name door het gebruik van een plat dak als locatie voor stroomvoorziening met behulp van zonnepanelen heeft deze toepassing door frequenter begaan van het dakoppervlak aan betekenis gewonnen. Niet alleen bij de montage maar ook bij het latere onderhoud is het noodzakelijk om de daar werkzame medewerkers te beveiligen tegen vallen.

 

Kabelsysteem voor het bevestigingssysteem op een plat dak

Bij dit licht hellende platte dak is vóór de montage van de zonnepanelen een kabelbeveiligingssysteem gemonteerd zonder het dak te doordringen. In plaats van meerdere verankeringspunten wordt hier als bevestigingssysteem gebruik gemaakt van een vast kabelsysteem.

De monteurs stellen de juiste lengte van het bevestigingsmiddel in om de correcte werking van het systeem te waarborgen.

Railsysteem voor het bevestigingssysteem op een plat dak

In plaats van een kabelsysteem, kan ook een railsysteem als verankeringsvoorziening bij een bevestigingssysteem op een plat dak worden toegepast. Met speciale glijankers kan de gebruiker zich met de PVU aan de rail bevestigen en is vervolgens door het bevestigingssysteem beveiligd tegen vallen.

INNO Tip

Op enkele onderconstructies voor zonnepanelen is het mogelijk om het geselecteerde railsysteem direct te bevestigen

Railsysteem als beveiligings- en valbeveiligingssysteem (Werkhof Vaduz)
Railsysteem als beveiligings- en valbeveiligingssysteem (Werkhof Vaduz)

Wat is een valstopsysteem?

In een valstopsysteem wordt een vallende persoon opgevangen. Bij een valbeveiliging is dat noodzakelijk, wanneer het bereik van een bevestigingssysteem overschreden moet worden (overgang van een oranje naar een rode zone, zie hierboven) of wanneer vanwege plaatselijke voorschriften geen gebruik kan worden gemaakt van een bevestigingssysteem. 

In tegenstelling tot een bevestigingssysteem voorkomt een valstopsysteem dus niet de val maar worden de gevolgen van een val beperkt. De benodigde uitrusting voor het valstopsysteem is hierbij vergelijkbaar met een bevestigingssysteem, een verankeringsvoorziening, een bevestigingsmiddel, een PVU en daarnaast een valstopapparaat en / of een valdemper waarmee de krachten die bij een val op het lichaam inwerken, beperkt kunnen worden.

   

  Illustratie van een valbeveiligingssysteem met PBM's en HSG op een plat dak

  1. Verankeringspunt
  2. Valstopapparaat
  3. Bevestigingsmiddel
  4. Opvanggordel / Persoonlijke veiligheidsuitrusting
  Man met valbeveiliging en hoogtebeveiliging HSG

  2 varianten van een valstopsysteem

  In tegenstelling tot een bevestigingssysteem zijn er bij een valstopsysteem meerdere varianten voor de opbouw. Het belangrijkste verschil is of er gebruik wordt gemaakt van een valstopapparaat of een valdemper. Hierdoor kunnen er in principe twee varianten worden gedefinieerd:

  • Verankeringspunt - Valstopapparaat - Bevestigingsmiddel - Opvanggordel / Persoonlijke veiligheidsuitrusting
  • Verankeringspunt - Bevestigingsmiddel - Valdemper - Opvanggordel / Persoonlijke veiligheidsuitrusting
  INNO Uit de praktijk:

  er zijn valbeveiligingen die als bevestigingssysteem en als valstopsysteem kunnen worden gebruikt. In dit verband moeten absoluut de minimale valhoogte en de uitvoeringen van het resp. systeem in acht worden genomen en moet de exacte lengte voor het bevestigingsmiddel worden ingesteld. Anders dreigt er levensgevaar zoals in de volgende paragraaf wordt beschreven.

  Afbeelding met etiket van een valbeveiligingssysteem met valbeveiliger.

  1. Verankeringspunt
  2. Bevestigingsmiddel
  3. Valdemper
  4. Opvanggordel / Persoonlijke veiligheidsuitrusting
  Man met valbeveiliging en valstopapparaat knielt bij een valrand op het platte dak.

  Potentiële gevaren bij valstopsystemen

  De volgende gevaren kunnen bij gebruik van een valstopsysteem levensbedreigend zijn en moeten worden vermeden:

  • Opslaan op de grond
  • Slingerbeweging
  • Opslaan in de omgeving
  • Falen van het bevestigingsmiddel door te hoge belasting (val over een rand)
  • De minimale valhoogte van het systeem en de val-/werkhoogte zijn niet te combineren

  Een nauwkeurige berekening van het valtraject met inachtneming van de minimale valhoogte van het gebruikte systeem en de valhoogte, de werklengte van de valdemper, mogelijke verschuiving van riemen en ogen, de doorbuiging van de kabel, de lichaamslengte en de controle van de rand- en kabelbescherming is noodzakelijk om levensgevaarlijke gevolgen van een val te voorkomen.

  Professionele valstopsystemen leveren de noodzakelijke gegevens voor de correcte berekening en toepassing.

  Twee geschoolde arbeiders op een hellend dak met een INNOTECH beveiligings- en valbeveiligingssysteem
  Twee geschoolde arbeiders op een hellend dak met een INNOTECH beveiligings- en valbeveiligingssysteem

  Voorbeeld valstopsysteem

  Bij de valbeveiliging van dit schuine dak wordt een valstopsysteem gebruikt dat bestaat uit de volgende componenten:

  • Kabelsysteem en dakhaak als verankeringsvoorzieningen
  • Bevestigingsmiddel
  • Valdemper
  • Persoonlijke veiligheidsuitrusting

  Dit systeem kan als bevestigingssysteem en als valstopsysteem worden ingezet. Bepalend daarvoor is de juiste instelling van de lengte van het bevestigingsmiddel door de gebruiker. Lees meer in ons referentie-artikel van het Volkshaus Zürich.

  Redding na een val

  Wanneer een persoon is gevallen, moet het slachtoffer uit deze positie worden bevrijd om lijf en leden te beschermen. Hiervoor zijn de juiste maatregelen nodig. Een reddingssysteem kan ook in een oplossing voor valbeveiliging zijn geïntegreerd.

  Kosteloos gesprek met een expert
  Heeft u vragen over onze valbeveiligingen of over de juiste planning? Neem dan kosteloos contact op met onze adviseur.
  Stefan Biesl
  Hoofd planning en projectmanagement
  https://meetings.hubspot.com/stefan-biesl?embed=true
  Book a meeting
  Contactformulier
  Stefan Biesl
  Hoofd planning en projectmanagement
  Vragen over montage en onderhoud
  Onze planners staan klaar om uw vragen te beantwoorden over normen, wetgeving, producten, planning, montage en documentatie.
  Gerhard Pelech
  Hoofd montage
  +43 7619 22122 135
  Contactformulier
  Gerhard Pelech
  Hoofd montage
  Offerte, bestelling & lopende projecten
  Wilt u een offerte aanvragen, wilt u direct bestellen of wilt u informatie over een lopend project? Wij staan voor u klaar.
  Lea Grebe
  Vertriebsinnendienst
  +43 7619 22122 146
  Kontaktformular
  Lea Grebe
  Vertriebsinnendienst
  Algemene vraag
  Voor alle andere vragen kunt u gebruik maken van ons contactformulier maar u kunt ook direct telefonisch contact opnemen.
  Servicecenter
  Wij koppelen u aan de juiste werknemer
  +43 7619 22122 0
  Contactformulier
  Servicecenter
  Wij koppelen u aan de juiste werknemer