Your Opinion Counts!

Customer satisfaction is our highest priority, so we would like to invite you to take part in our customer survey.
Please take a moment to help us improve our processes and services.

Click here for the survey

29.12.2021

10 maatregelen voor het milieu

Hoe we met het concept van duurzaamheid onze ecologische voetafdruk verkleinen.

Het is weer zo'n dag, buiten regent het onophoudelijk. Ondanks de slechte weersomstandigheden zie je tussen de buien door gezinnen langs het bospad wandelen. Ze laten sporen achter in de modder en de kinderen hebben plezier met de schoenafdruk die op de grond zichtbaar blijft.

 

De ecologische voetafdruk werkt op een soortgelijke manier, met één belangrijk verschil, namelijk dat de gevolgen niet direct zichtbaar zijn. Wat het effect is van onze voetafdruk op het milieu, verschilt van persoon tot persoon en hangt af van de manier van leven. Door een duurzame leefstijl wordt een bijdrage geleverd aan het klein houden van de ecologische voetafdruk.

 

Wat verstaan we eigenlijk onder duurzaamheid resp. duurzaam leven? De tegenwoordig meest gangbare definitie werd voor het eerst gebruikt in 1987 in het Brundtland rapport (Hauff(uitg.) 1987, pag. 46): “Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die de tegenwoordige behoeften bevredigt zonder het risico te lopen dat toekomstige generaties niet aan hun behoeften kunnen voldoen.”

 

 

10 duurzame maatregelen

 

Door de bijdrage die wij leveren, zorgen we ervoor dat de grondstoffen van nu ook in de toekomst nog beschikbaar zijn. Dit komt tot uiting in onze 10 ingevoerde maatregelen voor het milieu.

 

 • Milieucertificering
  Wij werken milieubewust en zijn ISO 14001 gecertificeerd. Door middel van dit programma verplichten we ons tot een voortdurende en bewuste inzet om de doelstellingen voor de bescherming van het milieu te realiseren. Met andere woorden, het milieubeheer wordt in de lopende bedrijfsprocessen geïntegreerd. De ISO 14001 certificering is een internationaal erkende norm voor milieubeheersystemen.

  De basis voor het milieubeheersysteem voor de beoordeling van risicos’en mogelijkheden wordt gevormd door de PDCA-cyclus die bestaat uit: Plan, Do, Check en Act. Het uitgangspunt is, zoals zo vaak, de planning. Daarna volgen de uitvoering resp. de ondersteuning en de praktische toepassing.

  Daarna volgt de beoordeling van het resultaat en tenslotte wordt de verbetering geïmplementeerd. Nadat de verbetering is ingevoerd, volgt weer een nieuwe planning. Op deze manier ontstaat een ononderbroken cyclus.
 • Duurzame inkoop van grondstoffen
  Bij ons geldt letterlijk kwaliteit boven kwantiteit. Door onze vraag naar aluminium van meer van 500 ton per jaar, letten we in het bijzonder op de inkoop van onze grondstoffen. Meer dan 90% van onze grondstoffen is afkomstig uit Oostenrijk resp. uit de EU. Onze aluminiumfabrikant let bijvoorbeeld bij de fabricage op een lage CO2 emissie en vertrouwt ook op hernieuwbare energie.

  Niet alleen bij de inkoop van materialen wordt echter gelet op de milieugedachte maar ook bij de verpakkingen. In 2020/2021 zijn we voor onze verpakkingsmaterialen zo veel mogelijk overgestapt van kunststof op papier. Bij de resterende kunststofverpakkingen maken we gebruik van herbruikbare varianten.
 • Digitalisering
  In het kader van de digitaliseringsprocessen beperken we het verbruik van printerpapier en streven we naar zoveel mogelijk digitale content. Zo zijn bijvoorbeeld ook al onze reclamematerialen online te vinden. Daarnaast implementeren we in maart 2022 een nieuw documentmanagementsysteem dat ons de mogelijkheid biedt om inkomende en uitgaande facturen digitaal te archiveren.

  Er moet echter niet alleen een papierloos kantoor maar een papierloze productie ontstaan. Alle toekomstige productie-opdrachten worden digitaal met behulp van een tablet opgenomen. Hiermee wordt de weg geëffend naar een papierloze onderneming.
 • Reductie van plasticafval
  Dankzij de drinkwatervoorziening met behulp van een waterdispenser wordt plasticafval bewust vermeden. In het hele bedrijf zijn waterstations te vinden waar de dorst met één druk op de knop gelest kan worden. Dit zorgt voor minder belasting van het milieu en verkleint bovendien het opslagvolume.

  Elke medewerker heeft hiervoor met de kerst een hervulbare waterfles gekregen. Het klinkt eenvoudig maar op het gebied van duurzaamheid is het een grote stap.
 • Beperking van de CO2-uitstoot
  Wij zien de mogelijkheden die elektrische mobiliteit in de toekomst gaat brengen. Voor de medewerkers zijn op het bedrijfsterrein meerdere laadpalen aanwezig waar elektrische auto’s gratis kunnen worden opladen. In combinatie met de geplande fotovoltaïsche installatie is dit vanzelfsprekend een klimaatvriendelijk alternatief voor voertuigen met een verbrandingsmotor.
 • Regionale inkoop van levensmiddelen
  De intensieve veehouderij is een veelbesproken onderwerp dat voor controversen zorgt. We letten daarom bewust op de veehouderij en de herkomst van vleesproducten. We bieden daarom regelmatig de mogelijkheid om biologisch vlees van de buren uit de regio in te kopen.

  Daarnaast bieden we in ons restaurant altijd twee middagmaaltijden aan, een daarvan is vegetarisch. Met dit vegetarische alternatief proberen we bewust de vleesconsumptie te reduceren.
 • Vermindering van koelmiddelen
  Koelmiddelen horen, net zoals oude verf, pesticiden of oliehoudend afval bij het chemisch afval en vormen daarom bijzonder gevaarlijke stoffen voor het milieu. Wij hebben speciale methoden ontwikkeld om het gebruik van deze middelen te beperken om op die manier het milieu minder te belasten. Hoe willen we dat bereiken?

  Door minder bewerkingen bij de fabricage want dat betekent tegelijkertijd minder koelsmeermiddelen. De kwaliteit van het koelmiddel wordt elke week gecontroleerd. Wanneer deze buiten de limieten komt, worden corrigerende maatregelen genomen, er wordt bijvoorbeeld een spoeling ingevoegd.

  Het filteren van zwevend stof met behulp van een bandfilterapparaat verlengt de houdbaarheid van het koelmiddel. Wegpompen van het middel wordt daardoor gereduceerd en er ontstaat een milieuvriendelijker proces.
 • Werken op afstand
  De mogelijkheid om thuis te werken zorgt niet alleen voor een betere work/life balans maar is ook goed voor het milieu. Volgens een Greenpeace studie kan de CO2-uitstoot van het verkeer met 5,4 miljoen ton dalen wanneer 40% van de werknemers twee dagen per week vanuit het home-office werkt.

  Werken op afstand betekent echter niet alleen werken vanuit huis maar omvat ook processen en communicatie die op afstand werken. Door de vermindering van het aantal zakelijke reizen en concentreren op online-handel wordt de CO2-uitstoot ook verminderd.
 • Cultiveren van land
  In de particuliere omgeving wordt in totaal 8 hectare land gecultiveerd, waarvan 5 hectare groen en 3 hectare bos. Met behulp van duurzame agrarische methoden wordt de bijenpopulatie bevorderd door onder andere volledig af te zien van kunstmatige bemesting. Bovendien worden er maatregelen genomen om de monocultuur om te vormen tot een gemengd bos.

  De verschillende wortelsystemen van gemengde bossen zorgen met het oog op de toenemende stormen voor een betere stabiliteit en hebben een positieve invloed op de klimaatverandering door de effectieve opname van broeikasgassen. Hierbij moet niet alleen worden gewezen op een grotere diversiteit aan soorten bij zowel flora als fauna maar ook op de grotere variatie aan boomsoorten.
 • Hernieuwbare energie
  In de toekomst richten we ons op hernieuwbare energiedragers, op precies te zijn: zonne-energie. In het kader hiervan worden onze dakoppervlakken voorzien van een fotovoltaïsche installatie. In de eerste fase die in 2022/2023 wordt uitgevoerd, worden in totaal 758 consoles geïnstalleerd die een DC-vermogen zullen leveren van 127,875 kWp.

 

 

We gaan er stapje voor stapje aan bijdragen, de ecologische voetafdruk wat te verkleinen want “wat we vandaag doen bepaalt hoe de wereld van morgen eruit ziet” (Marie von Ebner-Eschenbach).

 

 

Bronnen:

 • Volker Hauff(uitg.): Unsere gemeinsame Zukunft: der Brundtland-Bericht der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung. 1e druk. Eggenkamp, Greven 1987

 

Vindt u onze artikelen waardevol?
Wij zien uit naar uw advies:

Contact

voor de pers

Mail sturenOver Innotech

INNOTECH Arbeitsschutz GmbH is in 2001 opgericht als familiebedrijf met hoofdvestiging in Kirchham, ca. 60 km ten zuiden van Linz, Oostenrijk. De onderneming heeft zich van begin af aan gericht op internationale normen op het gebied van industriële veiligheid en heeft zich ten doel gesteld, de doorontwikkeling van innovatieve producten voor verschillende markten door te zetten. INNOTECH is als een van de grootste fabrikanten in Europa, gespecialiseerd in de productie van verankeringsvoorzieningen.

Op het gebied van industriële veiligheid wordt INNOTECH gezien als medegrondlegger van de planningsdocumentatie bij ÖNORM en is medeoprichter van de internationale werkgroep D.A.CH.S. Deze werkgroep bestaat uit specialisten uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Zuid-Tirol die zich ten doel hebben gesteld om voor meerdere landen vergelijkbare voorschriften voor industriële veiligheid op te stellen.

ontdek meer

Hartelijk dank voor uw like!

close